Usługi dronem

Rozwój możliwości technicznych i sprzętowych pozwala na poszerzenie możliwości pracy prywatnego detektywa. Drony, czyli z definicji prawnej samoloty bezzałogowe otwierają nowe możliwości w realizacji wielu zleceń, które dotąd były niemożliwe lub znacznie utrudnione. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i wiedzy doświadczonych operatorów dronów agencja detektywistyczna może pomagać w rozwiązywaniu spraw dotąd bardzo trudnych, czy wręcz niemożliwych do przeprowadzenia.

Obserwacja dronem pomaga w realizacji takich spraw, jak:

  • poszukiwania osób zaginionych w szczególnych, trudno dostępnych miejscach (zaginięcia w lesie, na wodzie, w górach), w tym także poszukiwania przy użyciu kamer termowizyjnych;
  • obserwacja osób i pojazdów poruszających się po trudno dostępnym terenie;
  • szybkie i dyskretne przeszukanie trudno dostępnych miejsc w poszukiwaniach mienia (lasy, jeziora, góry);
  • obserwacja miejsc strzeżonych uniemożliwiających osobistą obecność detektywa;
  • obserwacja miejsc trudno dostępnych, ukrytych za murem, płotem i w każdym innym miejscu, gdzie niemożliwy jest bezpośredni, osobisty dostęp detektywa;
  • obserwacja w miejscach opustoszałych wymagających szczególnej dyskrecji;
  • wizje lokalne w miejscach trudno dostępnych;

Stosowane dronów obwarowane jest przepisami prawa dotyczącymi określonych pozwoleń i dopuszczalności lotów, a także osób mogących je obsługiwać. Zgodnie z prawem, każdy komercyjny lot dronem, a takim jest lot wykonywany w ramach świadczonej usługi detektywistycznej wymaga od jego operatora posiadania stosownych uprawnień. Świadectwo uprawnia do legalnego operowania lotami w terenie zabudowanym i komercyjnie dronem pozostającym w zasięgu wzroku (VLOS) lub poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Bez posiadania takich uprawnień materiały zebrane przez biuro detektywistyczne pozostają bezużyteczne. Szkolenie, jakie musi odbyć każdy operator drona przed uzyskaniem świadectwa gwarantuje umiejętność obsługi drona i wykorzystania go w sposób maksymalnie skuteczny do zebrania niezbędnych materiałów dowodowych.

W Polsce zasady korzystania z dronów reguluje prawo lotnicze, które określa nie tylko jak i kto może być operatorem lotów dronami, ale także gdzie takie loty można wykonywać. Mimo niewątpliwej zalety wykorzystania dronów, jakim jest możliwość użycia ich w miejscach niedostępnych dla detektywa nie wolno zapominać, że są miejsca, w których użycie drona jest zakazane, są to np. okolice lotnisk, jednostek wojskowych, obiektów strategicznych dla państwa czy infrastruktury krytycznej.

Drony, jakie w obserwacji stosuje nasze biuro detektywistyczne wyposażone są w wysokiej jakości kamery umożliwiające wykonanie wartościowego materiału dowodowego i operowane są przez licencjonowanych detektywów posiadających także świadectwa kwalifikacji operatora drona. Zapewnia to nie tylko jakość materiałów wykonanych za pomocą bezzałogowca, ale także umożliwia ich zgodne z prawem wykorzystanie w postępowaniach procesowych.

Zadzwoń do eksperta

Grzegorz Lipski tel.: +48 721 322 222

e-mail: grzegorz.lipski@detektyw24.net