Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

SPRAWY KARNE

Biuro Detektyw24 od wielu lat realizuje pomoc w sprawach karnych,  kryminalnych, zarówno wykroczeniach jak i przestępstwach, a także aktywnie uczestniczy w dochodzeniach kryminalnych. Katalog spraw, które realizujemy jest bardzo szeroki.

Sprawy karne obejmują wszystkie przypadki, w których dana osoba zostaje podejrzana bądź oskarżona o popełnienie czynu zabronionego. Katalog spraw karnych to najszersza kategoria spraw, w której mieszczą się sprawy karne-gospodarcze, sprawy karne skarbowe czy sprawy wykroczeniowe. Detektyw udziela pomocy w takich sprawach jak:

 • przestępstwa przeciwko zdrowiu oraz pobicia, 
 • oskarżenia o wyłudzenia, 
 • wykroczenia i przestępstwa skarbowych,
 • oskarżenia o kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, 
 • wypadki samochodowe, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości,
 • molestowanie, mobbing, dyskryminacja w miejscu pracy, 
 • oskarżenie o naruszenie nietykalności cielesnej i wielu innych.

Działalność w sprawach karnych prowadzimy na podstawie ustawy z dnia 6 lipca  2001 r. o  usługach detektywistycznych, która do kompetencji detektywa zalicza m.in. „zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego” (art.2 ust.1, pkt. 7 ustawy). Opieramy się na kodeksach: Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym wykonawczym. Blisko współpracujemy z renomowanymi kancelariami adwokackimi.

Kiedy zwrócić się do nas o pomoc?

Należy pamiętać, iż w sprawach karnych zwykle kluczową rolę odgrywa czas. Klient nie powinien zwlekać i zgłosić się do naszego Biura, kiedy popełni przestępstwo, jest o nie podejrzewany bądź stanie się jego ofiarą. Oferujemy pomoc zwłaszcza w sytuacjach:

 • kiedy czynności w konkretnej sprawie, podejmowane przez organy ścigania są dla klienta niesatysfakcjonujące,
 • kiedy klient stał się przedmiotem bezpodstawnych podejrzeń dokonania czynu zabronionego, a nie ma możliwości zgromadzenia dowodów potwierdzających jego stanowisko,
 • kiedy  śledztwo czy dochodzenie, prowadzone przez organy ścigania zawierają  – w ocenie klienta – wiele błędów i niedociągnięć, charakteryzują się brakiem solidności, 
 • kiedy w ocenie klienta osoby prowadzące śledztwo lub postępowanie cechuje brak obiektywizmu,
 • kiedy klient stał się ofiarą pomyłki sądowej.

Biuro Detektyw24 oferuje:

 • analizę przypadku klienta i udzielanie porady prawnej z zakresu spraw karnych i wykroczeniowych,
 • planowanie i realizację czynności mających na celu pozyskiwanie dowodów w sprawach karnych (uzyskiwanie dowodów niewinności), 
 • obserwację osób i miejsc, jeśli wynika to z potrzeb postępowania,
 • przygotowanie zebranego materiału dowodowego dla celów procesowych,
 • rekonstrukcję wydarzeń w wypadkach samochodowych lub innych związanych z poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią,
 • pomoc w zatrudnieniu profesjonalnej kancelarii prawnej, już na etapie postępowania sądowego,
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach karnych, w tym zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • pomoc w  rozwiązywaniu kwestii finansowych w postępowaniach,
 • pomoc psychologiczną ofiarom przestępstw (rodzinom),
 • pomoc przedsiębiorcom w ustaleniu przeszłości kryminalnej pracowników,

Nasi detektywi to kompetentni specjaliści z szeroką znajomością technik dochodzeniowych, jak i procedur sądowych. Współpracujemy z szeregiem najlepszych adwokatów z zakresu prawa karnego.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net