Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Dane rejestrowe

RBI Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000631127 oraz na podstawie wpisu do działalności regulowanej MSW w zakresie usług detektywistycznych o numerze RD-32/2017. Posiadamy licencję na usługi detektywistyczne numer 0001370. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

RBI Sp. z o.o.
al. Solidarności 117 lok. 207
00-140 Warszawa
NIP: 525-267-19-14

mBank S.A. PL60 1140 1094 0000 2823 3500 1001

kod SWIFT: BREXPLPWMBK