Szkolenia antyterrostyczne VIP

Szkolenie kontrterrorystyczne skierowane jest do wszystkich osób, których tryb życia i pracy powoduje, że mogą stać się ofiarami działań terrorystycznych i przestępstw kryminalnych. Prowadzone przez nas szkolenie ma na celu określenie zagrożeń, sposobów i metod minimalizacji ryzyka ich wystąpienia, a także zachowania w przypadku ich zaistnienia.

Zakres  szkolenia obejmuje m.in.:

  • zagrożenie terrorystyczne – teoria i praktyka;
  • procedury postępowania na wypadek ataku terrorystycznego;
  • system wczesnego wykrywania zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych;
  • bezpieczeństwo fizyczne i osobowe – procedury postępowania;
  • bezpieczne praktyki w trakcie wyjazdów zagranicznych i organizacji spotkań biznesowych;
  • przeciwdziałanie ryzyku wystąpienia zagrożeń kryminalnych.

Zadzwoń do eksperta

Krzysztof Szaruga

tel.: +48 889 000 000

e-mail: krzysztof.szaruga@detektyw24.pl