Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Żyjemy w czasach, w których rozwój technologii oraz środowisko globalne powodują wzrost liczby cyberataków, a wraz z nimi bardzo szybko wzrastającą liczbę szkód powodowanych tego typu oddziaływaniami. Obecnie hakerzy rzadko kiedy działają pojedynczo i coraz częściej skupiają się w grupach i organizacjach. Są to efektywne i profesjonalne organizacje zatrudniające wysoko opłacanych specjalistów ukierunkowane na tylko jednym wskaźniku: zyskach. Co ciekawe ich zyski są coraz częściej wyższe niż osiągane z handlu narkotykami. Jest to stała tendencja wzrostowa, którą bardzo ciężko będzie zatrzymać lub nawet spowolnić. 

Jak wynika z najnowszych raportów tylko 8 procent polskich przedsiębiorstw jest gotowe na skuteczne odparcie cyberataku. W roku 2017 straty finansowe w efekcie cyberataku poniosło ok 44 % firm choć jeszcze rok wcześniej były one na poziomie 33 %. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że najczęstszym źródłem cyberataku w firmach niestety są ich pracownicy mający coraz większy zakres uprawnień. Dopiero za nimi plasują się typowi hakerzy (ok 28 %), a następnie byli pracownicy (ok 13 % odnotowanych przypadków). Jeszcze więcej firm (ok 60 %) odnotowało w minionych latach zakłócenia i przestoje z powodu cyberataku. Jednocześnie aż 46 % firm nadal nie ma żadnych procedur reakcji w takich sytuacjach, a na bezpieczeństwo IT przeznaczają one nie więcej niż 3 % swoich budżetów. 

Szkolenie „cyberbezpieczeństwo” obejmuje następujące zagadnienia:

  • Cel cyberprzestępców oraz metody ich działania

Podczas szkolenia przybliżamy pojęcie cyberprzestępczości. Przedstawiona zostanie aktywność cyberprzestępców w ostatnich latach. Na podstawie analizy wybranych ataków odpowiemy na pytanie, co jest celem cyberprzestępców i jakie są podstawowe metody ich działania.

  • Sposoby minimalizacji zagrożeń

Znając metodologię ataków, można zacząć myśleć o cyberbezpieczeństwie. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak nie zostać ofiarą cyberprzestępców, czyli w jaki sposób można, nie rezygnując z dobrodziejstw Internetu i szeroko pojętych nowych technologii, zminimalizować zagrożenie cyberataku na własną osobę.

  • Jak funkcjonować w cyber świecie i ustrzec się ataków 

Przedstawiamy jak, prowadząc działalność biznesową lub polityczną, funkcjonować w świecie cyfrowym i jednocześnie nie eksponować życia prywatnego. Pokazujemy, jak korzystać z mediów społecznościowych nie ujawniając danych o swoich bliskich, nie narażając ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz demonstrujemy, jak w sposób bezpieczny korzystać z dostępu do sieci w różnych lokalizacjach. Zwracamy uwagę na niepoprawne nawyki przy korzystaniu z Internetu, przez które można zostać ofiarą ataku. Wskażemy sposoby ułatwiające pozostanie anonimowym w sieci.

  • Bezpieczna komunikacja

Poufność wymiany informacji jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Podczas szkolenia zapoznajemy uczestników z możliwościami bezpiecznej komunikacji – zarówno przez telefon jak również mailowej. Pokazujemy, jak zabezpieczyć własne dane. Przedstawiamy również rozwiązania służące bezpiecznemu prowadzeniu rozmów bezpośrednich.

  • Metody zbierania informacji w sieci

Przedstawiamy podstawowe techniki wyszukiwania danych w sieci. Techniki wykorzystywane przez cyberprzestępców podczas zbierania danych na temat ofiary – podczas rekonesansu. Pokażemy, jak wspomniane metody można wykorzystać do samokontroli, aby odpowiedzieć sobie na pytanie „ile o mnie znajdę w Internecie ?”. 

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski

tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net