Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Dowody w cyberstalkingu

Stalking, czyli złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu jest często powiązany z czynami karalnymi, tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę przemocy fizycznej, zagrażającej życiu ofiary.

W polskim kodeksie karnym stalking (zdefiniowany jako uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności) stanowi przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10 lat.

Cyberstalking – jest szczególnym typem stalkingu, wykorzystuje bowiem narzędzia elektroniczne oraz sieć internetową do osaczania swojej ofiary. Stalker w swoich działaniach posuwa się do fałszywych wpisów rozpowszechnianych w sieci, kradzieży tożsamości, nagabywanie ofiary poprzez pocztę e-mail, portale społecznościowe czy fora internetowe. Takie działania, poza zastraszaniem i nagabywaniem ofiary, mają szeroką szkodliwość społeczną ponieważ nieprawdziwe informacje docierają do znajomych, pracodawców i innych osób postronnych potęgując osaczenie, którego sprawcą jest stalker. Działania te obejmują: rozpowszechnianie negatywnych informacji, m.in. o podtekście seksualnym czy obyczajowym, kradzież tożsamości czy inwigilację ruchów podejmowanych przez ofiarę w sieci. Wszystko to potęguje efekt dręczenia i poczucie osaczenia prowadząc do załamania nerwowego, depresji czy nawet samobójstwa.

Efektem naszych działań jest możliwość pozyskania danych elektronicznych, stanowiących pełny materiał dowodowy wykorzystany zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym lub karnym. W ramach przeprowadzenia analizy nadużyć w Internecie weryfikujemy działalność użytkowników co umożliwia wykrycie i ukaranie sprawców.
Dowód elektroniczny z zapisu cyfrowego przygotowany przez profesjonalistę jest dopuszczalny zarówno w procesie cywilnym jak i karnym. Jest to typ dowodu naukowego, spełniającego bardzo rygorystyczne wymagania.

Zadzwoń do eksperta

Józef Polikowski

tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net