Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Biegły sądowy

Informatyka śledcza (ang. computer forensics) często określana synonimami kryminalistyka komputerowa lub kryminalistyka cyfrowa to stosunkowo nowa, ale bardzo ważna gałąź współczesnej kryminalistyki. Jej głównym zadaniem jest  odzyskiwanie i badanie materiałów znalezionych w urządzeniach cyfrowych, często w związku z przestępczością komputerową. Cyfrowe dochodzenia kryminalistyczne najczęściej polegają na poparciu lub obaleniu określonej hipotezy przed sądami karnymi lub cywilnymi.

W postępowaniu cywilnym informatyka śledcza stosuje podobne, jak w karnym,  techniki i zasady odzyskiwanie danych, ale śledczy mogą przy tej okazji formułować dodatkowe wytyczne, zaprojektować dobre praktyki, w tym opracować zasady legalnego, profesjonalnego audytu.

Informatycy śledczy są odpowiedzialni za odkrywanie i opisywanie informacji zawartych w urządzeniach cyfrowych oraz o stanie tych urządzeń. Chodzi tu o systemy komputerowe, dyski twarde, dyski CD i inne urządzenia pamięci masowej, a także dokumenty elektroniczne i pliki, wiadomości e-mail i obrazy JPEG.

Generalnie kryminalistyka śledcza dzieli się na dwa zasadnicze obszary:

 • kryminalistykę sieciową – koncentruje się na wykorzystaniu przechwyconego ruchu sieciowego i informacji z realizowanych sesji do badania przestępstw komputerowych.
 • kryminalistykę oparta na hoście (host-based forensics) – dotyczy gromadzenia i analizy dowodów cyfrowych z poszczególnych systemów komputerowych w celu zbadania przestępstw komputerowych.

Nasza agencja Detektyw24 sprawnie świadczy profesjonale usługi w obu obszarach.

Oferta Detektyw24

Agencja Detektyw24 od lat dysponuje własnym zespołem informatyków śledczych z uprawnieniami biegłych sądowych. Współpracujemy również, w miarę potrzeb, z wyspecjalizowanymi firmami z obszaru computer forensics. Nasi biegli wykrywali i dokumentowali wiele przestępstw (spraw, problemów) komputerowych, które zdawały się być nierozwiązywalne. Badają, analizują i odzyskują dane kryminalistyczne z komputerów, urządzeń przenośnych i dysków twardych. Dbają o to, aby żadne dowody cyfrowe nie zostały przeoczone i pomagają na każdym  etapie dochodzenia, niezależnie od rozmiaru lub lokalizacji źródeł danych. 

Zajmują się problemami dotyczącymi wycieków, oszustw, szpiegostwa cybernetycznego, fałszerstw finansowych, przestępstw komputerowych, wykroczeń pracowników i innych nielegalnych lub niezgodnych z prawem działań. W trakcie swojej pracy wymagają od korporacji, kancelarii prawnych i agencji rządowych wdrożenia cyfrowych metod kryminalistycznych, aby ustalić fakty prowadzące do prawdy.

Generalnie nasi biegli informatycy prowadzą (uczestniczą) w trzech rodzajach dochodzeń cyfrowych:

 • wewnętrzne – nie jest potrzebny tu nakaz przeszukania ani wezwanie do sądu; najszybsze dochodzenie zlecane głównie przez firmy i korporacje, które chcą wyjaśnić nieprawidłowości zaistniałe w systemach IT,
 • cywilne – jedna ze stron sporu pozywa drugą np. w sprawie o własność intelektualną; musi pozyskać i uwierzytelnić dowody cyfrowe, aby można je było złożyć w sądzie,
 • karne (kryminalne) – sprawy o najwyższą stawkę i zazwyczaj najdłuższe; ważna staranność i precyzja dowodów cyfrowych, dokumentacja najwyższej jakości (może dotyczyć np. pornografii dziecięcej lub pedofili).

Nasi biegli informatycy śledczy świadczą więc szeroką gamę usług dla klientów, w tym m.in.:

 • gromadzenie informacji cyfrowych w zakresie wskazanym przez klienta,
 • badania systemów komputerowych i danych w celu przedstawienia raportu (analizy) w sprawach sądowych,
 • ochrona systemów komputerowych, 
 • odzyskiwanie plików, w tym usuniętych w sposób przestępczy lub zaszyfrowanych,
 • analiza danych odnalezionych na dyskach,
 • dochodzenia w sprawie oszustw e-mailowych (dowody włamań do e-maili, ataków phishingowych, śledzenie i odzyskiwania skradzionych środków, identyfikacja włamywaczy),
 • wykrywania naruszeń i wycieków danych, w tym identyfikację źródła wycieku, ustalenie cyfrowej historii problemu,
 • dochodzenie w sprawie utraty danych cyfrowych w wyniku działania dronów (w tym identyfikacja drona oraz ustalenie jego wybranych cech).

Biegli informatycy śledczy każdy przypadek badają indywidualnie, dobierają do niej adekwatne, wyspecjalizowane narzędzia. Gwarantują, że analizowane przez nich urządzenia i dane nie zostaną uszkodzone ani zmienione podczas badania.

Zadzwoń do eksperta

Józef Polikowski

tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net