Informatyka śledcza

Informatyka śledcza to gałąź nauk sądowych, która specjalizuje się w zbieraniu cyfrowego materiału dowodowego z popełnionych przestępstw i nadużyć. Zadaniem agencji Detektyw24 jest zebranie, w świecie cyberprzestrzeni, materiału dowodowego niezbędnego do celów procesowych lub w sprawach osobistych. Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów oraz rozbudowanej strukturze wykonujemy usługi dotyczące wydarzeń w cyberprzestrzeni z zachowaniem najwyższej jakości, a także z dołączeniem ekspertyzy z opinią biegłego sądowego z zakresu informatyki śledczej.

Odzyskanie i analiza danych to zadanie ekspertów z zakresu informatyki śledczej oraz detektywów, którzy wyszukują informacji przydatnych pod kątem prowadzonej sprawy. Efektem ich pracy jest profesjonalny raport prezentujący odzyskane dane z różnego rodzaju nośników (dyski twarde, płyty CD, pendrive, karty pamięci czy telefony komórkowe) oraz z nośników wirtualnych zyskujących na popularności, takich jak chmury danych, portale społecznościowe czy serwery wirtualne. Wszystkie dane zbierane są w sposób legalny, a raporty przygotowywane w sposób zgodny z prawem umożliwia to ich wykorzystanie w postępowaniu procesowym. Materiał dowodowy zebrany w cyberprzestrzeni coraz częściej stanowi kluczowy dowód w sprawach rozwodowych, a także w postępowaniu gospodarczym czy karnym.

Specjaliści z agencji detektywistycznej Detektyw24 do każdej zleconej sprawy dobierają dedykowaną strategię działania, której nieodzownym elementem są usługi z zakresu informatyki śledczej. Kompleksowe czynności, w tym w cyberprzestrzeni, przynoszą najlepszy efekt oraz pozwalają na zebranie materiału dowodowego, który przyczyni się do skutecznego rozwiązania prowadzonych spraw. Nasze doświadczenie pokazuje, że usługi z zakresu informatyki śledczej uzupełniają materiał dowodowy w sprawach zarówno rodzinnych, jak i karnych czy gospodarczych.

Co można odzyskać z nośników danych?

Telefon komórkowy – w dobie powszechnego wykorzystania smartfonów, odzyskanie i zabezpieczenie danych z pamięci telefonu stanowi najbardziej pożądane źródło informacji. Wykaz połączeń, lista kontaktów, SMSy, zdjęcia, notatki czy dane z aplikacji – to prawdziwa skarbnica informacji na temat życia osobistego, jak i zawodowego badanej osoby.

Komputer – analiza i odzyskanie odwiedzanych stron, przeglądanych treści, wykorzystywanych aplikacji czy dostęp do poczty mailowej pozwala zebrać kompleksowe informacje obejmujące zainteresowania, relacje osobiste oraz sprawy biznesowe użytkownika komputera poddanego badaniu. Każdy ruch wykonany na osobistym komputerze pozostawia ślad, który po analizie ekspertów informatyki śledczej i detektywów pozwala na stworzenie pełnego obrazu dotyczącego wskazanej osoby.

Nośniki pamięci – karty pamięci, płyty CD, dyski zewnętrzne czy urządzenia pamięci USB to źródła informacji i danych, które można odzyskać nawet po wyczyszczeniu urządzeń: przypadkowym lub celowym. Przechowywane w ten sposób dane najczęściej stanowią szczególną wartość dla ich właściciela. Ich skuteczne odzyskanie oraz analiza mogą stanowić bezcenny materiał dowodowy w sprawach rozwodowych czy gospodarczych.

Przykładowe sprawy wykorzystania działań informatyki śledczej:
• sprawy rozwodowe;
• sprawy gospodarcze: szpiegostwo gospodarcze, łamanie zakazu konkurencji, czyny nieuczciwej konkurencji, kradzież know-how, łamanie tajemnicy przedsiębiorstwa;
• sprawy kryminalne: handel narkotykami, oszustwa, pedofilia, handel ludźmi, groźby, stalking;

Materiał dowodowy w czynach stalkingu i cyberstalkingu

Stalking, czyli złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu jest często powiązany z czynami karalnymi, tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę przemocy fizycznej, zagrażającej życiu ofiary.
W polskim kodeksie karnym stalking (zdefiniowany jako uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności)  stanowi przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat  lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10 lat.

Cyberstalking – jest szczególnym typem stalkingu, wykorzystuje bowiem narzędzia elektroniczne oraz sieć internetową do osaczania swojej ofiary. Stalker w swoich działaniach posuwa się do fałszywych wpisów rozpowszechnianych w sieci, kradzieży tożsamości, nagabywanie ofiary poprzez pocztę e-mail, portale społecznościowe czy fora internetowe. Takie działania, poza zastraszaniem i nagabywaniem ofiary, mają szeroką szkodliwość społeczną ponieważ nieprawdziwe informacje docierają do znajomych, pracodawców i innych osób postronnych potęgując osaczenie, którego sprawcą jest stalker. Działania te obejmują: rozpowszechnianie negatywnych informacji, m.in. o podtekście seksualnym czy obyczajowym, kradzież tożsamości czy inwigilację ruchów podejmowanych przez ofiarę w sieci. Wszystko to potęguje efekt dręczenia i poczucie osaczenia prowadząc do załamania nerwowego, depresji czy nawet samobójstwa.
Efektem naszych działań jest możliwość pozyskania danych elektronicznych, stanowiących pełny materiał dowodowy wykorzystany zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym lub karnym. W ramach przeprowadzenia analizy nadużyć w Internecie weryfikujemy działalność użytkowników co umożliwia wykrycie i ukaranie sprawców.

Dowód elektroniczny z zapisu cyfrowego przygotowany przez profesjonalistę jest dopuszczalny zarówno w procesie cywilnym jak i karnym. Jest to typ dowodu naukowego, spełniającego bardzo rygorystyczne wymagania.