Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Bezpieczeństwo

Ważnym obszarem działalności firmy Detektyw24 jest bezpieczeństwo, które rozumiemy i traktujemy bardzo szeroko. Bezpieczeństwo oznacza pewien stan obiektywny polegający na braku zagrożenia, odczuwany subiektywnie przez osobę lub grupy. Jeśli osoba czuje się zagrożona w stopniu, który utrudnia jej normalne funkcjonowanie, to Detektyw24 jest właściwym adresem, aby uporać się z tym problemem.

W ramach zapewnienia pożądanego stanu bezpieczeństwa oferujemy:

  • usługi związane z bezpieczeństwem osobistym naszego klienta, 
  • zapewnienie bezpieczeństwa jego rodziny, bezpieczeństwa tzw. miru domowego, 
  • usługi umożliwiające bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej.

Proponujemy usługi zindywidualizowane, oparte na wcześniejszej analizie zaistniałych (przewidywanych) zagrożeń, nie lekceważąc nawet najdrobniejszego symptomu.

Przed przystąpieniem do właściwej pracy proponujemy następujące czynności:

  • wywiad z klientem,
  • identyfikacja zagrożenia,
  • ocena zagrożenia,
  • prezentacja szczegółowego planu bezpieczeństwa osobistego (rodziny, biznesu).

Naszych pracowników, odpowiedzialnych za usługi bezpieczeństwa cechuje dyskretny profesjonalizm. Postępują zgodnie z najwyższymi standardami, są zobowiązani do podpisania umowy o ścisłej poufności, zapewniając tym samym ochronę prywatności klientów. Wszyscy zostali przeszkoleni, legitymują się doświadczeniem nabytym w służbach odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

zadzwoń do eksperta

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net