Biegły sądowy

Dane zgromadzone w toku czynności z zakresu informatyki śledczej mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy w postępowaniu przed sądem czy innymi organami administracji państwowej. Dołączenie do zebranych informacji opinii biegłego z zakresu informatyki śledczej może znacząco wpłynąć na wartość przedstawionego i złożonego materiału dowodowego.

Biegły sądowy to osoba posiadająca duże doświadczenie w swojej działalności i uznana za eksperta powoływana w postępowaniu sądowym, aby przedstawić swoją fachową opinię o okolicznościach mogących wpłynąć na wynik sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga fachowej, specjalistycznej wiedzy.

Prywatna opinia biegłego jest, zgodnie z wykładnią, „wzmocnieniem” stanowiska przedstawianego w procesie cywilnym w sądzie. Podlega ocenie sądu tak, jak inne przedstawione materiały. Jednak może przyczynić się do podjęcia przez sąd decyzji o sporządzeniu opinii biegłego sądowego, co stanowi kluczowy dowód w procesie sądowym.

Do sporządzonych przez naszą Agencję sprawozdań możemy dołączyć opinię biegłego sądowego co znacząco podniesie wartość materiału przed sądem.

Zadzwoń do eksperta

Krzysztof Szaruga

tel.: +48 883 600 000

e-mail: krzysztof.szaruga@detektyw24.net