Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

ZAGINIĘCIA – POSZUKIWANIE OSÓB

Zaginięcia osób to wielki problem dla rodzin i bliskich, ale też poważna kwestia społeczna. Jak wynika ze statystyk policji, każdego roku w Polsce ginie ok. 17-20 tys. osób, z których nigdy nie odnajduje się ok. 2 tys. Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie. Część zaginięć to efekt przemyślanej – bardziej lub mniej, ale świadomej decyzji takiej osoby. Inne to wynik różnego rodzaju wypadków losowych, bądź typowe zagubienia.

Policja wyróżnia trzy kategorie osób zaginionych:

 • pierwsza kategoria – osoby, które opuściły nagle ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie, że mogą być ofiarą zabójstwa, uprowadzenia, zmuszenia do prostytucji itp., a także zaginięcia dzieci do 15. roku życia, jeśli do zaginięcia doszło do raz pierwszy oraz zaginięcia osób chorych, upośledzonych umysłowo czy stale przyjmujących leki;
 • druga kategoria – osoby, które dobrowolnie opuściły ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach, które nie wymagają zapewnienia ochrony życia osób zaginionych.
 • trzecia kategoria – osoby małoletnie, które samowolnie oddaliły się z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego bądź innej tego rodzaju placówki; osoby pełnoletnie, które w związku z przymusowym umieszczeniem ich w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliły się ze wskazanego miejsca pobytu. Do tej kategorii zalicza się również zaginięcia osób małoletnich w związku z  tzw. „porwaniem rodzicielskim”.

W przypadku zaginięć kluczową rolę odgrywa czas – im mniej czasu upłynie od stwierdzenia zaginięcia osoby do podjęcia czynności poszukiwawczych tym większa jest szansa na odnalezienie osoby całej i zdrowej.

Działania poszukiwawcze prowadzone są przez profesjonalny zespół złożony ze specjalistów z zakresu poszukiwania osób zaginionych i poszukiwanych, koordynatorów akcji, dwuosobowych grup poszukiwawczych, licencjonowanych operatorów dronów oraz przewodników psów tropiących i ratowniczych. Poszukiwania prowadzimy przy użyciu specjalnej aplikacji pozwalającej na koordynowanie poszukiwań, wyznaczanie obszaru działań i trasy przebytej przez ratowników, a także natychmiastowe wskazanie lokalizacji osoby zaginionej w momencie odnalezienia jej przez ratownika, własny kanał permanentnej łączności oraz noktowizory. W czasie akcji poszukiwawczej korzystamy również z dronów wyposażonych w kamery pilotowanych przez licencjonowanych operatorów. Nasi ratownicy zaopatrzeni są także w sprzęt wysokościowy, sprzęt wysokościowy dla psów oraz sprzęt przystosowany do transportu odnalezionej osoby zaginionej.

Uruchamiane są siły i środki w postaci psów tropiących i ratowniczych, w gotowości pozostają drony wyposażone w kamery, w razie potrzeby powiadamiana jest jednostka śmigłowcowa (możliwość wykorzystania śmigłowców Robinson), która na pokładzie swoich maszyn może w krótkim czasie przetransportować specjalistów z zakresu poszukiwań oraz ratowników z psami w rejon poszukiwań. Podejmowanym działaniom terenowym towarzyszy także szeroko zakrojona akcja w mediach społecznościowych, dzięki której możemy dotrzeć do setek tysięcy osób. Dla rodziny i osób najbliższych oferujemy wsparcie psychologiczne. Działania poszukiwawcze prowadzone są w ścisłej współpracy ze służbami ratowniczymi, policją i strażą pożarną. 

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Dochodzeniowautworzona przez Agencję Detektywistyczną Detektyw 24 działa w całej Polsce. W oparciu o naszą sieć biur detektywistycznych jesteśmy w stanie zminimalizować czas reakcji po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu. W zależności od lokalizacji i okolicznościach zaginięcia rozpoczynamy akcję poszukiwawczą już w pierwszej godzinie od zgłoszenia zdarzenia. W pierwszej kolejności z rodziną osoby zaginionej kontaktuje się specjalista ds. osób zaginionych, aby przeprowadzić szczegółowy wywiad, co pozwala na stworzenie profilu psychologicznego osoby zaginionej. Profil zaginionego pozwala na wytypowanie prawdopodobnego zachowania takiej osoby w momencie utraty kontaktu z bliskimi i wyznaczenie kierunków i obszarów poszukiwań. W tym czasie koordynator akcji poszukiwawczej mobilizuje zespoły poszukiwawcze i na podstawie pracy mentalisty wyznacza sektory i techniki poszukiwania. W pierwszych godzinach akcji zapadają najważniejsze decyzje, które pozwolą jak najbardziej skrócić czas dotarcia do osoby zaginionej dlatego tak ważny jest czas reakcji na zaginięcie osoby. Skład Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Dochodzeniowej został dobrany tak, aby stworzyć grupę profesjonalistów gwarantujących kompleksowe, a przede wszystkim szybkie i skuteczne działania poszukiwawcze.

W poszukiwaniach biorą udział także przeszkoleni z zakresu poszukiwań wolontariusze ze Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego. W przypadku trudnej, udokumentowanej sytuacji materialnej rodziny i najbliższych zaginionego, dzięki współpracy z Fundacją możemy także zorganizować zbiórkę środków finansowych na pokrycie kosztów akcji poszukiwawczo-ratunkowej.

Do zgłoszenia nam zaginięcia i rozpoczęcia działań potrzebujemy następujących danych:

 • możliwie pełne dane personalne osoby zaginionej;
 • aktualne zdjęcie osoby zaginionej;
 • cech wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem posiadanych znaków szczególnych;
 • opis ubioru w chwili zaginięcia z uwzględnieniem znaków firmowych;
 • opisanie przedmiotów posiadanych w chwili zaginięcia;
 • podanie miejsca i okoliczności zaginięcia;
 • rodzaju chorób, nałogów oraz charakter nawyków i skłonności, z uwzględnieniem prób samobójczych;
 • określenie prawdopodobnych przyczyn zaginięcia, w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów;
 • podanie adresów osób i instytucji (miejsc), do których mogła udać się osoba zaginiona.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net