Biuro Warszawa

ul. Aleja Solidarności 117 lok 207, 00-140 Warszawa

Prywatny Detektyw przyjmuje w godzinach: 8:00 – 24:00, w celu zachowania pełnej dyskrecji, prosimy umawiać spotkania w biurze za wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym.

Detektyw Warszawa

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777
e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net

Krzysztof Szaruga tel.: +48 883 600 000
e-mail: krzysztof.szaruga@detektyw24.net

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222
e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net

Biuro Radom

ul. Chrobrego 22
26-600 Radom

W celu zachowania pełnej dyskrecji
prosimy umawiać spotkania za
wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym.

Detektyw Radom

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777
e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net

Detektyw 24 Warszawa to renomowana agencja detektywistyczna w Warszawie i okolicach. Szybko i skutecznie dostarczamy dowody zdrady w sprawach rozwodowych. Detektyw24 to najlepszy detektyw przy rozwodzie. Przygotowujemy materiał dowodowy niezbędny przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, a nasi detektywi zeznają w sądzie jako świadkowie potwierdzając ustalenia ze sprawozdania z czynności detektywistycznych. Jesteśmy liderami w zakresie działań detektywa do spraw rozwodowych. Agencja detektywistyczna Warszawa prowadzi usługi detektywistyczne w pełnym zakresie spraw rodzinnych, spraw rozwodowych i opieki nad dzieckiem. Wśród firm detektywistycznych Detektyw Warszawa wyróżnia się ogromnym doświadczeniem w realizacji spraw rozwodowych, dostarczaniem materiałów do postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie, podziałem majątku i ustalaniem opieki nad dziećmi po rozwodzie. Ceny usług detektywistycznych w Warszawie są stałe, nie zawierają ukrytych kosztów i są określone w umowie o świadczenie usług detektywa podpisywanej z klientem zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych. Każdego roku realizujemy kilkaset zleceń do spraw rozwodowych. Agencja detektywistyczna Detektyw 24 Warszawa prowadzi także sprawy gospodarcze, wywiad gospodarczy, ustalenia majątkowe i ustalenia obejmujące zakres nieuczciwej konkurencji. Przy sprawdzeniu kontrahentów wybór najlepszej wywiadowni gospodarczej ma wpływ na dalsze podejmowane działania oraz przyszłość firmy. Biuro detektywistyczne Detektyw Warszawa działa w zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzisiaj wiele polskich firm prowadzi swoje interesy na terenie całego kraju i poza nim. Taka skala nie pozwala na osobiste sprawdzenie wszystkich kontrahentów i lojalności oraz uczciwości pracowników. Detektywi Warszawa przyjmą i dzięki ogólnopolskiemu zasięgowi zrealizują każde zlecenie z zakresu wywiadu gospodarczego, sprawdzenia wiarygodności finansowej i płatniczej kontrahenta. Firma detektywistyczna Detektyw 24 działa szybko, skutecznie i z zachowaniem pełnej dyskrecji dotyczących prowadzonych działań. Poufność i lojalność wobec Klienta jest podstawą naszej działalności i pozwoliło nam na zdobycie pozycji lidera wśród agencji detektywistycznych w Warszawie.