Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

WYWIAD PERSONALNY

Potrzeba analizy zachowań oraz sporządzania charakterystyk osobowych (ang. profiling) ludzi zajmujących kierownicze stanowiska w firmach jest dostrzegana od wielu lat i szeroko stosowana w praktyce walki konkurencyjnej.  W wielu przypadkach osobowość menadżera, jego styl bycia mogą zwiastować podejmowanie takich a nie innych decyzji.

Wywiad personalny czyli w tym wypadku rozpoznanie osób kierownictwa firm konkurencyjnych i sporządzenie ich profilu osobowościowego ma na celu próbę prognozowania ich zachowań w trudnych sytuacjach, zwłaszcza pod presją określonych czynników, w warunkach ostrej konkurencji. Ten rodzaj analizy „personalnej” konkurenta jest częścią pracy wywiadowczej i może stać się  – tam gdzie sytuacja zależy od akcji i reakcji konkretnych ludzi –  cennym dodatkiem i użytecznym narzędziem w wypracowywaniu działań zaczepnych i obronnych wobec korporacji konkurencyjnych.

Większość przedsiębiorstw rozpoznaje jeśli nie w sposób systemowy, to przynajmniej w sposób intuicyjny aktualną strategię swoich konkurentów, ich słabe i mocne strony. O wiele mniej uwagi poświęca się na zrozumienie co jest kołem napędowym takich a nie innych zachowań konkurenta. A tym kołem napędowym przedsiębiorstwa bywa często osobowość ich liderów.

Usługi Biura Detektyw24

Nasi analitycy-wywiadowcy, realizując konkretne zapotrzebowania, sporządzają charakterystyki liderów (zarządu, osoby z szerokiego kierownictwa) rozpoznawanej firmy.

Ponadto wywiadem personalnym obejmujemy partnerów biznesowych i potencjalnych partnerów, a także innych pracowników firmy próbując ocenić pod kątem ich wiarygodności, lojalności, predyspozycji do zajmowania stanowisk itp.

 Celem tej pracy jest: 

 • przygotowanie materiału do przeprowadzenia np. analizy SWOT, analizy scenariuszowej typu „co –  jeśli?” (what if?) i innych,
 • prognozowanie możliwych zachowań osób z kierownictwa w istniejących warunkach oraz przewidywanych sytuacjach.

Opracowany materiał analityczny obejmuje nie tylko charakterystykę osoby, ale też pewnych obszarów subiektywnych w ocenie, takich jak: kultura informacyjna czy sposób postrzegania otoczenia (makro-otoczenia). 

Przy sporządzaniu charakterystyk osobowych nasi analitycy poszukują takich sytuacji, w których dana osoba zachowuje się w sposób odmienny od dotychczasowego. 

W naszych raportach wywiadu personalnego umieszczamy dwa rodzaje informacji:

 • informację bezpośrednią – dane, które odnoszą się do osobowości i doświadczenia danej osoby. Informacje bezpośrednie uzyskujemy poprzez analizę wystąpień na uroczystościach, zebraniach akcjonariuszy, spotkaniach biznesowych itp. Na podstawie dostępnych nagrań analizujemy język wystąpień, sposób gestykulacji, swobodę wypowiedzi itp.  Nasi analitycy potrafią na tej podstawie określać typ charakteru danej osoby.
 • informację pośrednią – to takie, jak analiza przebiegu kariery zawodowej począwszy od szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów i porażek, szczebli zarządzania itp.

Inne usługi Detektyw 24 z zakresu wywiadu personalnego:

Jesteśmy przygotowani do gromadzenie wszechstronnych informacji o wskazanych osobach, w tym m.in oferujemy:

 • potwierdzenie wszelkich danych identyfikacyjnych,
 • wykonanie aktualnej fotografii,
 • ustalenie danych kontaktowych (adres zameldowania, zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania,
 • ustalenie stanu cywilnego oraz rodzinnego,
 • sporządzanie drzewa genealogicznego,
 • ustalenie rozkładu dnia wskazanej osoby,
 • ustalenie miejsca pracy oraz formalnych i nieformalnych źródeł dochodu i zarobkowania; ustalenie historii zatrudnienia i uzyskania opinii w miejscu zatrudnienia,
 • ustalenie majątku: nieruchomości: nieruchomości, ruchomości, udziałów/akcji powyżej 10% w określonym podmiocie
 • ustalenie poziomu zadłużenia,
 • ustalenie czy wskazana osoba posiada własność intelektualną, znaki towarowe, patenty,
 • ustalenie nałogów i uzależnień,

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net