Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Alkoholizm – powód rozwodu czy negatywna przeszkoda?

Alkoholizm został uznany przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę i wpisany na listę chorób pod numerem F10.2. Definicja przyjęta przez WHO brzmi: alkoholizm to wszelki sposób picia, który wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego spożycia albo poza ramy obyczajowego, przyjętego w całej społeczności, picia towarzyskiego bez względu na czynniki, które do tego prowadzą.

Według statystyk, alkoholizm prowadzi do 3 milionów zgonów rocznie na świecie odpowiadając jednocześnie za 5,1% globalnego obciążenia chorobami. 

Uzależnienie od alkoholu wpływa na relacje rodzinne, zaburza relacje społeczne, stosunki pomiędzy małżonkami, na linii rodzice-dzieci, wpływa na trwonienie majątku, a także często skutkuje aktami przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Wpływa zatem wprost na niszczenie małżeństwa.

Z drugiej jednak strony, ciężka choroba jednego z małżonków jest negatywną przesłanką rozwodu. Z negatywnymi przesłankami rozwodu mamy do czynienia między innymi, gdy rozwód byłby niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Przyjmuje się, że ciężka choroba współmałżonka może być powodem nieuzyskania rozwodu, gdyż małżonkowie – zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – zobowiązani są do niesienia sobie pomocy.

Biorąc jednak pod uwagę, że alkoholizm wpływa na niszczenie relacji rodzinnych, trwonienie majątku czy akty przemocy wobec członków rodziny w zdecydowanej większości przypadków alkoholizm zostaje uznany za powód rozwodu, a uzależniony współmałżonek zazwyczaj uznawany jest winnym rozpadu tego małżeństwa.

Oczywiście, każdorazowo sąd bierze pod uwagę indywidualne okoliczności, na przykład postawę uzależnionego, chęć przystąpienia do leczenia, udział w terapiach oraz inne okoliczności. Może się także zdarzyć, że sąd badając okoliczności rozpadu małżeństwa uzna, że alkoholizm jednego z partnerów jest reakcją na zachowanie drugiego partnera i wówczas uznać oboje małżonków za winnych rozpadu małżeństwa. Stanie się tak na przykład, jeśli mąż dowiadując się o wielokrotnych zdradach żony zacznie nadużywać alkoholu wpadając w nałóg.

Jeśli potrzebujesz więcej porad dotyczących zbierania dowodów do rozwodu kup nasz Poradnik rozwodowy.

Ostatnie wpisy

Jak się przygotować do współpracy z detektywem?
Jak się przygotować do współpracy z detektywem?
Czytaj więcej
Alkoholizm - powód rozwodu czy negatywna przeszkoda?
Alkoholizm - powód rozwodu czy negatywna przeszkoda?
Czytaj więcej
Czy można podsłuchiwać żonę/męża?
Czy można podsłuchiwać żonę/męża?

Chęć podsłuchania rozmów telefonicznych czy osobistych męża/żony podejrzewanych o niewierność to jeden z pierwszych pomysłów zdradzanych os...

Czytaj więcej
Kontrola opieki nad dzieckiem - pomoc detektywa
Kontrola opieki nad dzieckiem - pomoc detektywa

Opieka nad dzieckiem jest jednym z częstszych przedmiotów konfliktów pomiędzy rodzicami po rozwodzie. Niestety wciąż dziecko jest „kartą prze...

Czytaj więcej