Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Jak zostać detektywem?

Jeśli kandydaci na detektywa czerpią swoją wiedzę i wyobrażenia o tym zawodzie z filmów amerykańskich, to czeka ich spore rozczarowanie. Detektyw hollywoodzki to najczęściej zblazowany, niedbale odziany facet pracujący w słabo oświetlonym, zagraconym, a czasem zadymionym biurze, w mniej zamożnej części miasta. W takiej scenerii przyjmuje rzesze klientów, często atrakcyjnych kobiet, którzy zostali skrzywdzeni w ten czy inny sposób. Sprawę rzecz jasna rozwiązuje, a w finale czeka go romans  z piękną klientką. 

Mamy więc dla kandydatów do zawodu detektywa dwie wiadomości; dobrą i złą. Dobra to taka, iż nie musi go czekać praca w zadymionym, obskurnym biurze, bowiem część zadań może wykonywać w domu, a pozostały czas spędzi w różnych ciekawych lokalizacjach, żmudnie zbierając informacje. Zła wiadomość brzmi: z tymi atrakcyjnymi klientkami, zwłaszcza pragnącymi rzucić się w ramiona detektywa, sprawa nie wygląda tak dobrze.  Najczęściej na detektywa czeka zatroskana żona.

Istota zawodu detektywa

Pierwszym krokiem do oddzielenia faktów od fikcji jest precyzyjne określenie, kim jest prywatny detektyw. Zasadniczo prywatni śledczy to ludzie, którym się płaci za zbieranie informacji, a niekiedy oni płacą, aby je pozyskać. W przeciwieństwie do detektywów policyjnych czy oficerów dochodzeniowych, detektywi prywatni zwykle pracują dla prywatnych osób lub firm, raczej nie dla rządu. Chociaż czasami pomagają rozwiązywać zbrodnie, to nie są egzekutorami prawa. Ich zadaniem jest zbieranie informacji, a nie ściganie i aresztowanie przestępców.

Czytaj także: usługi detektywa – kursy detektywistyczne

Dzisiaj ponad jedna czwarta prywatnych detektywów w Stanach Zjednoczonych (brak polskich statystyk)  prowadzi działalność na własny rachunek. Z tych, którzy nie są przedsiębiorcami, następne 25% pracuje dla agencji detektywistycznych i prywatnych firm bezpieczeństwa. Reszta wykonuje zadania dla instytucji finansowych, firm windykacyjnych i innych.

W rzeczywistości codzienne obowiązki detektywów różnią się w zależności od ich wiedzy specjalistycznej i ukierunkowania zawodowego. Ktoś, kto specjalizuje się w kradzieży własności intelektualnej, poświęci znacznie więcej czasu na studiowanie patentów, niż na szukaniu w hotelach zdradzających się małżonków. Część detektywów specjalizuje się w nieruchomościach, więc ustalają np. czy najemcy mieszkań nie naruszają warunków najmu. Ustalają czy nie mamy do czynienia z podnajmowaniem mieszkań osobie trzeciej, lub korzystanie z lokalu mieszkalnego w celach biznesowych. Jeszcze inni specjalizują się poszukiwaniach osób, profilach personalnych lub windykacjach.

. Natomiast wszystkich detektywów łączy jedno  – aby rozwiązać zlecony problem, prywatny detektyw musi gromadzić i analizować informacje.

Czytaj także: usługi detektywa – wywiad gospodarczy

Zbieranie informacji wymaga czegoś więcej niż tylko szczęścia i intuicji, na których zdają się polegać detektywi filmowi. Pomyślne rozwiązanie sprawy rozpoczyna się od planowania i analizy. Detektyw musi przeprowadzić wiele czynności, a w tym

 • przedyskutować  sprawę z klientem i ustalić wszelkie aspekty organizacyjne, prawne i  etyczne, które mogą się pojawić w toku dochodzenia.
 • opracować  plan i budżet zgłoszonego przypadku
 • przeprowadzić trudne niekiedy dochodzenie, gromadząc dowody w taki sposób, aby w razie potrzeby były akceptowalne dla sądu.
 • przeanalizować  dowody i opracować ustalania
 • przedstawić ustalenia klientowi.

Jak każdy wnikliwy poszukiwacz, prywatny detektyw wykorzystuje wiele źródeł informacji, aby rozwiązać sprawę. Główne z nich to obserwacja, wywiady, źródła otwarte (bazy danych, rejestry, księgi wieczyste, akta sądowe, licencje itp.)

Oprócz umiejętności gromadzenia informacji, prywatni detektywi muszą wiedzieć, jak je przeanalizować i w jakiej formie przedstawić klientom. Wraz z technikami śledczymi, których używają do zbierania informacji, ta umiejętność winna być ważną częścią ich szkolenia.. 

W większości przypadków początkujący detektywi uczą się poprzez praktykę u boku doświadczonego kolegi. Niezależnie jednak od zdobywania praktyki, kandydat musi w trakcie wcześniejszego szkolenia posiąść wiedzę m.in. o : 

 • Planowaniu i koordynacji dochodzeń,
 • Technikach dochodzeniowych, zasadach i metodach obserwacji,
 • Prawie i etyce zawodu,
 • Przesłuchiwaniu świadków,
 • Procedurach gromadzenia i postępowania z dowodami

W wielu częściach świata, również w Polsce,  edukacja i szkolenia to pierwszy niezbędny krok  na drodze, której celem jest uzyskania licencji detektywa.. Dochodzimy więc do istoty problemu. 

Kto może zostać detektywem w Polsce?

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (z późniejszymi zmianami) jasno precyzuje wymagania w stosunku do kandydatów (kandydatek) do zawodu detektywa. Powinien on (ona) spełniać następujące warunki (art.29, pkt.1):

 • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (ew. przysługuje mu, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP; 
 • mieć ukończone 21 lat; 
 • posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe; 
 • posiadać  pełną zdolność do czynności prawnych; 
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 • nie został zwolniony dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania; 
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Czytaj także: zapisz się na kurs detektywistyczny

Można dyskutować, czy są to warunki restrykcyjne czy łagodne.  W Polsce w 2015 roku było ok. 1500 detektywów. W związku z deregulacją  zawodu, zwłaszcza likwidacją egzaminu państwowego, ich liczba rośnie Oceniamy, iż obecnie jest około 1800-2000 detektywów.  Dużo to czy mało? Zwolennicy deregulacji zakrzykną z pewnością, że mało. Odpowiemy tak: zależy do czego tę wielkość odniesiemy. Jeśli, posługując się suchą statystyką, do liczby detektywów na 100 tys. mieszkańców, wówczas istotnie nie wygląda to imponująco, ponieważ wypada tylko 4,5 detektywów na spore 100-tysięczne miasto. Jeśli natomiast zadamy sobie pytanie w jaki sposób deregulacja wpłynęła na jakość usług detektywistycznych odpowiedź może być tylko jedna: nie jest najlepiej.  Ale to przede wszystkim problem tych podmiotów, które kroczą na skróty. O jakość usług należy dbać i nasze Biuro Detektyw24 czyni to w każdym segmencie swoich usług.

Biuro Detektyw24 szkoli kandydatów na detektywów

Warunkiem powodzenia w zawodzie jest dobre przygotowanie merytoryczne na starcie. Biuro Detekyw24 funkcjonujące na rynku od 20 lat ma niezbędne kompetencje, siły (bardzo fachowa kadra) i środki do prowadzenia szkoleń kandydatów na detektywów w ramach kursów przygotowawczych. Uprawnia nas do tego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Jakie obowiązki mają małżonkowie wobec siebie?
Jakie są powody zdrady?
Jak oszuści wykorzystują wojnę na Ukrainie?
Jak poradzić sobie z alimenciarzami?
Jak rozpoznać zdradę – czyli symptomy niewierności
Jak się przygotować do rozwodu
Jak się rozwieść z alkoholikiem?
Jak się zachować po odkryciu zdrady?
Jak udowodnić zdradę?
Jak wykryć zdradę? Poradnik
Jak wyliczyć wysokość alimentów?
Jak zdradzają faceci?
Jak zdradzają kobiety?
Jak zostać detektywem?
Kiedy dzieci płacą alimenty na rodziców
Kiedy mężczyzna zdradza… ale nie z kobietą

Ostatnie wpisy

Jak się przygotować do współpracy z detektywem?
Jak się przygotować do współpracy z detektywem?
Czytaj więcej
Alkoholizm - powód rozwodu czy negatywna przeszkoda?
Alkoholizm - powód rozwodu czy negatywna przeszkoda?
Czytaj więcej
Czy można podsłuchiwać żonę/męża?
Czy można podsłuchiwać żonę/męża?

Chęć podsłuchania rozmów telefonicznych czy osobistych męża/żony podejrzewanych o niewierność to jeden z pierwszych pomysłów zdradzanych os...

Czytaj więcej
Kontrola opieki nad dzieckiem - pomoc detektywa
Kontrola opieki nad dzieckiem - pomoc detektywa

Opieka nad dzieckiem jest jednym z częstszych przedmiotów konfliktów pomiędzy rodzicami po rozwodzie. Niestety wciąż dziecko jest „kartą prze...

Czytaj więcej