Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

ZAGINIĘCIA – POSZUKIWANIE OSÓB

Zaginięcia osób to wielki problem dla rodzin i bliskich, ale też poważna kwestia społeczna. Jak wynika ze statystyk policji, każdego roku w Polsce ginie ok. 17-20 tys. osób, z których nigdy nie odnajduje się ok. 2 tys. Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie. Część zaginięć to efekt przemyślanej – bardziej lub mniej, ale świadomej decyzji takiej osoby. Inne to wynik różnego rodzaju wypadków losowych, bądź typowe zagubienia.

Policja wyróżnia trzy kategorie osób zaginionych:

 • pierwsza kategoria – osoby, które opuściły nagle ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie, że mogą być ofiarą zabójstwa, uprowadzenia, zmuszenia do prostytucji itp., a także zaginięcia dzieci do 15. roku życia, jeśli do zaginięcia doszło do raz pierwszy oraz zaginięcia osób chorych, upośledzonych umysłowo czy stale przyjmujących leki;
 • druga kategoria – osoby, które dobrowolnie opuściły ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach, które nie wymagają zapewnienia ochrony życia osób zaginionych.
 • trzecia kategoria – osoby małoletnie, które samowolnie oddaliły się z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego bądź innej tego rodzaju placówki; osoby pełnoletnie, które w związku z przymusowym umieszczeniem ich w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliły się ze wskazanego miejsca pobytu. Do tej kategorii zalicza się również zaginięcia osób małoletnich w związku z  tzw. „porwaniem rodzicielskim”.

W przypadku zaginięć kluczową rolę odgrywa czas – im mniej czasu upłynie od stwierdzenia zaginięcia osoby do podjęcia czynności poszukiwawczych tym większa jest szansa na odnalezienie osoby całej i zdrowej.

Działania poszukiwawcze prowadzone są przez profesjonalny zespół złożony ze specjalistów z zakresu poszukiwania osób zaginionych i poszukiwanych, koordynatorów akcji, dwuosobowych grup poszukiwawczych, licencjonowanych operatorów dronów oraz przewodników psów tropiących i ratowniczych. Poszukiwania prowadzimy przy użyciu specjalnej aplikacji pozwalającej na koordynowanie poszukiwań, wyznaczanie obszaru działań i trasy przebytej przez ratowników, a także natychmiastowe wskazanie lokalizacji osoby zaginionej w momencie odnalezienia jej przez ratownika, własny kanał permanentnej łączności oraz noktowizory. W czasie akcji poszukiwawczej korzystamy również z dronów wyposażonych w kamery pilotowanych przez licencjonowanych operatorów. Nasi ratownicy zaopatrzeni są także w sprzęt wysokościowy, sprzęt wysokościowy dla psów oraz sprzęt przystosowany do transportu odnalezionej osoby zaginionej.

Uruchamiane są siły i środki w postaci psów tropiących i ratowniczych, w gotowości pozostają drony wyposażone w kamery, w razie potrzeby powiadamiana jest jednostka śmigłowcowa (możliwość wykorzystania śmigłowców Robinson), która na pokładzie swoich maszyn może w krótkim czasie przetransportować specjalistów z zakresu poszukiwań oraz ratowników z psami w rejon poszukiwań. Podejmowanym działaniom terenowym towarzyszy także szeroko zakrojona akcja w mediach społecznościowych, dzięki której możemy dotrzeć do setek tysięcy osób. Dla rodziny i osób najbliższych oferujemy wsparcie psychologiczne. Działania poszukiwawcze prowadzone są w ścisłej współpracy ze służbami ratowniczymi, policją i strażą pożarną. 

Specjalna grupa poszukiwawcza utworzona przez Agencję Detektywistyczną Detektyw 24 działa w całej Polsce. W oparciu o naszą sieć biur detektywistycznych jesteśmy w stanie zminimalizować czas reakcji po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu. W zależności od lokalizacji i okolicznościach zaginięcia rozpoczynamy akcję poszukiwawczą już w pierwszej godzinie od zgłoszenia zdarzenia. W pierwszej kolejności z rodziną osoby zaginionej kontaktuje się specjalista ds. osób zaginionych, aby przeprowadzić szczegółowy wywiad, co pozwala na stworzenie profilu psychologicznego osoby zaginionej. Profil zaginionego pozwala na wytypowanie prawdopodobnego zachowania takiej osoby w momencie utraty kontaktu z bliskimi i wyznaczenie kierunków i obszarów poszukiwań. W tym czasie koordynator akcji poszukiwawczej mobilizuje zespoły poszukiwawcze i na podstawie pracy mentalisty wyznacza sektory i techniki poszukiwania. W pierwszych godzinach akcji zapadają najważniejsze decyzje, które pozwolą jak najbardziej skrócić czas dotarcia do osoby zaginionej dlatego tak ważny jest czas reakcji na zaginięcie osoby. Skład naszej Grupy został dobrany tak, aby stworzyć grupę profesjonalistów gwarantujących kompleksowe, a przede wszystkim szybkie i skuteczne działania poszukiwawcze.

W poszukiwaniach biorą udział także przeszkoleni z zakresu poszukiwań wolontariusze ze Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego. W przypadku trudnej, udokumentowanej sytuacji materialnej rodziny i najbliższych zaginionego, dzięki współpracy z Fundacją możemy także zorganizować zbiórkę środków finansowych na pokrycie kosztów akcji poszukiwawczo-ratunkowej.

Do zgłoszenia nam zaginięcia i rozpoczęcia działań potrzebujemy następujących danych:

 • możliwie pełne dane personalne osoby zaginionej;
 • aktualne zdjęcie osoby zaginionej;
 • cech wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem posiadanych znaków szczególnych;
 • opis ubioru w chwili zaginięcia z uwzględnieniem znaków firmowych;
 • opisanie przedmiotów posiadanych w chwili zaginięcia;
 • podanie miejsca i okoliczności zaginięcia;
 • rodzaju chorób, nałogów oraz charakter nawyków i skłonności, z uwzględnieniem prób samobójczych;
 • określenie prawdopodobnych przyczyn zaginięcia, w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów;
 • podanie adresów osób i instytucji (miejsc), do których mogła udać się osoba zaginiona.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net