Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Podsłuch w telefonie

Telefon w obecnej dobie jest niezwykle skutecznym wielofunkcyjnym narzędziem do pozyskiwania informacji. Jego naturalny kamuflaż pozwala używać go w różnych sytuacjach, w których posądzenie jego użytkownika o dokonywanie czynności inwigilacyjnych jest niezwykle trudne. Telefon komórkowy może być używany do celów inwigilacyjnych w następujących układach:

 • telefon komórkowy – telefon komórkowy,
 • telefon komórkowy – transmisja do telefonu zewnętrznego połączonego z dyktafonem,
 • dyktafon wewnętrzny telefonu komórkowego,
 • aparat fotograficzny (kamera video) telefonu komórkowego,
 • telefon komórkowy inwigilowany – telefon komórkowy szpiegowski (SPYPHONE)

Podsłuchiwanie rozmów telefonicznych staje się popularną metodą, po którą sięgają firmy, aby zdobyć informacje o konkurencie rynkowym, jego kadrze kierowniczej itp.  Tu, podobnie jak w przypadku innych operacji technicznych,  również został złamany monopol państwa, chociaż teoretycznie specjalne operacje techniczne w większości krajów są ustawowo zastrzeżone dla służb specjalnych. Jednak w przypadku firm nie chodzi o zdobywanie materiałów procesowych, ale przewagi konkurencyjnej. Nabycie techniki umożliwiającej podsłuch nie jest problemem. Asortyment urządzeń, które mogą być wykorzystane do kradzieży poufnych informacji, systematycznie rośnie i stanowi coraz większe zagrożenie.

Wybrane metody:

 • fałszywa stacja BTS  – standardowo połączenie odbywa się przez  sieć stacji BTS (to skrót stacji i przekaźnikowej telefonii cyfrowej) i dociera do operatora, a ten przez kolejne stacje łączy z odbiorcą. Podczas podsłuchiwania treść rozmów przechwytuje urządzenie pośrednie – fałszywa stacja, pod którą podszywa się minikomputer. 
 • zawirusowanie pamięci stałej telefonu – najczęściej dzieje się to za pośrednictwem bluetooth lub przy połączeniu z siecią wi-fi, poza wiedzą właściciela telefonu.
 • specjalne aplikacje szpiegujące – umożliwienie odsłuchiwanie rozmowy prowadzonej przez telefon, na którym zostały zainstalowane (jedną albo dwie strony konwersacji), ale również dają wgląd w treść wysyłanych wiadomości, a nawet nagrywają to, co dzieje się wokół telefonu.

Możliwości programu SPYPHONE

SPY PHONE to w pełni funkcjonalny telefon GSM, którego specjalne oprogramowanie umożliwia wiele wykonanie wielu wariantów inwigilacyjnych w sytuacjach gdy inwigilowana osoba jest jego użytkownikiem.

 • podsłuchiwanie rozmów i dźwięków w bliskim sąsiedztwie telefonu komórkowego.
 • słuchanie rozmów przychodzących oraz wychodzących
 • przekierowywanie SMS- ów wysyłanych i odbieranych
 • uzyskanie informacja o lokalizacji telefonu SPYPHONE
 • uzyskanie informacji SMS o włączeniu/ wyłączeniu SPYPHONE lub zmianie karty SIM

     Najnowsze programy pozwalają nie tylko inwigilować dany telefon w czasie realnym, lecz również „zgrywać” wszystkie informacje w postaci plików dźwiękowych, tekstowych lub innych na wskazany serwer. Wyklucza to konieczność bezustannego obserwowania – wszystkie dane można odtworzyć w dogodnej chwili.

Aspekty prawne

Czynności inwigilacyjne są regulowane w polskim prawie. Zgodnie  z art. 267 par. 3  Kodeksu Karnego  „kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem” podlega karze więzienia do 2 lat. Przestępstwem jest również udostepnienie urządzeń podsłuchowych oraz ich sprzedaż.

Warto jednak wiedzieć, że kiedy sami uczestniczymy w rozmowach, które nagrywamy, wcale nie łamiemy prawa. Należy pamiętać, że za udostępnianie nagrań zrobionych nielegalnie, które wiąże się z ujawnieniem tajemnicy państwowej, grozi kara do5 lat więzienia.

Kodeks postępowania karnego przewiduje jednak sytuacje, kiedy podsłuchiwanie jest legalne. Ustęp o „kontroli i utrwalaniu rozmów” (rozdział 26 kpk) stanowi, że można kontrolować niektóre rozmowy, żeby zapobiec określonemu przestępstwu lub np. zdobyć ważny dowód w swojej sprawie. Niezbędna jest jednak do tego decyzja sądu lub – w szczególnych przypadkach – jedynie prokuratora. Tego rodzaju kontrola może być przeprowadzana przez okres maksymalnie trzech miesięcy.

W czym może pomóc Biuro Detektyw24?

Przede informujemy, iż podsłuchom można stawić czoło i radzimy, aby:

 • aktualizować oprogramowanie i system operacyjny telefonu przez co minimalizuje się ryzyko złośliwej aplikacji,
 • blokowanie dostępu do ekranu (skomplikowany PIN, opcja czyszczenia zawartości itp.),
 • wyłączanie biernych interfejsów komunikacyjnych,
 • nie korzystanie z niesprawdzonych urządzeń elektronicznych otrzymanych w ramach wymiany biznesowej, prezentu i innych niepewnych źródeł,
 • powściągliwość w prowadzeniu rozmów, nie przekazywanie informacji wrażliwych, 

Oferujemy szeroką pomoc w wykrywaniu podsłuchów telefonicznych, ale też proponujemy szereg rozwiązań profilaktycznych:

 • zbadania telefonu przez wysokiej klasy specjalistów,
 • umożliwienie zainstalowania opcji  telefon szyfrującego, aplikacji modyfikujących głos, firewalli, programów antywirusowych,
 • szkolenia z zakresu podsłuchu telefonicznego (wykrywanie, profilaktyka, postepowanie w sytuacjach kryzysowych, aspekty prawne,
 • rozwiązywanie innych, indywidualnych problemów klienta w tym zakresie.

KUP PROGRAM MONITORUJĄCY NA TELEFON

Zadzwoń do eksperta

Katarzyna Bracław

tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net