Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

SPRAWY SPADKOWE

Spadek najczęściej budzi emocje, bowiem zwykle wiąże się z określonymi korzyściami. Jest jednak i druga strona medalu:  niekiedy oznacza  trudny i długotrwały spór prawny z najbliższymi. Problemy bywają często na tyle złożone, że nie mogą zostać rozwiązane bez pomocy adwokata i detektywa. A pomoc ta bywa tylko wstępem do rozprawy sądowej.

Testament, szczególny dokument, jeśli spełnia przewidziane prawem warunki,  jest jedyną dopuszczalną w polskim prawie formą rozdysponowania majątku na wypadek śmierci. Obecnie nie jest to dokument tak popularny jak w latach wcześniejszych, ale przez to jego brak często skutkuje wieloletnimi sporami sądowymi. Nawet jeśli taki dokument powstaje, spory dotyczą głównie tych sytuacji, w których właściciel majątku nie chce przekazywać go spadkobiercom narzuconym przez reguły dziedziczenia ustawowego. 

Mamy wówczas do czynienia z wydziedziczeniem w testamencie. Mówiąc prościej,  umierający rodzic nie chce, aby posiadany przez nich majątek trafił w ręce zaniedbującego ich potomka, lecz do osoby, którą sami ustanowią swoim spadkobiercą. 

Współczesne realia gospodarcze są korzystne dla tworzenia się fortun, a na pewno  przyczyniają się do zwiększenia popularności testamentu jako prawnej instytucji rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci. 

Najczęściej mamy do czynienia z trzema formami testamentu:

 • samodzielnie, własnoręcznie spisany przez spadkodawcę dokument, podpisany oraz opatrzony datą, co jest prawnym warunkiem jego ważności,
 • testament notarialny, który daje największą pewność i zabezpiecza przed bezpodstawnymi próbami podważenia go przez pominiętego spadkobiercę,
 • testament alograficzny sporządzany przed wójtem gminy lub burmistrzem, który ze względu na dużą liczbę trudnych do spełnienia wymogów formalnych często bywa podważany w postępowaniu spadkowym.

Problemy pojawiają się wówczas, kiedy jest brak testamentu, zmarli nie mieli potomstwa, a wielu krewnych zgłasza roszczenia  do części pieniędzy czy innych dóbr materialnych. Niekiedy pojawiają się też różnego rodzaju dokumenty, jak odręcznie pisane listy czy inne notatki wskazujące na ostatnią wolę zmarłego, wtedy powstaje często kwestia zachowania wymogów formalnych testamentu. Mamy do czynienia także z sytuacjami, że potencjalny spadkobierca nie przeprowadził postępowania spadkowego i roszczenie przeszło na kolejne pokolenie. Jeśli zainteresowani nie są skłonni uregulować kwestii spadkobrania w sposób ugodowy, sprawa trafia wtedy do sądu, co często wymaga rozstrzygnięcia bardzo trudnych i zawiłych kwestii.

Pomoc detektywistyczna i prawna jawi się jako niezbędna w sytuacjach, kiedy zainteresowany stoi przed perspektywą otrzymania spadku, a nie chce przechodzić przez uciążliwe ustalenia, poszukiwania, postępowania spadkowe, wymagające spełnienia szeregu formalności i gromadzenia dokumentów. W takich sytuacjach często pojawia się też wiele pytań i wątpliwości, jak sporządzić pismo procesowe inicjujące postępowanie, czy mamy prawo do spadku i jakie dokumenty powinniśmy zgromadzić. 

Dochodzenie spadkowe może dostarczyć również wiele informacji o nieodebranym majątku  spadkowym, dokumentacji i  dowodów  na temat nieuprawnionego dziedziczenia lub  ingerencji w prawa spadkowe. Nieodebrane majątki spadkowe w Polsce idą w miliardy złotych a w Stanach Zjednoczonych liczone są w miliardach dolarów. Klienci z różnych powodów bywają niewłaściwie poinformowani i nie wiedzą, jak wyegzekwować spadek. Może to być zwykły błąd lub utrata kontaktów ze spadkodawcą. Nieodebrane spadki mogą takimi  pozostać na czas nieokreślony, jeśli nie podejmie się działań, aby je prawnie pozyskać.

Nader częste bywają sytuacje, jak to w przypadku pieniędzy i dóbr materialnych, że pojawiają się ludzie, którzy próbują wziąć to, co do nich nie należy. Jeśli klient uważa, że ktoś  bezprawnie lub niesłusznie ingeruje w jego dziedzictwo, prywatny detektyw może dostarczyć niezbędnych dowodów do eliminacji takich roszczeń.  

Co oferuje Biuro Detektyw24 w sprawach spadkowych?

Nasi prywatni detektywi, ale także prawnicy, prowadzą dochodzenia w sprawach spadkowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Nasze Biuro Detektyw24 cieszy się uznaniem notariuszy i prawników, stąd najczęściej przyjmuje zlecone przez nich zadania w zakresie prawa spadkowego, ale osoby prywatne również mogą liczyć na naszą pomoc w tym obszarze. 

Głównym polem naszych działań jest poszukiwanie ewentualnych spadkobierców lub aktywów pieniężnych oraz nieruchomości, które nie zostały jeszcze zarejestrowane.

Poszukujemy i dostarczamy odpowiedzi na następujące m.in. pytania:

 • Czy spadkodawca miał więcej majątku (aktywów)?
 • Czy można zakwestionować  testament? Czy istnieją do tego powody?
 • Czy spadkodawca był w pełni świadomy ustanawiając swoją ostatnią wolę?
 • Czy klient może być brany pod uwagę jako spadkobiorca?

Celem naszego dochodzenia w sprawie dziedziczenia jest poszukiwanie i identyfikacja nieodebranych lub sprzeniewierzonych aktywów spadkowych, które zdaniem klienta istnieją, ale nie może ich sam odnaleźć lub uzyskać dostępu. W niektórych przypadkach klient może nie być nawet świadomy, że istnieje zasób dziedziczenia. Istnieje wiele sytuacji, w których spadkobiercy mogą nie być świadomi swojego dziedzictwa, w tym:

 • Spadkobierca i zmarły stracili kontakt ze sobą, a spadkobierca nie jest świadomy śmierci spadkodawcy,
 • Spadkobierca zawarł związek małżeński, zmienił nazwiska, przeprowadził się, a spadkodawca nie może go zlokalizować,
 • Spadkobierca mógł próbować ukryć mienie spadkowe przed innym spadkobiercą, aby zagarnąć cały majątek dla siebie.

Nasi detektywi prowadzą dyskretne i rzetelne dochodzenia we wszystkich sprawach dotyczących prawa spadkowego. W niektórych przypadkach doradzamy również czy przyjęcie spadku może być korzystne czy wręcz przeciwnie – lepiej go uniknąć.

Podstawą naszej pracy jest ścisła współpraca i koordynacja działań z notariuszami, lekarzami, grafologami czy specjalistami od daktyloskopii.

Nasi klienci powinni być przygotowani do odpowiedzi na następujące kwestie:

 • Jakie jest powiązanie ze zmarłym i określonym majątkiem?
 • Z czego wynika przekonanie, że można dochodzić roszczeń do aktywów spadkowych? 
 • Czym są aktywa spadkowe, gdzie mogą się znajdować lub kto je obecnie kontroluje?
 • Czy kiedykolwiek kontaktował się z wykonawcą woli zmarłego lub innym prawnym przedstawicielem majątku? Jeśli tak, to jakimi dowodami dysponuje?
 • Czy zaangażował adwokata w tej sprawie?
 • Czy jest obecnie zaangażowany w proces sądowy lub inne postępowanie prawne w związku z roszczeniem spadkowym?

W ramach naszej usługi, zgodnie z wolą klienta przedstawiamy końcowy raport na piśmie. Podczas prowadzenia dochodzenia w sprawie dziedziczenia nasi detektywi są zobowiązani do przestrzegania prawa i norm etyki w swoim zawodzie. 

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net