Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Odzyskiwanie danych

Utrata danych to poważny problem dla osób i firm każdej wielkości; utrata plików oznacza utratę czasu i pieniędzy na przywrócenie lub odzyskanie informacji niezbędnych dla dalszego funkcjonowania. Wirusy, uszkodzenia fizyczne lub błędy formatowania mogą uniemożliwić odczytanie danych zarówno przez użytkowników, jak i oprogramowanie. Utrata plików i dokumentów często ma trwały wpływ na kondycję finansową firmy.

Utrata danych bardzo często oznacza utratę klientów, jeśli towarzyszą temu naruszenia bezpieczeństwa. Jeśli giną  poufne dane klientów, to tracą oni zaufanie i szacunek do danej firmy. Nawet gdyby zostały odzyskane, odbudowa relacji z klientami to żmudny i czasochłonny proces. Niektóre utracone dane można odzyskać, ale proces ten często wymaga pomocy specjalistów IT, pochłania czas i zasoby, które osoby i firmy mogłyby wykorzystać w innym miejscu. Jeśli pliki, a w konsekwencji informacje, są utracone bezpowrotnie, to palący staje się problem profilaktyki – zapobiegania ich utracie. Można zminimalizować straty w tym zakresie, jeśli będzie wysoka świadomość sposobów utraty danych

Według badań amerykańskich z 2014 roku konsekwencje związane z utratą wielkiej ilości danych są poważne:

 • 94% firm, które doświadczają poważnej utraty danych, nie powraca do poprzedniej pozycji rynkowej, z czego:
 • 51% tych firm zamyka się w ciągu 2 lat od utraty danych,
 • 43%  procent tych firm nie uruchamia ponownie działalności,
 • 70 procent małych kończy działalność w ciągu 1 roku z powodu dużej utraty danych.

To samo badanie wykazało, że 20%  firm, które doświadczyły utraty danych z powodu awarii, utrzymuje, że strata kosztowała ich od 50 000  do 5 mln USD.

Co powoduje utratę danych?

Utratę danych powoduje wiele czynników, z których każdy stanowi unikalny problem w przypadku ich odzyskiwania. Uszkodzenia dysków twardych powodują największy odsetek utraty danych, ale ludzkie błędy i problemy z oprogramowaniem są również bardzo istotne. Według danych firmy Kroll Ontrack:

 • 67% utraty danych jest spowodowane awarią dysku twardego lub awarią systemu,
 • 14% – błędem ludzkim,
 • 10% –  awarią oprogramowania.

Według dostępnych badań i naszych wieloletnich doświadczeń najczęstszymi przyczynami utraty danych są przede wszystkim:

 • Błąd ludzki
 • Wirusy i złośliwe oprogramowanie
 • Uszkodzenie dysku twardego
 • Przerwy w zasilaniu
 • Kradzież komputerów lub laptopów
 • Zniszczenie spowodowane zalaniem płynem
 • Katastrofy
 • Uszkodzenie (wadliwość) oprogramowania
 • Formatowanie dysku twardego
 • Hakerzy i intruzi

Jak zapobiec utracie danych? W czy pomaga Detekyw24?

Odzyskiwanie utraconych danych z dysków twardych, pendrive, kart pamięci, nawet fizycznie uszkodzonych, jest możliwe. Biuro Detektyw24 oferuje wszechstronną pomoc w tym zakresie. Odzyskiwanie danych nie jest drogie, proces ten nie prowadzi do bankructwa. Naprawa typowych incydentów skutkujących utratą danych to koszt rzędu kilkuset złotych.

Nasze rady dla poszkodowanych osób i firm są następujące:

 • Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania utracie danych jest tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików i dokumentów (backup -y). Kopie zapasowe powinny być przechowywane w oddzielnej lokalizacji, aby zapobiec ich utracie w wyniku fizycznego zniszczenia lub kradzieży.
 • Skutecznym sposobem jest również magazynowanie danych w „chmurze”. Pozwala to na przechowywanie zdalne i łatwy dostęp z dowolnego urządzenia przez Internet. „Chmura” eliminuje możliwość kradzieży lub uszkodzenia fizycznego, ale dane mogą utracone np. w wyniku ataku hackerskiego.

Niezależnie od sposobu tworzenia kopii zapasowe należy poprawnie tworzyć i zapisywać dane przed wystąpieniem katastrofy. Ważne, aby na kopiach zapasowych były poprawnie zapisane i nie uszkodzone pliki. Należy okresowo testować kopie zapasowe, aby upewnić się, że dokumenty są odpowiednio sformatowane i jest wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie plików w miejscu docelowym. Kopie zapasowe powinny być wykonywane możliwie często.

Oprócz tworzenia kopii zapasowych proponujemy jeszcze kilka sposobów na uniknięcie utraty danych:

 • Partycjonowanie dysku twardego: oznacza utworzenie osobnych stref programu i danych. Jeśli część programowa dysku twardego ulegnie awarii, można odzyskać dane, ponieważ są one przechowywane w oddzielnej lokalizacji.
 • Przeprowadzanie defragmentacji dysku: proces zapisywania i usuwania plików w naturalny sposób tworzy luki na dysku twardym, które następnie są wypełniane przez inne pliki. Kiedy dane są dzielone na segmenty, komputer potrzebuje więcej czasu na dostęp do danych, a także zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzenia pliku w przypadku awarii dysku twardego. Defragmentacja umożliwia bardziej bezpośrednie gromadzenie plików, zmniejsza ryzyko utraty danych i przyspieszenia czasu przetwarzania.
 • Korzystanie z oprogramowania antywirusowego: oprogramowanie antywirusowe jest niezbędne przy zapobieżeniu zainfekowania komputera przez wirusy i złośliwe oprogramowanie. Oprogramowanie antywirusowe należy systematycznie aktualizować.
 • Utrzymywanie komputera stanie czystym i suchym: gromadzenie się kurzu lub wilgoci w komputerze może spowodować awarię dysku twardego lub jego  przegrzanie. Komputery i laptopy należy przechowywać w suchych, przewiewnych pomieszczeniach.
 • Przechowywanie komputerów w bezpiecznym miejscu.
 • Kontrolowanie dostępu pracowników do danych poufnych: wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie poufności i sposobu udostępniania danych. W firmie powinien być stworzony system kontroli dostępu do danych szczególnie wrażliwych (tajemnice przedsiębiorstwa, handlowe, informacje niejawne itp.).

Co można odzyskać z nośników danych?

Telefon komórkowy – w dobie powszechnego wykorzystania smartfonów, odzyskanie i zabezpieczenie danych z pamięci telefonu stanowi najbardziej pożądane źródło informacji. Wykaz połączeń, lista kontaktów, SMSy, zdjęcia, notatki czy dane z aplikacji – to prawdziwa skarbnica informacji na temat życia osobistego, jak i zawodowego badanej osoby.

Czytaj także: odzyskiwanie danych z telefonu – jakie informacje można odzyskać?

Komputer – analiza i odzyskanie odwiedzanych stron, przeglądanych treści, wykorzystywanych aplikacji czy dostęp do poczty mailowej pozwala zebrać kompleksowe informacje obejmujące zainteresowania, relacje osobiste oraz sprawy biznesowe użytkownika komputera poddanego badaniu. Każdy ruch wykonany na osobistym komputerze pozostawia ślad, który po analizie ekspertów informatyki śledczej i detektywów pozwala na stworzenie pełnego obrazu dotyczącego wskazanej osoby.

Nośniki pamięci – karty pamięci, płyty CD, dyski zewnętrzne czy urządzenia pamięci USB to źródła informacji i danych, które można odzyskać nawet po wyczyszczeniu urządzeń: przypadkowym lub celowym. Przechowywane w ten sposób dane najczęściej stanowią szczególną wartość dla ich właściciela. Ich skuteczne odzyskanie oraz analiza mogą stanowić bezcenny materiał dowodowy w sprawach rozwodowych czy gospodarczych.

Zadzwoń do eksperta

Józef Polikowski

tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net