Informatyka śledcza

Informatyka śledcza to kolejna dziedzina, w której Agencja Detektywistyczna „Detektyw 24” posiada wieloletnie doświadczenie. Czym dokładnie zajmuje się ta nauka?

Informatyka śledcza to gałąź nauk sądowych, która dostarcza cyfrowe materiały dowodowe. Jej zadaniami są: zbieranie, odzyskiwanie, analiza oraz prezentacja, w formie specjalistycznego raportu, danych cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach (dyski twarde komputerów, dyskietki, płyty CD, pamięci przenośne, serwery, telefony komórkowe itp.) oraz, zyskujących na popularności wraz z postępem informatyzacji, internetowych nośnikach danych (portale społecznościowe, Dyski w chmurze czy wyszukiwarkach internetowych). Efektem działań specjalistów informatyki śledczej są dane elektroniczne przygotowane w sposób spełniający kryteria dowodowe zgodnie z obowiązującymi w danym kraju regulacjami prawnymi.

Zadania, jakie powierzane są agencji detektywistycznej to najczęściej sytuacje, w których zlecający doświadczają:

 • defraudacji środków finansowych
 • łamania prawa pracy
 • kradzieży danych
 • szpiegostwa przemysłowego
 • łamania praw autorskich
 • ujawnienia tajemnicy handlowej
 • kradzieży i użycia danych osobowych
 • spraw kryminalnych (handel narkotykami, terroryzm, morderstwa, samobójstwa, przestępczość zorganizowana, pedofilia)
 • gróźb kierowanych poprzez wiadomości SMS
 • negatywnych wpisów na swój temat w sieci.

Dzięki zebranym dowodom elektronicznym i raportem sygnowanym przez Agencję Detektyw24 wiele spraw w sądzie zakończyło się sprawnie i z sukcesem. Dowód elektroniczny jest dopuszczalny zarówno w procesie cywilnym jak i karnym. Jest to typ dowodu naukowego, spełniającego bardzo rygorystyczne wymagania.

Przestępstwa komputerowe definiuje konwencja Rady Europy ETS 185.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

ANALIZA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH typu SMARTPHONE

ODZYSKANIE DANYCH Z TELEFONÓW
Odzyskamy większość danych takich jak: hasła, dane, systemy plików, SMSy i MMSy, kontakty, zdjęcia, nagrania audio i video, rejestry połączeń, e-maile, notatki, kalendarz, historię, a także aktywność w Social Media.
Odzyskamy SMSy i MMSy, Rejestr połączeń, Kontakty, Zdjęcia, Nagrania wideo, Numery IMEI, IMSI, ICCID, Notatki, Zapisy w Kalendarzu, Pliki PDF, DOC, TXT.

PROGRAMY SZPIEGUJĄCE

To programy, które przechwytują wszystkie dane z telefonu komórkowego. W trybie ukrytym potrafią przechwytywać wszystkie akcje jakie użytkownik wykonuje na telefonie łącznie z wysyłanymi SMS-ami oraz połączeniami. W swojej działalności zajmujemy się przede wszystkim wykrywaniem oprogramowania szpiegującego na urządzeniach.

Typowe objawy, które mogą sugerować, że jest zainstalowane oprogramowanie szpiegujące „SpyPhone”,

 • Nagłe spowolnienia telefonu
 • Słyszalne echo podczas niektórych rozmów
 • Dziwne sygnały występujące cyklicznie podczas rozmów
 • Samoczynne włączanie się funkcji „Lokalizacji GPS”
 • Szybko znikający pakiet internetowy pomimo niekorzystania z sieci Internet
 • nagrzewanie się telefonu.Analiza śledcza i powłamaniowa.
  Nasi specjaliści prowadzą czynności umożliwiające zabezpieczenie, odzyskanie i analizę danych, jednocześnie udzielając pomocy w lokalizacji osób, które są autorem szkodliwych wpisów, czy też tych podszywających się pod czyjąś tożsamość

Analiza powłamaniowa kompleksowo bada sytuację w oparciu o wszystkie zebrane informacje, które w dalszym czasie zmniejszą ryzyko włamań i utraty danych.

Oferujemy Państwu pełen pakiet specjalistycznych badań pozwalających na sprawdzenie oraz zabezpieczenie komputerów oraz telefonów przed możliwością instalacji oprogramowania pozwalającego na przechwytywanie cennych informacji.

Więcej o  wyszukiwaniu danych osobowych w Internecie dla celów Informatyki Śledczej   http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202013/2-12.pdf

ODZYSKANIE DANYCH Z KOMPUTERA

Czy bezpieczeństwo naszych poufnych danych zapisanych na naszych komputerach jest zapewnione dzięki programom antywirusowym? Tak często spotyka nas niefortunna utrata ważnych dokumentów z którą musimy się pogodzić, bo nie znamy możliwości odzyskania danych.

Bezpieczeństwo danych może być zagrożone przez błędy w zapisie, przypadkowe usunięcie, czy przez awarię sprzętową. Z tego powodu często ma miejsce utrata danych, które są zapisywane w pamięci komputera.
Komputery są podatne na dwa rodzaje uszkodzeń: logiczne i fizyczne. Uszkodzenia logiczne najczęściej powstają poprzez skasowanie plików i usunięcie ich z kosza, czy też przez format dysku. Te uszkodzenia są wywoływane przez wirusy komputerowe, wady oprogramowania czy nieumiejętne operacje przeprowadzone na plikach. Uszkodzenia fizyczne mają miejsce, gdy nośnik ulega mechanicznemu uszkodzeniu. Ma to miejsce zazwyczaj w sytuacji niewłaściwego chłodzenia, niskiej jakości zasilacza, przed upadek lub mocno zaawansowane wirusy komputerowe.

W naszej ofercie znajdują się profesjonalne usługi odzyskiwania danych. Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi pozwalających na całościową analizę komputerów. Nasz wykwalifikowany personel dysponuje profesjonalnymi narzędziami, które umożliwiają odzyskiwanie danych z różnych systemów operacyjnych (także Mac Os i iOS, na których funkcjonują nośniki Apple).

WYKRYWANIE PODSŁUCHOW

W swojej ofercie posiadamy usługę wykrywania urządzeń podsłuchowych, a także lokalizatorów GPS w pojazdach. Wszystkie działania są prowadzone z uwzględnieniem zagrożenia inwigilacji, a także pamiętając o zabezpieczeniu wszelkich interesów (prywatnych czy biznesowych) naszych Klientów.

Wyszukujemy urządzenia nietypowe i trudne do wykrycia, które są sterowane zdalnie oraz używające innego rodzaju transmisji niż radiowa. Jako jedni z nielicznych w Polsce przeprowadzamy na miejscu u Klienta wstępną analizę telefonu i komputera pod kątem oprogramowania szpiegującego.
Podczas badania Antypodsłuchowego korzystamy z najnowocześniejszych urządzeń, technik i metod, które zostały wypracowane dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu. Stosowane przez nas techniki pozwalają na wykrycie podsłuchów, w każdym miejscu i w każdym czasie. Podczas wykrywania urządzeń podsłuchowych prowadzimy m.in.: analizę spektrum radiowego, analizę systemów łączności, analizę pasm podczerwieni oraz sprawdzenie linii i urządzeń energetycznych/telefonicznych/faksowych, weryfikacje elementów, które znajdują się w pomieszczeniu, a także weryfikacje pomieszczeń znajdujących się w pobliżu. Swoją ofertę kierujemy do firm, instytucji, ale także osób prywatnych.

Do przeprowadzenia badań wykorzystujemy najnowocześniejsze dostępne w Polsce urządzenia i wyposażenie. Po wykonaniu usługi przekazujemy raport z wykonanego badania, który zawiera m.in. cel i zakres badań, wyniki badań, a także wnioski i zalecania dotyczące bezpieczeństwa.

Zainstalowany podsłuch możemy wykryć w firmie, w domu, w samochodzie, w telefonie, w komputerze. Rodzaje podsłuchów jakie wykrywamy to: podsłuchy Radiowe, GSM, lokalizatory GPS, ukryte kamery, oprogramowanie Szpiegujące.

STALKING i CYBERSTALKING

Stalking, czyli złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu jest często powiązany z czynami karalnymi, tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę przemocy fizycznej, zagrażającej życiu ofiary.

W polskim kodeksie karnym stalking (zdefiniowany jako uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności) od 6 czerwca 2011 r. stanowi przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat (art. 190a § 1 k.k.) lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10 lat.

6 czerwca 2011 weszła w życie poprawka do kodeksu karnego, uznająca cyberprzemoc i stalking w Polsce za czyn zabroniony (połączenie tych terminów daje pojęcie cyberstalkingu). Czyn ten podlega karze na podstawie art. 190a k.k.

CYBERSTALKING
Sprawca (Stalker) jako narzędzia używa technologii informacyjnej, w szczególności Internetu, by dręczyć pojedynczą osobę, grupę osób lub całą organizację. Zachowania te obejmują również: fałszywe oskarżenia, nielegalny monitoring, pogróżki, kradzież tożsamości, uszkodzenia sprzętu lub danych, narzucanie się z seksualnymi intencjami i gromadzenie informacji o pokrzywdzonym celem dręczenia.

Podstawa prawna: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110720381

Agencja Detektywistyczna Detektyw24 podejmuje próby namierzenia stalkerów, którzy prześladują innych użytkowników w Internecie. Postaramy się namierzyć i przeprowadzić analizę szkalujących treści, czy też gróźb pojawiających się na forach internetowych.

Efektem naszych działań jest możliwość pozyskania danych elektronicznych, stanowiących pełny materiał dowodowy wykorzystany zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym lub karnym. W ramach przeprowadzenia analizy nadużyć w Internecie weryfikujemy działalność użytkowników w sieci. W naszej ofercie znajduje się pełna analiza i możliwość identyfikacji sprawcy.

Cennik

Informatyka śledcza
Wykrywanie oprogramowania szpiegującego na komputerach wycena indywidualna
Wykrywanie oprogramowania szpiegującego na komputerach 1000zł 1 dzień
Odzyskiwanie danych i analiza 800zł 7 dni
Odzyskiwanie danych z kart pamięci, dysków twardych wycena indywidualna
Odzyskiwanie usuniętych SMS z kart SIM 700zł 7 dni
Analiza i odzyskiwanie danych z telefonów komórkowych (wykazy połączeń, sms, zdjęcia) 1500zł 7 dni
Analiza komputerów (wykrywanie prób włamań, odwiedzane strony internetowe, odzyskiwanie skasowanych e-mail, zdjęć, filmów) wycena indywidualna
Analiza specjalistyczna 700zł 7 dni
Informatyka śledcza
Analiza nagrań audio wycena indywidualna
Analiza zdjęć wycena indywidualna
Analiza sieci LAN oraz WiFi wewnątrz firmy pod kątem możliwości przechwycenia danych oraz sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń w nich stosowanych wycena indywidualna
Zabezpieczanie urządzeń
Zabezpieczanie telefonów przed możliwością prób instalacji programów szpiegujących 800zł 1 dzień
Analiza i odzyskiwanie danych z telefonów komórkowych (wykazy połączeń, sms, zdjęcia) 800zł 1 dzień
Zabezpieczenie komputera przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich oraz pełne zaszyfrowanie danych 1500zł 1 dzień