Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

WYKRYWACZ KŁAMSTW

Wariograf, zwany potocznie wykrywaczem kłamstw, to zaawansowane badanie pozwalające stwierdzić prawdomówność badanej osoby. 

Mechanizm działania wariografu opiera się na badaniu reakcji organizmu na stres wywołany kłamstwem. Kłamanie wywołuje psychiczny niepokój, lęk czy stres, a one powodują konkretne reakcje organizmu. Są to między innymi zwiększenie ciśnienia krwi, przyspieszenie oddechu oraz zmniejszenie oporności skóry na przewodzenie elektryczności – te trzy reakcje organizmu na stres wywołany kłamstwem sprawdza wariograf. 

Badanie wariografem dzieli się na trzy etapy:

  • pytania obojętne – dotyczące sytuacji obiektywnych jak np. pogoda czy aktualna data;
  • pytania kontrolne – bardziej szczegółowe pozwalające na sprawdzenie poprawności działania urządzenia i dotyczą np. imienia i nazwiska osoby badanej;
  • pytania krytyczne – dotyczą weryfikowanej sprawy.

Początkowo badanie wariografem było zarezerwowane do spraw toczących się przed sadem. Obecnie coraz częściej z badania wariografem korzystają osoby prywatne czy firmy w takich sprawach, jak:

  • lojalność pracowników;
  • wierność małżeńska;
  • pomówienia, nękanie, stalking;
  • wskazanie sprawców kradzieży;
  • konflikty rodzinne.

Agencja detektywistyczna oferuje profesjonalne badanie wariografem prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników mających odpowiednią wiedzę w kwestii przebiegu badania, odczytu jego wyników oraz ich analizy i opinii będącej końcowym efektem badania wariograficznego. Badanie wykrywaczem kłamstw może stanowić element szerszej strategii detektywistycznej obejmującej całokształt działań związanych z prowadzonym zleceniem lub objąć samo sprawdzenie wiarygodności badanej osoby.

Badanie może być przeprowadzone w dowolnym miejscu na terenie całego kraju. Ekspertyza z badania może stanowić element materiału dowodowego w sprawach sądowych.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net