Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

USTALENIE ADRESU

W czasach rosnącej mobilności osób, częstych przeprowadzkach i zmianach miejsca zamieszkania ustalenie aktualnego adresu jest bardzo poważnym problemem utrudniającym przeprowadzenie wielu spraw w urzędach czy w sądzie. Jedna osoba może mieć kilka adresów:
1. adres prowadzenia działalności
2. adres zamieszkania
3. adres zameldowania stały lub czasowy
4. adres korespondencyjny
5. adres miejsca pracy.

W takich przypadkach skuteczne dostarczenie korespondencji czy dokumentów umożliwiające szybkie i skuteczne przeprowadzenie spraw sądowych czy urzędowych bez konieczności przeciągania ich miesiącami czy latami jest znacznie utrudnione.

Prywatny detektyw z biura detektywistycznego podejmie działania mające na celu ustalenie adresu umożliwiającego efektywne skontaktowanie się ze wskazaną osobą lub sam doręczy korespondencję w sposób skuteczny wraz z uzyskaniem potwierdzenia odbioru dokumentów, wezwań lub listów. Takie działania ułatwiają i przyspieszają postępowanie urzędowe czy procesowe, gdy strona przeciwna stosuje metodę przeciągania go poprzez unikanie odbierania korespondencji.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net