Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE

Rozwód z orzeczeniem o winie zawsze wiąże się z koniecznością udowodnienia, że zachowanie małżonka miało wpływ na rozpad małżeństwa. Sąd może orzec o winie jednego lub obojga małżonków w zależności od zgromadzonego materiału dowodowego. Niemniej, zawsze orzeczenie o winie wiąże się z określonymi konsekwencjami.

Orzeczenie o winie jednego z małżonków ma wpływ na:

 • alimenty pomiędzy małżonkami – małżonek niewinny ma prawo do ubiegania się o alimenty od małżonka uznanego za winnego rozpadu małżeństwa w przypadku, w którym po rozwodzie jego sytuacja materialna się pogorszyła. Sąd może orzec takie alimenty nawet dożywotnio, a jedynym sposobem na zaprzestanie płacenia alimentów jest nowy związek małżeński, który zawrze strona „niewinna”;
 • podział majątku – w niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli jedna ze stron swoim zachowaniem przyczyniła się do rozpadu małżeństwa nie ma prawa do żądania równego podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa; 
 • opieka nad dziećmi – rozwód z orzeczeniem o winie nie wiąże się automatycznie z ograniczeniem ani pozbawieniem władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno precyzuje, że rozwód dotyczy relacji pomiędzy małżonkami, a nie pomiędzy rodzicami a dziećmi. Niemniej, są określone powody rozwodu z orzeczeniem o winie, jak np. znęcanie się nad rodziną, przemoc czy alkoholizm, które mogą wpłynąć na pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;

Złożenie pozwu o orzeczenie rozwodu z jednej ze stron wiąże się z koniecznością udokumentowania, że faktycznie do takich zachowań doszło. Wśród najczęstszych powodów, dla których sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie są:

 • zdrada małżeńska;
 • porzucenie rodziny;
 • przemoc, znęcanie się nad rodziną fizyczne i psychiczne;
 • alkoholizm, hazard, uzależnienia;
 • bezczynny tryb życia.

Katalog powodów, które leżą u podstaw uzyskania orzeczenia o winie jednego z małżonków nie jest zamknięty. Oznacza to, że każde udokumentowane zachowanie małżonka, które przyczynia się do rozpadu małżeństwa może zostać podniesione w postępowaniu sądowym. Poza powyższymi, które są najczęstszymi powodami takiego orzeczenia, mogą być to: naganny stosunek do rodziny, odmowa współżycia fizycznego czy naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie musi być poparty odpowiednimi dowodami, które dokumentują, że do takich zachowań faktycznie dochodziło i na tej podstawie sąd wydaje orzeczenie. Do dowodów możemy zaliczyć:

 • zdjęcia, nagrania audio i video;
 • billingi rozmów telefonicznych;
 • wydruki maili i wysłanych wiadomości SMS;
 • sprawozdanie z czynności prywatnego detektywa;
 • historia konta, kopie paragonów i rachunków;
 • zeznania świadków.

Samodzielne zgromadzenie dowodów do wykorzystania przed sądem jest zadaniem czasochłonnym i trudnym do zrealizowania. Jest to jednak warunek konieczny do uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie.

W ramach współpracy w zakresie zebrania materiału dowodowego do rozwodu z orzeczeniem o winie oferujemy:

 • przygotowanie indywidualnej strategii do konkretnej sprawy obejmującej zarówno działania detektywistyczne, jak i z zakresu informatyki śledczej oraz bieżące doradztwo;
 • czynności terenowe podczas, których zbieramy dowody do sądu, są to: pisemne sprawozdanie wraz z materiałami w postaci zdjęć oraz nagrań video;
 • możliwość wezwania na świadków detektywów prowadzących czynności;

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net