Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

WYWIAD GOSPODARCZY BIZNES

 • Weryfikacja i analiza dokumentów rejestrowych badanego podmiotu, analiza osobista we właściwym sądzie gospodarczym na terenie RP;
 • Historia przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego;
 • Ustalenie, w jakim banku kontrahent posiada rachunki firmowe;
 • Ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych  członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego;
 • Sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat (gdy zostały opublikowane);
 • Ustalenie poziomu zadłużenia wskazanego podmiotu gospodarczego (informacje z giełd wierzytelności oraz innych źródeł, sprawdzenie baz danych: Krajowego Rejestru Dłużników, Biuro Informacji Gospodarczej);
 • Informacje na temat posiadanych przez wskazany podmiot gospodarczy własności intelektualnych, znaków towarowych, patentów;
 • Informacje z Rejestru Zastawów;
 • Ustalenie nieruchomości na terenie RP;
 • Ustalenie ruchomości na terenie RP;
 • Dyskretny wywiad środowiskowy wśród wybranych podmiotów z branży, w której działa badany podmiot;
 • Dyskretna wizja lokalna siedziby badanego podmiotu, wykonanie materiału zdjęciowego zewnątrz firmy oraz wewnątrz;
 • Zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólna opinia na rynku;
 • Uwagi, wnioski i zalecenia.

Cena: 2200 złotych netto

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Tomasz Stryszowski tel.: +48 730 377 777

e-mail: tomasz.stryszowski@detektyw24.net