Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE – SŁUŻBY MUNDUROWE

Proces kwalifikacyjny dla kandydatów do służb mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna), a przede wszystkim służb specjalnych (ABW, SKW, AW, SWW), przebiega wobec ściśle określonych zasad i wymogów, przez co dla większości nieprzygotowanych kandydatów stanowi bardzo duże wyzwanie, któremu niejednokrotnie nie są w stanie podołać i odpadają już na początkowym etapie naboru.

Dlatego też jeśli zamierzasz ubiegać się o przyjęcie do służb i chcesz się do tego odpowiednio przygotować, mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję: pierwszy w Polsce kurs, który pomoże i ułatwi Ci przejście przez etap rekrutacji oraz zwiększy Twoje szanse na pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, a także niezwykle skomplikowanych testów i badań, którym poddawani są wszyscy kandydaci.

Nasze specjalistyczne szkolenie stanowi szczególną ofertę dla wszystkich osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w polskich służbach specjalnych AW, ABW, SKW, SWW, CBA i CBŚ oraz innych elitarnych jednostkach Policji i Straży Granicznej a także Wojska.

Kadrę naszych wykładowców tworzą najlepsi w kraju eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie służby w instytucjach państwowych i służbach specjalnych zajmujących się m.in. bezpieczeństwem, kontrwywiadem, wywiadem, kryminalistyką, 
oraz ochroną informacji niejawnych.

Program kursu obejmował będzie m.in. zagadnienia związane z przygotowaniem formalnym kandydata do służby, w tym wypełnieniem kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w zależności od rodzaju służby oraz zapoznanie kandydatów z ustawami, których znajomość będzie później weryfikowana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nasi eksperci przybliżą kandydatom zagadnienia związane z funkcjonowaniem poszczególnych służb: definicje, nazewnictwo, ogólną organizacją pracy i zadaniami służb.

Kolejnym istotnym elementem naszego kursu będzie zapoznanie kandydatów z psychologicznymi aspektami procesu rekrutacji oraz zapoznanie z tematyką badań psychofizjologicznych, psychotechnicznych, 
a także z czynnościami mającymi na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata.

Kandydaci zostaną także zapoznani z wymogami komisji lekarskich, ustalających zdolność fizyczną i psychiczną do służby w danej służbie.

Cena kursu– 2000 zł
Czas trwania kursu: 32 godziny. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym sobota-niedziela przez dwa weekendy w kilkuosobowych grupach szkoleniowych.

ZAPISY

Marzysz o pracy w służbach mundurowych? Zapisy pod adresem mailowym: szkolenia@detektyw24.net

W tytule prosimy o dopisek: służby mundurowe.