Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczniów i nauczycieli do sytuacji kryzysowych i niebezpiecznych, takich jak: atak uzbrojonego napastnika, zagrożenie terrorystyczne czy przetrzymywanie uczniów jako zakładników. W czasie szkolenia uczniowie, jak i nauczyciele dowiedzą się, jak zapobiegać sytuacjom zagrożenia i jak zachować się w sytuacji ich wystąpienia.

Etap I. – Przegląd Systemu Bezpieczeństwa – realizowane kilka tygodni przed szkoleniem

Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa, mający na celu identyfikację najważniejszych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa oraz zmian koniecznych do wprowadzenia, zarówno organizacyjnych jak i technicznych. (ok 2 godziny – spotkanie z Dyrektorem szkoły)

Etap II. – Szkolenie metodyczne Rady Pedagogicznej – realizowane dzień przed szkoleniem

Szkolenie dla całej rady pedagogicznej oraz pracowników obsługowo-administracyjnych. Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z najbardziej realnymi zagrożeniami dla szkół. W trakcie szkolenia omawiany jest autorski system wczesnego wykrywania symptomów zbliżających się zagrożeń, mający na celu ich neutralizację, zanim w szkole wydarzy się sytuacja kryzysowa. Dodatkowo nauczyciele zapoznawani są z procedurami bezpieczeństwa oraz sposobem szkolenia dzieci w dniu następnym. Omawiany jest także scenariusz zajęć zintegrowanych. (3 godziny, popołudniu w ramach rady pedagogicznej).

Etap III. Szkolenie zintegrowane – Realizowane jest w ramach „Dnia Bezpieczeństwa”

W tym dniu cała społeczność szkolna trenuje procedury bezpieczeństwa, takie jak:

  • ewakuacja w trakcie lekcji;
  • ewakuacja w trakcie przerwy;
  • azyl w trakcie lekcji;
  • azyl w trakcie przerwy;
  • ewakuacja po zaistnieniu sytuacji kryzysowej, z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej       rannym (opcjonalnie);
  • sytuacja „zakładnicza”.

Realizacja powyższego szkolenia praktycznego ma na celu przygotowanie społeczności szkolonej do postępowania w sytuacjach zaistnienia następujących zagrożeń: wtargnięcie do szkoły osoby z niebezpiecznym narzędziem (aktywny strzelec), sytuacji zakładniczej, obecności ładunku wybuchowego/telefonu o bombie, obecności w szkole substancji chemicznej/biologicznej. Dodatkowo młodzież szkolna w szkołach ponadpodstawowych oraz klasy VI-VIII w szkołach podstawowych, bierze udział w wykładzie na temat zagrożeń w szkole. Zajęcia prowadzone przez naszych ekspertów, posiadających w tym zakresie doświadczenie teoretyczne i praktyczne, są przygotowywane indywidualnie dla każdej placówki edukacyjnej i dostosowane do jej specyfiki, otoczenia, a także potencjalnych zagrożeń mogących zaistnieć w danym miejscu. 

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski

tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net