Jakie obowiązki mają małżonkowie wobec siebie?

imagesMałżonkowie biorąc ślub mają wobec siebie zarówno prawa, jak i obowiązki. Zaniedbanie tych obowiązków jest jednym z powodów rozwodu, a ich udokumentowanie może stanowić argument w postępowaniu rozwodowym z orzeczeniem winy jednej ze stron.

Podstawowym obowiązkiem małżonków jest prowadzenie wspólnego pożycia. Wspólne pożycie to utrzymywanie trzech rodzajów więzi: duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. – Ustanie tych więzi to podstawa do ubiegania się o rozwód. Sąd rozpatrując konkretny przypadek sprawdza, czy pomiędzy małżonkami wygasły stosunki intymne, uczucia oraz czy nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Z tym założeniem, że wygaśnięcie więzi gospodarczej wcale nie wyklucza wspólnego zamieszkiwania – wyjaśnia Katarzyna Bracław, detektyw z Lublina. 

Mąż i żona zobowiązani są do świadczenia sobie wzajemnej pomocy. Ta pomoc to nie tylko pomoc materialna, ale także niematerialna, codzienna. – Szczególne znaczenie ma także zachowanie małżonków wobec siebie w sytuacjach wyjątkowych, np. podczas choroby jednego z nich. Niestety wśród prowadzonych przez nas zleceń zdarzają się sprawy, gdy jedno z małżonków znajduje sobie nowego partnera wskutek choroby współmałżonka. To złamanie nie tylko obowiązku wzajemnej pomocy, ale i wierności – dodaje Witold Szczęch z agencji detektywistycznej Detektyw24 z Katowic.

Obowiązek wzajemnej pomocy w sensie finansowym, materialnym dotyczy także sytuacji, w której małżonkowie zawarli umowę rozdzielności majątkowej. Posiadanie przez męża i żonę odrębnych majątków nie wpływa na obowiązki udzielania sobie wzajemnej pomocy finansowej. Konieczność ta istnieje z mocy zawarcia i istnienia małżeństwa i nie zwalnia z niej ani intercyza ani nawet prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych.

Z obowiązkiem wzajemnej pomocy niejako łączy się obowiązek wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny. Potrzeby rodziny to potrzeby materialne, ale też wspólne wychowywanie dzieci, angażowanie się w wypełnianie obowiązków domowych. – Wspólne nie oznacza równe, ale według możliwości zarobkowych każdego z małżonków. Z obowiązku tego wynika w prosty sposób obowiązek alimentacyjny, bowiem rozwód nie zwalnia męża i żony z zaspokajania potrzeb rodziny, zwłaszcza wspólnych dzieci – tłumaczy prywatny detektyw.

Wspomniany obowiązek wierności wydaje się być oczywisty. – Jednak warto pamiętać, że wierność rozumiana jest nie tylko jako nieutrzymywanie kontaktów seksualnych z innymi osobami, ale także wierność emocjonalna, lojalność. Zbierając materiał dowodowy do rozwodu nie skupiamy się tylko na udokumentowaniu kontaktów fizycznych, ale także potwierdzeniu stałej i trwałej relacji emocjonalnej kochanków – dodają detektywi.

Katalog powodów, dla których sąd może orzec rozwód z winy jednej ze stron nie jest zamknięty. Każdorazowo sąd bada przyczyny, które przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Udokumentowanie zaniedbania któregoś z obowiązków małżeńskich jednej ze stron jest kluczowym elementem ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie. 

Czytaj także...

Jak zdradzają kobiety?jak zdradzają kobiety

Co trzecia kobieta ma za sobą „skok w bok” będąc w stałym związku. Stereotyp, że zdrada jest domeną mężczyzn odchodzi do lamusa. Kobiety stają się coraz bardziej przebiegłe i wyrafinowane w ukrywaniu swoich romansów.

Czytaj więcej…

Rozwód z orzeczeniem o winie. Warto?

Co trzecia kobieta ma za sobą „skok w bok” będąc w stałym związku. Stereotyp, że zdrada jest domeną mężczyzn odchodzi do lamusa. Kobiety stają się coraz bardziej przebiegłe i wyrafinowane w ukrywaniu swoich romansów.

Czytaj więcej…

Wirtualna miłość. Jak nie dać się oszukać?

Portale i aplikacje randkowe z roku na rok zyskują na popularności.To, co jednak dla jednych jest wygodną możliwością poszerzenia kręgu znajomych czy poznania miłości życia dla innych stanowi doskonałą metodą oszustwa czy wyłudzenia.

Czytaj więcej…