Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Tajemnica przedsiębiorstwa jest od ponad 20 lat zdefiniowana w polskim prawodawstwie, ale wciąż stanowi skomplikowane zagadnienie dla tych, dla których winna być chlebem powszednim – dla przedsiębiorców. Świadczy o tym orzecznictwo sądowe, wskazują rozmowy z prawnikami, ekspertami, kołami biznesu. Polskie prawo dobrze chroni własność intelektualną i zasady uczciwej konkurencji. Przedsiębiorcy pragnący chronić swoją tajemnicę przedsiębiorstwa mają ku temu odpowiednie narzędzia. Ważne jest, by o nich wiedzieli i przystępowali do działania przed, a nie po szkodzie, a więc wtedy, gdy tajemnica przedsiębiorstwa stanie się tajemnicą publiczną. Wychodzimy im naprzeciw z ofertą edukacyjną. 

Adresaci szkolenia: Prezesi i zarządy firm oraz kadra menadżerska, pracownicy pionów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych prywatnych i publicznych. Kandydaci na detektywów, pracowników służb ochrony itp. Wszyscy chętni zainteresowani problematyką szkolenia.

Wymiar szkolenia: Jednodniowe, 8 godzin

Prowadzący: Doświadczeni prawnicy reprezentujący uznane stołeczne kancelarie prawnicze, specjaliści z zakresu bezpieczeństwa informacji. Część programu jest realizowana przez pracowników  służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

 • Istotą, pojęciem i zakresem tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Aktami prawnymi regulującymi kwestie ochrony tajemnice przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialnością karną związana z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zagrożeniami tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm
 • Zasadami zarządzania tajemnicą w przedsiębiorstwie
 • Zasadami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Sposobami tworzenie oraz treścią planów ochrony tajemnicy w firmie.

Cena szkolenia: 

 • 2000 zł – szkolenie indywidualne
 • 1200 zł  – szkolenie w grupie 8-10 osobowej

PROGRAM SZKOLENIA

Część I – Tajemnica przedsiębiorstwa – aspekty prawne

 1. Prawne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 2. Zagrożenia dla tajemnicy w przedsiębiorstwie
 3. Klasyfikacja informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 4. Naruszenia tajemnicy i odpowiedzialność karna
 5. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w procedurach przetargowych
 6. Wybrane orzecznictwo w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Cześć II – Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

 1. Dokumenty polityki bezpieczeństwa w firmie
 2. Identyfikacja i klasyfikowania tajemnicy przedsiębiorstwa
 3. Ochrona fizyczna tajemnicy przedsiębiorstwa
 4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w systemach i sieciach
 5. Zasady i zakres szkolenia personelu
 6. Formułowanie umów pracowniczych
 7. Wymiana tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach partnerskich – klauzule poufności.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net