Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Biznesowy audyt bezpieczeństwa

Ochrona pracowników, mienia i aktywów winna być priorytetem każdego przedsiębiorstwa. Badania, ale też codzienna praktyka Detektyw24, pokazują, iż wiele podmiotów gospodarczych jest zaskakująco nieświadomych swoich wrażliwych i słabych punktów, przez co są  narażone na szeroką gamę zagrożeń.

Pierwszym krokiem w zapobieganiu zagrożeniom jest identyfikacja silnych i słabych obszarów bezpieczeństwa. Regularne biznesowe audyty bezpieczeństwa są najlepszym sposobem wykrycia luk i mankamentów w zabezpieczeniach oraz receptą na zapobieżenie kryzysom. Nawet najlepiej zaplanowane systemy i procedury bezpieczeństwa tracą skuteczność, jeśli nie są stale monitorowane.  Największe, najbogatsze i operujące globalnie korporacje nie ustrzegły się utraty swoich aktywów.

Profesjonalny audyt bezpieczeństwa, który prowadzi zespół Detektyw24, pomoże Twojej organizacji zminimalizować straty i zwiększyć bezpieczeństwo pracowników oraz klientów. Po każdym naszym audycie podmiot staje się mniej podatny na zagrożenia.

Biznesowy audyt bezpieczeństwa powinien być prowadzony okresowo, w stałych przedziałach czasowych, ale też w kilku innych sytuacjach, jak na przykład: zmiany lokalizacji, pojawienia się nowych zagrożeń, nagłego załamania pozycji konkurencyjnej, podejrzenia lub faktycznej utraty aktywów, wrażliwych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa itp.

Detektyw24 oferuje biznesowy audyt bezpieczeństwa, który  – w zależności od ustaleń z klientem –  może obejmować następujące obszary:

 • audyt bezpieczeństwa osobowego (sprawdzenie personelu, kontrahentów)
 • audyt bezpieczeństwa fizycznego podmiotu,
 • audyt bezpieczeństwa cyfrowego.

Audyt bezpieczeństwa osobowego

W ramach audytu bezpieczeństwa osobowego, w zależności od zapotrzebowania klienta, Detektyw24 może dokonywać sprawdzeń pracowników i/lub klientów, kontrahentów itp.

W przypadku pracowników zlecający określa rozmiar sprawdzanej grupy. Najczęściej sprawdzenia dotyczą: wszystkich, którzy mają dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa, zwłaszcza: członków zarządu, menadżerów wyższego szczebla, zarządzających systemami IT, odpowiedzialnych za obszar R&D oraz osoby budzące uzasadnione podejrzenia.

W ramach audytu pracowników zespół Detektyw24 ocenia m.in.:

 • wiarygodność przedstawionych dokumentów, zaświadczeń itp., 
 • formalne kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe – miejsca zatrudnienia, zajmowane stanowiska, wykształcenie, kursy itp.
 • istnienie konfliktu interesów,
 • osobowość (wiarygodność, lojalność, podatność na nałogi, konfliktowość itp.)
 • opinię w środowisku, w tym zawodowym (organizacje, stowarzyszenia itp.),
 • tok życia codziennego na odcinku praca – dom,
 • karalność, zobowiązania finansowe,
 • obecność na portalach społecznościowych i jej charakter (aktywność, liczba znajomych, przyjaciół; otwartość – jakie treści: rodzinne, zawodowe), zdjęcia itp.),

Sprawdzanie kontrahentów obejmuje m.in.:

 • wiarygodność (realny czy wirtualny), postępowania sądowe i komornicze,
 • aktywność biznesową,
 • powiązania osób zasiadających w zarządzie i organach nadzorczych,  
 • charakterystyka kadry menadżerskiej,
 • sytuację finansową, zobowiązania i ich obsługa, 
 • dbałość o tajemnice przedsiębiorstwa, handlowe lub inne informacje wrażliwe, 
 • opinia w sektorze.

Audyt bezpieczeństwa fizycznego

Zespół Detektyw24 dokonuje dokładnej oceny lokalizacji firmy. Dotyczy to nie tylko fizycznego bezpieczeństwa budynków (biur) i punktów dostępu, ale także technologii stosowanej do ich monitorowania oraz obowiązujących zasad weryfikacji dostępu.

W trakcie audytu sprawdzamy i oceniamy m.in. następujące kwestie:

 • lokalizację, topografię terenu pod kątem ryzyka nieuprawnionego dostępu, 
 • system kontroli dostępu,
 • oświetlenie, zwłaszcza po zmroku
 • alarmy (pożarowe, włamaniowe, ruchu, wodne)
 • bariery fizyczne (wydzielone strefy dostępu)
 • monitoring (urządzenia, ludzie),
 • profesjonalizm służby ochrony,
 • system raportowania o wtargnięciach, włamaniach itp.

Audyt bezpieczeństwa cyfrowego

Audyt bezpieczeństwa sprzętu komputerowego i sieci prowadzony przez pracowników Detektyw24 obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie personelu IT i oprogramowania,
 • sprawdzenie dostawców sprzętu i oprogramowania,
 • dostęp do danych cyfrowych i sprzętu, w tym po godzinach pracy,
 • szyfrowanie danych,
 • pracę na urządzenia mobilnych,
 • aktualizację oprogramowania, w tym po incydentach,
 • pracę i przechowywanie danych w „chmurze”,
 • hasła dostępu,
 • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego,
 • utylizacje starego sprzętu komputerowego,
 • system raportowania o incydentach w obszarze bezpieczeństwa IT.

Wynikiem biznesowego audytu bezpieczeństwa jest raport pisemny, kończący się rekomendacjami, którego forma, zawartość, objętość  jest każdorazowo uzgadniana z klientem.

Zadzwoń do eksperta

Tomasz Stryszowski tel.: +48 730 377 777

e-mail: tomasz.stryszowski@detektyw24.net