Prywatny detektyw z Białegostoku

Biuro Białystok

ul. Elektryczna 1/3 lok 216, 15-080 Białystok

Prywatny Detektyw Białystok przyjmuje w godzinach: 8:00 – 18:00, w celu zachowania pełnej dyskrecji, prosimy umawiać spotkania w biurze za wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym.

Detektyw Białystok

Krzysztof Szaruga tel.: +48 883 600 000
e-mail: krzysztof.szaruga@detektyw24.net

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222
e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net

Detektywi Białystok to najlepsza agencja detektywistyczna w regionie. Świadczymy usługi detektywistyczne w zakresie przygotowania materiałów do spraw rozwodowych. Profesjonalnie, szybko i skutecznie zdobędziemy dowody zdrady niezbędne przy orzeczeniu rozwodu o winie współmałżonka. Według najnowszych danych rozwodzi się już co trzecie małżeństwo, z czego jedynie kilkanaście procent kończy się orzeczeniem o winie. Czy to znaczy, że główną przyczyną rozwodów jest niezgodność charakterów? Oficjalnie tak, ale prawdziwe powody rozwodów są zupełnie inne, a rezygnacja z ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie wynika z braku jasnych dowodów. Najczęściej przyczyną rozwodu jest zdrada jednego z małżonków. Na zlecenie klienta detektywi prowadzą profesjonalne śledztwo, które pozwala zdobyć dowody zdrady i pomóc uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. Materiały, które przygotuje detektyw Białystok to pisemne sprawozdanie oraz zdjęcia potwierdzające zdradę. Wszystkie działania, które podejmuje prywatny detektyw Białystok są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa co pozwala na ich wykorzystanie przed sądem. Dodatkowo, agencja detektywistyczna zapewnia, że prywatny detektyw prowadzący czynności zeznaje są w sądzie jako świadek potwierdzając ustalenia zawarte w pisemnym sprawozdaniu podsumowującym realizację zlecenia. Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie chociaż jest trudniejsze niż zgoda na rozwód za porozumieniem stron, jednak warto zawalczyć o korzystne orzeczenie sądu. Rozwód z winy małżonka ma wiele zalet: pozwala domagać się bardziej korzystnego podziału majątku, uzyskania alimentów i praw do opieki nad dziećmi. Poza prowadzeniem spraw rozwodowych i rodzinnych detektyw Białystok świadczy usługi z zakresu usług detektywistycznych, które określa ustawa o usługach detektywistycznych precyzująca jakimi sprawami zajmuje się detektyw: poszukiwanie osób, sprawy karne czy wywiad środowiskowy. Detektywi Białystok prowadzą także usługi detektywistyczne dla biznesu: wywiad gospodarczy, ustalenia z zakresu nieuczciwej konkurencji, weryfikacji pracowników i ich lojalności i uczciwości wobec pracodawcy. Detektyw 24 Białystok to wiele lat doświadczenia gwarantującego skuteczność działania z zachowaniem pełnej dyskrecji.