Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Jakie obowiązki mają małżonkowie wobec siebie?

Małżonkowie biorąc ślub mają wobec siebie zarówno prawa, jak i obowiązki. Zaniedbanie tych obowiązków jest jednym z powodów rozwodu, a ich udokumentowanie może stanowić argument w postępowaniu rozwodowym z orzeczeniem winy jednej ze stron.

Podstawowym obowiązkiem małżonków jest prowadzenie wspólnego pożycia. Wspólne pożycie to utrzymywanie trzech rodzajów więzi: duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. – Ustanie tych więzi to podstawa do ubiegania się o rozwód. Sąd rozpatrując konkretny przypadek sprawdza, czy pomiędzy małżonkami wygasły stosunki intymne, uczucia oraz czy nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Z tym założeniem, że wygaśnięcie więzi gospodarczej wcale nie wyklucza wspólnego zamieszkiwania – wyjaśnia Katarzyna Bracław, detektyw z Lublina. 

Mąż i żona zobowiązani są do świadczenia sobie wzajemnej pomocy. Ta pomoc to nie tylko pomoc materialna, ale także niematerialna, codzienna. – Szczególne znaczenie ma także zachowanie małżonków wobec siebie w sytuacjach wyjątkowych, np. podczas choroby jednego z nich. Niestety wśród prowadzonych przez nas zleceń zdarzają się sprawy, gdy jedno z małżonków znajduje sobie nowego partnera wskutek choroby współmałżonka. To złamanie nie tylko obowiązku wzajemnej pomocy, ale i wierności – dodaje Witold Szczęch z agencji detektywistycznej Detektyw24 z Katowic.

Obowiązek wzajemnej pomocy w sensie finansowym, materialnym dotyczy także sytuacji, w której małżonkowie zawarli umowę rozdzielności majątkowej. Posiadanie przez męża i żonę odrębnych majątków nie wpływa na obowiązki udzielania sobie wzajemnej pomocy finansowej. Konieczność ta istnieje z mocy zawarcia i istnienia małżeństwa i nie zwalnia z niej ani intercyza ani nawet prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych.

Z obowiązkiem wzajemnej pomocy niejako łączy się obowiązek wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny. Potrzeby rodziny to potrzeby materialne, ale też wspólne wychowywanie dzieci, angażowanie się w wypełnianie obowiązków domowych. – Wspólne nie oznacza równe, ale według możliwości zarobkowych każdego z małżonków. Z obowiązku tego wynika w prosty sposób obowiązek alimentacyjny, bowiem rozwód nie zwalnia męża i żony z zaspokajania potrzeb rodziny, zwłaszcza wspólnych dzieci – tłumaczy prywatny detektyw.

Wspomniany obowiązek wierności wydaje się być oczywisty. – Jednak warto pamiętać, że wierność rozumiana jest nie tylko jako nieutrzymywanie kontaktów seksualnych z innymi osobami, ale także wierność emocjonalna, lojalność. Zbierając materiał dowodowy do rozwodu nie skupiamy się tylko na udokumentowaniu kontaktów fizycznych, ale także potwierdzeniu stałej i trwałej relacji emocjonalnej kochanków – dodają detektywi.

Katalog powodów, dla których sąd może orzec rozwód z winy jednej ze stron nie jest zamknięty. Każdorazowo sąd bada przyczyny, które przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Udokumentowanie zaniedbania któregoś z obowiązków małżeńskich jednej ze stron jest kluczowym elementem ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Jakie obowiązki mają małżonkowie wobec siebie?
Jakie są powody zdrady?
Jak oszuści wykorzystują wojnę na Ukrainie?
Jak poradzić sobie z alimenciarzami?
Jak rozpoznać zdradę – czyli symptomy niewierności
Jak się przygotować do rozwodu
Jak się rozwieść z alkoholikiem?
Jak się zachować po odkryciu zdrady?
Jak udowodnić zdradę?
Jak wykryć zdradę? Poradnik
Jak wyliczyć wysokość alimentów?
Jak zdradzają faceci?
Jak zdradzają kobiety?
Jak zostać detektywem?
Kiedy dzieci płacą alimenty na rodziców
Kiedy mężczyzna zdradza… ale nie z kobietą

Ostatnie wpisy

Wina w rozwodzie a władza rodzicielska
Wina w rozwodzie a władza rodzicielska
Czytaj więcej
Kiedy małżonek nie odbiera dokumentów z sądu - rola detektywa
Kiedy małżonek nie odbiera dokumentów z sądu - rola detektywa
Czytaj więcej
Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czytaj więcej
Wina w rozwodzie a podział majątku
Wina w rozwodzie a podział majątku
Czytaj więcej