wywiad gospodarczy

Przedstawiamy Państwu ofertę najbardziej zaawansowanych Wywiadów Gospodarczych

Podczas realizacji usługi gwarantujemy pełną dyskrecję.
„Detektyw 24” to najbardziej zaufany parter na europejskim rynku, Spółka od 1999 roku świadczy kompleksowe rozwiązania wsparcia biznesu oparte na połączeniu wywiadu gospodarczego i usług detektywistycznych. Wiedza na temat działań konkurencji, informacje pozwalające zweryfikować wiarygodność i rzetelność Klientów i potencjalnych partnerów biznesowych to klucz w bezpiecznym i odpowiedzialnym prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Skuteczny i dyskretny wywiad gospodarczy oferowany przez agencję Detektyw24 zapewni bezpieczeństwo Państwa firmie i pozwoli na jej dynamiczny rozwój. Najwyższej klasy specjaliści są gotowi do współpracy przy najbardziej zaawansowanych projektach.
Wywiad gospodarczy na temat potencjalnych kontrahentów, wspólników czy klientów pozwoli podjąć odpowiedzialną i w pełni świadomą decyzję o podjęciu współpracy z nowym partnerem biznesowym. Przedkontraktowe sprawdzenie wskazanego podmiotu gospodarczego to jedyna droga pozwalająca uniknąć związania się z nierzetelnym i niewiarygodnym finansowo kontrahentem.

Sprawdź, kiedy warto skorzystać z wywiadu gospodarczego.

wywiad gospodarczy standard

 • Analiza dokumentów KRS, CEIDG;
 • Analiza i wykres powiązań osobowo-kapitałowych na terenie RP;
 • Sprawdzenie, czy kontrahent występuje w bazach dłużników: KRD, BIG, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych;
 • Dyskretny wywiad na temat opinii i wiarygodności wśród kontrahentów;
 • Dyskretny wywiad na temat opinii i wiarygodności na rynku ogólnokrajowym;

Cena: 250 złotych netto
Termin realizacji: 24 godziny

wywiad gospodarczy biznes

 • Weryfikacja i analiza dokumentów rejestrowych badanego podmiotu, analiza osobista we właściwym sądzie gospodarczym na terenie RP;
 • Historia przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego;
 • Ustalenie, w jakim banku kontrahent posiada rachunki firmowe;
 • Ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych  członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego;
 • Sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat (gdy zostały opublikowane);
 • Ustalenie poziomu zadłużenia wskazanego podmiotu gospodarczego (informacje z giełd wierzytelności oraz innych źródeł, sprawdzenie baz danych: Bankowej Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru Dłużników, Biuro Informacji Gospodarczej);
 • Informacje na temat posiadanych przez wskazany podmiot gospodarczy własności intelektualnych, znaków towarowych, patentów;
 • Informacje z Rejestru Zastawów;
 • Ustalenie nieruchomości na terenie RP;
 • Ustalenie ruchomości na terenie RP;
 • Dyskretny wywiad środowiskowy wśród wybranych kontrahentów;
 • Dyskretna wizja lokalna siedziby badanego podmiotu, wykonanie materiału zdjęciowego zewnątrz firmy oraz wewnątrz;
 • Zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólna opinia na rynku;
 • Uwagi, wnioski i zalecenia.

Cena: 1700 złotych netto
Termin realizacji: 7 dni

wywiad gospodarczy biznes premium

 • Dyskretne badanie podmiotu;
 • Ustalenie listy kontrahentów (dostawcy, odbiorcy polscy i zagraniczni);
 • Ustalenie liczby zatrudnienia;
 • Ustalenie kluczowej kadry;
 • Wysokość oraz sposoby wynagradzania;
 • Udziały w przetargach;
 • Plany związane z rozwojem na rynku polskim i zagranicznym;
 • Ustalenie danych firm związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem (księgowość, obsługa prawna, administratorzy IT, ochrona);
 • Wywiad detektywistyczny w celu ustalenia karalności wybranych osób spośród zarządu, rady nadzorczej, wspólników;
 • Inwestorzy, formalne i nieformalne źródła inwestycji;
 • Wizja lokalna z wykonaniem fotografii, zarząd, kadra zarządzająca, pracownicy;
 • Dyskretna wizja lokalna w siedzibie badanego podmiotu z przeprowadzeniem rozmów w zakresie ustalonym ze zleceniodawcą (tajemniczy klient, potencjalny kontrahent, kandydat do pracy);
 • Ustalenie środków trwałych, ruchomości, leasingi, linie produkcyjne;
 • Ustalenie pochodzenia produktów, surowców, na terenie świata;
 • Analiza finansowa z podziałem na produkty;
 • Analiza finansowa z podziałem na obszary (województwa i państwa);
 • Ustalenie możliwości produkcyjnych wskazanych podmiotów z podziałem na poszczególne produkty;
 • Ustalenie majątkowe członków zarządu, udziałowców oraz akcjonariuszy badanego przedsiębiorstwa.

Cena oraz termin realizacji usługi w terminie 24h po sprecyzowaniu oczekiwań klienta oraz wstępnej analizie badanego podmiotu.

wywiad windykacyjny

Wywiad windykacyjny dostarczy strategiczne informacje niezbędne w przygotowaniu skutecznej strategii windykacyjnej i odzyskania zaległych należności.

W ramach wywiadu windykacyjnego dokonujemy następujących sprawdzeń dłużnika:

 • Ustalenie majątku trwałego i ruchomości;
 • Ustalenie miejsca pracy (rodzaju działalności gospodarczej);
 • Ustalenie miejsca zamieszkania (siedziby);
 • Ustalenie nieformalnych źródeł przychodów;
 • Określenie wierzytelności;
 • Identyfikacja obsługujących banków i posiadanych rachunków;
 • Ustalenie, czy dłużnik wyzbył się posiadanego majątku aby uniknąć windykacji;
 • Wywiad środowiskowy w celu ustalenia karalności (karna, finansowa, skarbowa);
 • Dostarczenie korespondencji;
 • Wizja lokalna w miejscu zamieszkania (siedzibie) dłużnika;
 • Przygotowanie strategii prawno-detektywistycznej do dalszych działań mających na celu odzyskanie należności

wywiad personalny

Wywiad Personalny odpowie na pytanie kim są osoby, z którymi planujecie Państwo nawiązanie współpracy. Stan majątkowy, mocne i słabe strony, posiadane wierzytelności potencjalnych kontrahentów lub pracowników to kluczowe informacje pozwalające określić, na ile przyszły partner biznesowy jest wiarygodnym współpracownikiem.

 • Potwierdzenie wszelkich danych osobowych wskazanej osoby;
 • Wykonanie aktualnej fotografii;
 • Ustalenie danych kontaktowych wskazanej osoby (adres zameldowania, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
 • Ustalenie stanu cywilnego oraz rodzinnego (drzewo genealogiczne);
 • Ustalenie rozkładu dnia wskazanej osoby;
 • Ustalenie miejsca pracy oraz formalnych i nieformalnych źródeł dochodu i zarobkowania wskazanej osoby;
 • Ustalenie majątku wskazanej osoby: nieruchomości, ruchomości, udziały/akcje powyżej 10%;
 • Ustalenie poziomu zadłużenia wskazanej osoby;
 • Ustalenie, czy wskazana osoba posiada własności intelektualne, znaki towarowe, patenty;
 • Ustalenie historii zatrudnienia wskazanej osoby oraz wywiad środowiskowy w celu ustalenia opinii w miejscach zatrudnienia;
 • Wywiad środowiskowy, w celu ustalenia opinii na temat wskazanej osoby w miejscu zamieszkania, zameldowania;
 • Ustalenie nałogów i uzależnień wskazanej osoby;
 • Wywiad detektywistyczny, w celu ustalenia, czy wskazana osoba była karana oraz, czy toczyły się wobec niej inne postępowania.

Cena: 8500 złotych netto
Termin realizacji: do 30 dni