Prywatny detektyw z Opola

Biuro Opole

Plac Kopernika 13, 45-040 Opole

Prywatny Detektyw w Opolu przyjmuje w godzinach: 8:00 – 18:00, w celu zachowania pełnej dyskrecji, prosimy umawiać spotkania w biurze za wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym.

Detektyw Opole

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777
e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net

Krzysztof Szaruga tel.: +48 883 600 000
e-mail: krzysztof.szaruga@detektyw24.net

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222
e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net

Detektywi Opole to najlepszy detektyw na rozwód w Opolu i w całym województwie opolskim. Prywatny detektyw ma szczególne uprawnienia dotyczące prowadzenia śledztwa w zakresie spraw damsko-męskich i spraw rozwodowych. Obecnie już co trzecie zawierane małżeństwo kończy się rozwodem, ale jedynie kilka procent ma decyzję o winie którejkolwiek ze stron. Zazwyczaj małżonkowie próbują zakończyć swój związek szybko i bez orzekania o winie. W przypadku, w którym to jedna ze stron dopuszcza się zdrady i z tego powodu rozpada się związek współmałżonek ma prawo żądać zabezpieczenia swoich praw. Orzeczenie rozwodu o winie nie jest procesem łatwym i niejednokrotnie wymaga wielu dowodów i świadków. Detektyw Opole jest uprawniony do tego, aby przeprowadzić śledztwo detektywistyczne i zebrać dowody zdrady. Profesjonalna agencja detektywistyczna przygotowuje szczegółowe pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych usług detektywistycznych poparte zdjęciami i nagraniami wideo będącymi dowodami zdrady. Takie materiały detektywa mogą być przedstawione w sądzie podczas rozprawy rozwodowej. Detektywi Opole mogą także wystąpić przed sądem jako świadkowe potwierdzając swoje ustalenia zawarte w sprawozdaniu. Licencjonowania agencja detektywistyczna Opole podejmuje działania detektywistyczne, które są zgodne z obowiązującym prawem co gwarantuje swobodę użycia tak zgromadzonych dowodów przed sądami i urzędami. Detektyw Opole świadczy także usługi detektywistyczne obejmujące: poszukiwanie osób, w tym osób zaginionych i ukrywających się a zwłaszcza dłużników. Biuro detektywistyczne Detektyw 24 Opole oferuje pełną gamę usług detektywistycznych dla biznesu: wywiad gospodarczy, ustalenia z zakresu nieuczciwej konkurencji, ustalenia majątkowe oraz śledztwa gospodarcze, które pozwalają przedsiębiorcom na ochronę swoich praw. Detektyw 24 Opole na rynku usług detektywistycznych działa od blisko 20 lat, wieloletnie doświadczenie pozwala nam na prowadzenie nawet najtrudniejszych spraw. Usługi detektywistyczne prowadzone przez Detektyw Opole są szybkie, skuteczne i z gwarancją zachowania najwyższego profesjonalizmu.