Prywatny detektyw z Katowic

Biuro Katowice

ul. Jana Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 Katowice

Detektyw w Katowicach przyjmuje w godzinach: 8:00 – 20:00, w celu zachowania pełnej dyskrecji, prosimy umawiać spotkania w biurze za wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym.

Detektyw Katowice

Witold Szczęch tel.: +48 733 677 777
e-mail: witold.szczech@detektyw24.net

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222
e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net

Krzysztof Szaruga tel.: +48 883 600 000
e-mail: krzysztof.szaruga@detektyw24.net

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777
e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net

Detektyw Katowice – specjaliści od zdrad i zbierania materiału dowodowego do spraw rozwodowych i rodzinnych. Profesjonalni detektywi z licencją przeprowadzą dyskretne śledztwo w celu ustalenia czy dochodzi do zdrady i jej udokumentowania. Materiały zgromadzone przez prywatnego detektywa legitymującego się licencją są pozyskane w sposób zgodny z prawem co gwarantuje możliwość ich wykorzystania w procesie sądowym. Detektyw Katowice prowadzący sprawę może wystąpić przed sądem jako świadek potwierdzając ustalenia zawarte w przedstawionym sprawozdaniu. Kluczową i najważniejszą metodą w zbieraniu dowodów zdrady jest obserwacja prowadzona przez zespół detektywów. Umożliwia ona prześledzenie planu dnia wskazanej osoby, ustalenia osób z grona towarzyskiego, odwiedzanych miejsc oraz sytuacji, które   mogą mieć znaczenie dla badanej sprawy. Przygotowanie pisemnego sprawozdania wraz z materiałami dodatkowymi, jak zdjęcia i nagrania video. Tak przygotowany raport jest pełnowartościowym materiałem dowodowym do użycia w postępowaniu sądowym. Agencja detektywistyczna Katowice świadczy kompleksowe usługi dotyczące spraw rodzinnych, w tym alimentacyjnych i dotyczących opieki nad dziećmi. Detektywi realizują śledztwa mające na celu ustalenie, czy osoby uchylające się od płacenia alimentów faktycznie pozostają bez pracy i nie mają środków na regularne wpłaty zasądzonych środków. Doświadczenie detektywów prowadzących śledztwa wskazuje jednoznacznie, iż zdecydowana większość osób uchylających się od płacenia alimentów ukrywa swoje dochody, nie wykazuje ich oficjalnie lub pracuje na czarno. W takiej sytuacji tylko śledztwo prowadzone przez prywatnego detektywa może wykazać stan faktyczny i przedstawić wiarygodne materiały pozwalające na dochodzenie swoich praw od osób, które niezgodnie z prawem uchylają się od płacenia alimentów. Częste sprawy powierzane detektywom dotyczą sposobu sprawowania opieki nad dziećmi przez jedno z rodziców. Biuro detektywistyczne ze Śląska dokumentuje, czy dzieci otoczone są właściwą opieką, pozostają z osobami, które powinny się nimi zajmować i czy w miejscu pobytu nie grozi im niebezpieczeństwo. Prywatny detektyw z Katowic realizuje także usługi mające na celu weryfikację bezpieczeństwa dzieci pozostających pod opieką niani, weryfikując dane i opinie na temat osoby, której rodzice powierzają swoje dzieci oraz realizując dyskretną obserwację podczas spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Rodzice nastolatków najczęściej korzystają z usług prywatnego detektywa w sprawach, które wymagają dyskretnego nadzoru nad telefonem i komputerem, z którego korzystają dzieci. Sprawdzenie stron internetowych, używanych aplikacji czy kontakty z osobami mogącymi mieć wpływ na zachowania dzieci to najlepszy sposób na ochronę nastolatków przed popadnięciem w złe towarzystwo, sięgnięciem po narkotyki czy ucieczkę z domu. Biuro detektywistyczne z Katowic i Śląska realizuje ogrom spraw dla przedsiębiorców. Wśród najpopularniejszych usług świadczonych dla biznesu są sprawy pracownicze dotyczące łamania zakazu konkurencji oraz weryfikacji zwolnień lekarskich przedstawianych przez pracowników. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych około 10% zwolnień, które trafiają do pracodawców to zwolnienia „lewe” podczas, których pracownicy pracują dla konkurencji, wyjeżdżają na urlopy lub załatwiają swoje prywatne sprawy. Sygnał, który powinien wzbudzić podejrzenia pracodawcy to chęć nagłego i pilnego odejścia z pracy za porozumieniem stron lub wzięcia urlopu z dnia na dzień. W przypadku, kiedy pracodawca odmawia a za kilka dni otrzymuje zwolnienie lekarskie pracownika powinien sprawdzić, czy zwolnienie jest prawdziwe, a nie tylko jest sposobem na uniknięcie chodzenia do pracy. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają także z badań antypodsłuchowych ponieważ szpiegostwo gospodarcze zatacza coraz szersze kręgi i pilnie strzeżone tajemnice przedsiębiorstwa, poufne dane finansowe czy plany rozwojowe mogą zostać wykradzione i wykorzystane przez nieuczciwą konkurencję. Profilaktyka bezpieczeństwa informacyjnego firmy to podstawa w jej bezpiecznym i dynamicznym rozwoju. Agencja detektywistyczna Detektyw24 to firma ogólnopolska z rozbudowanym działem realizacji na terenie całego kraju. Pozwala to na zlecenie usługi w formie online za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na spotkaniu w dowolnym miejscu w Polsce. Bez względu na miejsce fizycznej realizacji usługi klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z dojazdem detektywa do miejsca realizacji usługi. Każdorazowe zlecenie usługi poprzedzone jest podpisaniem umowy zgodnie z przepisami ustawy o usługach detektywistycznych.