Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

SZKOLENIE KONTRINWIGILACYJNE

Temat: Bezpieczny biznes, bezpieczna rodzina. Kontrinwigilacja 

Adresaci: Pracownicy firm, począwszy od zarządu,  kadry menedżerskiej po personel liniowy (specjaliści). Pracownicy pionów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych prywatnych i publicznych. Kandydaci na detektywów, pracowników służb ochrony itp. Wszyscy chętni zainteresowani problematyką szkolenia.

Wymiar szkolenia: Jednodniowe, 8-10 godzin

Prowadzący: Doświadczeni detektywi,uznani specjaliści z zakresu prawa oraz ochrony informacji. Część programu jest realizowana przez pracowników  służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

 • zagrożeniami współczesnego biznesu oraz niebezpieczeństwami, w obliczu jakich może stanąć rodzina przedsiębiorcy,
 • zasadami bezpieczeństwa informacji w biznesie,
 • metodami i technikami, którymi posługuje się konkurent biznesowy,
 • metodami i technikami wywiadu oraz szpiegostwa gospodarczego,
 • istotą dezinformacji i socjotechnik,
 • zasadami postępowania w kontaktach z organami ścigania (zatrzymania, przesłuchania, przeszukania, rozprawy sądowe),
 • zasadami zapewniającymi bezpieczeństwo domu rodzinnego i członków rodziny,
 • zasadami funkcjonowania przedsiębiorcy w sferze publicznej (prasa, dziennikarze, urzędy, przetargi, portale społecznościowe)

Cena szkolenia: 

 • 2000 zł – szkolenie indywidualne
 • 1200 zł  – szkolenie w grupie 8-10 osobowej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawne aspekty ochrony informacji w Polsce
 • Informacje związane z prywatnością osób fizycznych, niekomercyjne;
 • Informacje o charakterze gospodarczym, komercyjne;
 • Informacje stanowiące tajemnice zawodowe;
 • Informacje niejawne
 • Odpowiedzialność karna wynikająca z naruszenia zasad ochrony informacji
 1. Zagrożenia współczesnego biznesu
 • Nieuczciwe praktyki konkurencyjne
 • Wywiad i szpiegostwo przemysłowe (metody i techniki)
 • Pracownicy jako źródło zagrożeń
 1. Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • Zagrożenie przedsiębiorstwa  i domu inwigilacją środkami technicznymi (podsłuchy, podglądy, obserwacja) 
 • Zagrożenia sieci i systemów IT,
 • Zasady ochrony informacji w systemach i sieciach IT (procedury)
 1. Bezpieczna podróż służbowa
 • Planowanie  i przygotowanie podróży
 • Praca na urządzeniach przenośnych, 
 • Bezpieczny telefon
 • Zasady postepowania w hotelach,
 • Bezpieczeństwo w trakcie spotkań służbowych i towarzyskich
 1. Przedsiębiorca i rodzina w zderzeniu z organami państwa
 • uprawnienia służb bezpieczeństwa (policji, prokuratury, służb specjalnych itp.) w stosunku do obywatela
 • prawa obywatela w trakcie czynności służb (przeszukanie, zatrzymanie, aresztowanie)
 • zasady postępowania i prowadzenia rozmów z przedstawicielami organów ścigania.
 1. Bezpieczny dom i rodzina
 • Zabezpieczenie fizyczne domu (siedziby firmy) 
 • Bezpieczeństwo dzieci w sieci,
 • Aktywność na portalach społecznościowych
 • Edukacja bliskich z zakresu bezpieczeństwa