Wywiad gospodarczy - cennik

Przedstawiamy pełną ofertą cenową usług z zakresu wywiadu gospodarczego oferowaną przez agencję detektywistyczną Detektyw24. Wywiad gospodarczy pozwala na pełne rozpoznanie kontrahenta lub konkurencji w zakresie, który jest niezbędny w ramach prowadzonej współpracy bądź rywalizacji.

Wywiad gospodarczy standard
Pozwala na podstawowe sprawdzenie firmy pod kątem weryfikacji dokumentów rejestrowych wskazanej firmy;

Koszt: 250 złotych netto;
Termin: 3 dni

Wywiad gospodarczy biznes
To pełne sprawdzenie firmy pozwalające na uzyskanie informacji o wiarygodności i wierzytelności biznesowej. Obejmuje między innymi posiadany majątek przedsiębiorstwa, informacje o zadłużeniu czy niewypłacalności;

Koszt: 1700 złotych netto;
Termin: 7 dni

Wywiad gospodarczy premium
Obejmuje kompleksowe sprawdzenie i rozpoznanie firmy obrazujące całą jej działalność wraz z informacjami o kontrahentach, planach rozwojowych, czy zatrudnieniu oraz kadrze. Zalecany jest dla firm, które chcą określić zasady funkcjonowania i źródeł sukcesu swojej konkurencji;

Koszt określany jest po wstępnej analizie przedsiębiorstwa mającego podlegać badaniu;

Wywiad windykacyjny
Zawiera szereg ustaleń dotyczących stanu majątkowego w celu ustalenia możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu nieuregulowanych płatności czy innych sporów majątkowych.

Koszt: od 1500 złotych netto;
Termin: 7 dni

Wywiad antyfraudowy
Wiarygodna weryfikacja pod kątem zagrożenia możliwością wyłudzenia kredytu, ubezpieczenia, dotacji.

Koszt: od 1000 złotych netto
Termin: od 2 dni

Wywiad personalny
Kompleksowa informacja na temat osób zarządzajacych firmami, kluczowej kadry oraz potencjalnych współpracowników. Pozwala na rozpoznanie, czy osoby z którymi chcemy wejść we współpracę lub powierzyć interesy są godne zaufania a współpraca nie wiąże się z ryzykiem;

Koszt: od 8500 złotych netto
Termin: 30 dni

Nieuczciwa konkurencja
Śledztwa i przygotowanie materiału dowodowego z zakresu nieuczciwej konkurencji obejmującej działanie na niekorzyść firmy: podszywanie się, naśladowanie produktów, podkradanie klientów, przejmowanie pracowników czy namawianie klientów do odejścia.

Koszt: od 4000 złotych netto;
Termin: 0d 14 dni

Śledztwa gospodarcze
Śledztwa w firmach i najbliższym otoczeniu mające na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości w firmie, osób działających na jej niekorzyść, a także naprawienie błędów w funkcjonowaniu firmy pozwalających na poprawę jej działania.

Koszt: od 4000 złotych netto;
Termin: od 14 dni