Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

WYWIAD GOSPODARCZY – CENNIK

Przedstawiamy pełną ofertą cenową usług z zakresu wywiadu gospodarczego oferowaną przez agencję detektywistyczną Detektyw24. Wywiad gospodarczy pozwala na pełne rozpoznanie kontrahenta lub konkurencji w zakresie, który jest niezbędny w ramach prowadzonej współpracy bądź rywalizacji.

Wywiad gospodarczy biznes

To pełne sprawdzenie firmy pozwalające na uzyskanie informacji o wiarygodności i wierzytelności biznesowej. Obejmuje między innymi posiadany majątek przedsiębiorstwa, informacje o zadłużeniu czy niewypłacalności;

Koszt: 2200 złotych netto;

Wywiad gospodarczy premium
Obejmuje kompleksowe sprawdzenie i rozpoznanie firmy obrazujące całą jej działalność wraz z informacjami o kontrahentach, planach rozwojowych, czy zatrudnieniu oraz kadrze. Zalecany jest dla firm, które chcą określić zasady funkcjonowania i źródeł sukcesu swojej konkurencji;

Koszt określany jest po wstępnej analizie przedsiębiorstwa mającego podlegać badaniu;

Wywiad windykacyjny
Zawiera szereg ustaleń dotyczących stanu majątkowego w celu ustalenia możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu nieuregulowanych płatności czy innych sporów majątkowych.

Koszt określany jest indywidualnie w zależności od ustalonego zakresu podejmowanych działań.

Wywiad antyfraudowy
Wiarygodna weryfikacja pod kątem zagrożenia możliwością wyłudzenia kredytu, ubezpieczenia, dotacji.

Koszt: od 1500 złotych netto

Wywiad personalny
Kompleksowa informacja na temat osób zarządzajacych firmami, kluczowej kadry oraz potencjalnych współpracowników. Pozwala na rozpoznanie, czy osoby z którymi chcemy wejść we współpracę lub powierzyć interesy są godne zaufania a współpraca nie wiąże się z ryzykiem;

Koszt określany jest indywidualnie w zależności od ustalonego zakresu podejmowanych działań.

Nieuczciwa konkurencja
Śledztwa i przygotowanie materiału dowodowego z zakresu nieuczciwej konkurencji obejmującej działanie na niekorzyść firmy: podszywanie się, naśladowanie produktów, podkradanie klientów, przejmowanie pracowników czy namawianie klientów do odejścia.

Koszt: od 4000 złotych netto;

Śledztwa gospodarcze
Śledztwa w firmach i najbliższym otoczeniu mające na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości w firmie, osób działających na jej niekorzyść, a także naprawienie błędów w funkcjonowaniu firmy pozwalających na poprawę jej działania.

Koszt określany jest indywidualnie w zależności od ustalonego zakresu podejmowanych działań.