Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonymi czynnościami detektywistycznymi:

  • detektyw przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności detektywistycznych, bez zgody osób, które te dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi detektywistycznej (art. 28a ustawy o usługach detektywistycznych);
  • do wykonywania czynności detektywistycznych i przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO);

DO POBRANIA