Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

USTALENIE AUTORÓW DONOSÓW

Badania wskazują, że anonimy są smutnym, ale dość powszechnym zjawiskiem naszej rzeczywistości. Anonimowe listy do urzędów potrafią wywołać lawinę najróżniejszych kontroli i znacznie utrudnić bieżącą działalność przedsiębiorcy. Wiele z tych donosów nie odnosi się do realnych nadużyć i wykroczeń, ale jest efektem zazdrości, zawiści, nieuczciwej konkurencji czy niezadowolonych pracowników. Przedsiębiorcy, którzy padli ofiarą bezpodstawnych donosów i musieli zmierzyć się z kontrolami ze strony najróżniejszych urzędów i instytucji, doskonale wiedzą, jak utrudnia to bieżące prowadzenie biznesu.

Na porządku są również anonimy szkalujące małżonków, dzieci czy rodziców, przez co stają się sposobem na uprzykrzenie życia nielubianym współpracownikom czy sąsiadom.

W kryminalistyce wyróżnia dwa rodzaje anonimów:

 • anonimy przestępcze, których treść wyczerpuje znamiona jakiegoś przestępstwa (anonimy zawierające obelgi, groźby, anonimy szantażujące itp. 
 • anonimy donoszące, których treść zawiadamia odbiorcę o przestępstwie, wykroczeniu dyscyplinarnym, czynie nieetycznym 

Są też anonimy kierowane paradoksalnie przeciwko osobom je sporządzającym. Zwykle mają one patologiczne podłoże w zaburzonej psychice autora i wynikają z urojonego poczucia winy, np. u osoby cierpiącej na depresje czy schizofrenię.

Należy wszakże pamiętać, iż anonim nie jest  zawiadomieniem o przestępstwie w rozumieniu kodeksu postępowania karnego. 

Oferta Detektyw24

W naszej ocenie – pomijając przypadki, kiedy autorzy kierują się szlachetnymi pobudkami – anonimy o charakterze oszczerczym, złośliwym czy zawierające treści nieprawdopodobne nie mogą być pozostawione bez biegu. Składane są z pobudek moralnie nagannych, złośliwie, w intencji sprawienia kłopotów określonym osobom lub podmiotom.

Na prośbę klientówAgencja Detektyw24 prowadzi działania w celu ustalenia autorów donosów oraz motywów takiego działania. Nasze poszukiwania głównie obejmują:

 • autorów donosów tradycyjnych (w formie papierowej)
 • autorów anonimów w Internecie – zniesławianie, podawanie oszczerczych wiadomości o osobę lub firmie
 • anonimowy stalking  – czyli uporczywe nękanie przez anonimy co, zgodnie z treścią art. 190a § 1 Kodeksu karnego jest [przestępstwem 

W ramach prowadzonych śledztw realizujemy m.in. działania:

 • współpracujemy z biegłymi z zakresu grafologii i daktyloskopii,
 • współpracujemy  z ekspertami kryminalistyki w zakresie językoznawstwa , którzy mogą porównać zniesławiające wypowiedzi z próbkami pism osób zainteresowanych (podejrzanych),
 • w przypadku anonimów w Internecie współpracujemy z informatykami śledczymi, wysokiej klasy ekspertami w zakresie Computer Forensics, którzy potrafią wykorzystywać najnowsze zdobycze technologiczne IT i legitymują się wiedzą w zakresie ustalania adresów IP,
 • szukamy dowodów kontekstowych – dokonujemy analizy treści, która wiele mówi o samym autorze i jego motywacji, jaką się kierował sporządzając anonim,
 • oceniamy źródła informacji zawartych w anonimie,
 • prowadzimy wywiad środowiskowy (rozpytywanie).
 • pomagamy sformułować pozew w sprawie anonimowego stalkingu.

Zachęcamy do kontaktu przedsiębiorców, którzy zostali zniesławieni anonimowo w jakiejkolwiek formie, a skutki tego zniesławienia mogą być katastrofalne dla ich biznesów. Pomagamy firmom odkryć tożsamość zniesławiającego autora i ujawnić osoby, która powoduje trudności w firmie. Na szczęście Internet nie jest tak tajemniczy i hermetyczny, jakby to się mogło wydawać.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Tomasz Stryszowski tel.: +48 730 377 777

e-mail: tomasz.stryszowski@detektyw24.net