Detektyw cennik

Najlepsza oferta  na Polskim rynku, usługi detektywistyczne – cennik

Agencja detektywistyczna Detektyw 24 przedstawia ofertę cenową na wybrane produkty z szerokiego katalogu usług.  Ceny przedstawione w poniższej ofercie zawierają wszelkie koszty obejmujące przygotowanie umowy, sporządzenie precyzyjnego planu działania, wykonanie usługi przez prywatnych detektywów oraz opracowanie raportu końcowego wraz z niezbędnym w większości spraw materiałem fotograficznym i nagraniami wideo.

Podczas realizacji usług detektywistycznych gwarantujemy Państwu pełna dyskrecję. Jesteśmy jedyną agencją detektywistyczną, która na życzenie klienta realizuje usługi w systemie „incognito”, co daje klientowi gwarancję pełnej anonimowości.

Cennik Detektywa – obserwacja osób prowadzona przez zespół detektywów, wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji dowodowej w postaci fotografii, nagrań video oraz szczegółowego pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności detektywistycznych – cena zależna jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Kontrobserwacja – obserwacja Zleceniodawcy  w celu ustalenia, czy jest obserwowany na zlecenie osób trzecich z sektora prywatnego lub państwowego – cena zależna jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Sprawy Rozwodowe – specjalnie przygotowana strategia pozwalająca na kompleksową pomoc przez prywatnych detektywów, techników oraz informatyków detektywistycznych zaangażowanych do przygotowania materiału dowodowego niezbędnego do przeprowadzenia rozwodu z orzeczeniem o winie, lub przydatnego do negocjacji przy podziale majątku. Cena uzależniona jest od wspólnie dobranej strategii działania.

Dyskretne pobranie materiału genetycznego w celu potwierdzenia pokrewieństwa – od 6000 zł netto, termin 30 dni

Ustalenie miejsca pracy wskazanej osoby – 1250 zł netto, termin do 7 dni.

Ustalenie miejsca zameldowania – 1200zł netto, termin do 7 dni.

Ustalenie miejsca pobytu osoby – od 2500zł netto, termin do 30 dni.

Ustalenia adresowe, dostarczenie korespondencji lub przesyłek – cena na terenie Polski 1500zł netto.

Przeprowadzenie śledztwa detektywistycznego pod kątem potwierdzenia występowania zjawiska mobbingu, dyskryminacji czy molestowania seksualnego w miejscu pracy wraz ze sporządzeniem pełnego materiału dowodowego do wykorzystania w postępowaniu sądowym – wycena indywidualna po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą.

Ustalenie sprawców tworzenia i wysyłania donosów od 10.000 zł netto, termin do 30 dni.

Poszukiwanie osób:

Zaginionych – od 7000zł netto, termin do 30 dni.

Ukrywających się – od 20 000 zł netto

Porwania dla okupu lub innych celów, negocjacje oraz uwolnienie osoby – od 50 000zł netto 

Porwania rodzicielskie, wskazanie miejsca pobytu dziecka – od 15 000zł netto termin realizacji do 7 dni.

Poszukiwanie majątku dłużników:

Ustalenia majątkowe: ruchomości, nieruchomości, udziały  i akcje (powyżej 10%) na terenie Polski – 1000zł netto, termin realizacji do 7 dni roboczych.

Ustalenia wierzytelności dłużnika niezbędne do przeprowadzenia skutecznej windykacji – wycena indywidualna.

Ustalenie, czy dłużnik zbył nieruchomości w ostatnich pięciu lat, jakie i na kogo – 1700 złotych netto, 7 dni

Ustalenie nieujawnionych źródeł przychodów dłużnika – 3000zł netto, termin realizacji do 7 dni.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie ustalenia drzewa genealogicznego w celu ujawnienia majątku zbytego na najbliższą rodzinę – od 2000zł netto, termin realizacji do 14 dni.

Wykrywanie podsłuchów i urządzeń monitorujących.

Pomieszczenia mieszkalne i biurowe – od 40zł netto za metr kwadratowy.

Pojazdy samochodowe (sprawdzenie fizyczne i techniczne przez detektywa w zakresie urządzeń GPS/GSM oraz urządzeń podsłuchowych) – 1200 zł netto za badanie jednego pojazdu

Sprawdzenie telefonu komórkowego pod kątem wykrycia aplikacji monitorujących Użytkownika telefonu, w tym nagrania połączeń głosowych, treści SMS-ów oraz lokalizacji GPS – od 1200zł netto za każdy badany telefon komórkowy.

Sprawdzenie komputera przez detektywa pod kątem wykrycia oprogramowania monitorującego w tym odwiedzanych stron internetowych, treści wiadomości oraz wpisywanych haseł – 1500zł netto za każdy badany komputer.

Wykrywanie urządzeń mających na celu zewnętrzną inwigilację osób i mienia, np. urządzeń typu podsłuch laserowy lub inne systemy przechwytujące dane-  3000zł netto 

Zabezpieczenie spotkań mające na celu ochronę przed inwigilacją przez osoby niepożądane, badanie pomieszczeń przed spotkaniem, wygłuszenie oraz zabezpieczenie terenu – 3500zł netto za jeden dzień obsługi technicznej.

Doradztwo i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, programy szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa informacji – wycena indywidualna po wstępnym zapoznaniu się ze specyfiką branży, przedsiębiorstwa i analizie potrzeb Zamawiającego.