Kurs na licencję detektywa - jak wybrać najlepszy

kurs na licencję detektywaDetektyw to zawód owiany aurą tajemniczości, wzbudzający ciekawość oraz kuszący coraz większe rzesze osób chcących prowadzić własne śledztwa. Jednocześnie to zawód bazujący na zaufaniu, lojalności oraz perfekcyjnej znajomości prawa. Jak przygotować się do tego zawodu? Gdzie i jak zdobyć uprawnienia?

Detektyw to zawód relatywnie młody. Prawa, obowiązki oraz przepisy regulujące kto i na jakich zasadach może go wykonywać zostały uregulowane dopiero w 2001 roku. Do tego czasu na młodym rynku usług detektywistycznych panowała „wolna amerykanka”. – Nie było przepisów regulujących zawód, nie było obowiązków ani wytycznych, jakich osoby świadczące usługi detektywistyczne powinny się kierować. Prowadziło to do sytuacji czasem groźnych, czasem śmiesznych, ale niestety najczęściej do działań na niekorzyść klientów. Klientów, którzy powierzali detektywom intymne i delikatne sprawy – wspomina Krzysztof Szaruga, właściciel agencji detektywistycznej Detektyw24.

Od ponad 4 lat detektywem może zostać niemal każdy. – Zawód detektywa został uwolniony w ramach ustawy deregulacyjnej. Od 1 stycznia 2014 roku, aby zostać detektywem należy ukończyć kurs przygotowawczy oraz złożyć odpowiedni wniosek do komendy wojewódzkiej policji wraz z zaświadczeniem lekarskim, świadectwem potwierdzającym posiadanie średniego wykształcenia oraz zaświadczeniem o niekaralności – wyjaśnia Józef Polikowski z agencji detektywistycznej Detektyw24.

Szkolenie na licencję detektywa prowadzi niemal każda szkoła policealna i czy szkoła dla dorosłych. – W tak szczególnej materii warto dobrze wybrać miejsce, w którym ukończy się kurs przygotowawczy do licencji detektywa. Mimo, że program szkolenia jest taki sam dla wszystkich i ustalony ustawowo to w specyfikę zawodu i jego tajniki najlepiej wprowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w pracy terenowej, a nie teoretycy bazujący na przygotowanych przez kogoś skryptach – przekonują detektywi z agencji detektywistycznej Detektyw24 prowadzącej kurs przygotowawczy do licencji detektywa.

Firmy zajmujące się szkoleniami z różnych branż i do różnych zawodów nie są w stanie przygotować kursantów do pracy prywatnego detektywa. – Aplikacje do pracy w naszej agencji składają świeżo upieczeni detektywi, którzy nie mają żadnego doświadczenia, a wiedzę wynieśli jedynie z kursów przygotowanych pobieżnie i bez odpowiedniej znajomości tematu. Opowiadają nam, że uczono ich o tym, że zakładanie GPS-ów jest w pełni legalne, że mogą stosować podsłuchy, a pluskwy są jednym z bardziej przydatnych narzędzi w pracy detektywa. Włos jeży się na głowie – zżymają się wykładowcy szkolący kandydatów do uzyskania licencji detektywa w biurze detektywistycznym Detektyw24.

Detektyw jest zawodem zaufania, wymagającym działania zgodnie z prawem, etyką i zasadą lojalności wobec klientów. Wielu młodych detektywów nie wie, które działania mogą podejmować, a które nie. – Klienci często opowiadają o niezgodnych z prawem działaniach detektywów, nie tylko polegających na np. zdobyciu billingu, ale znane są nam także sytuacje, w których detektywi bez odpowiedniego przygotowania prawnego szantażowali zdobytym materiałem swoich klientów czy osoby obserwowane – mówi Katarzyna Bracław, detektyw z Warszawy.

Zawód detektywa jest trudny, wymaga wytrwałości, odporności na stres, ale także kreatywności i pomysłowości. Jedynie odpowiednie przygotowanie do pracy detektywa, ukończenie kursu prowadzonego przez praktyków prowadzących wieloletnią działalność daje mocną podstawę do pracy. – Kurs na licencję jest początkiem drogi do bycia dobrym detektywem, ale bez dobrej podstawy niemożliwe jest, aby potem dobrze wykonywać ten zawód. Podobnie jak z budową domu: trudno, aby stał stabilnie, jeśli źle położymy fundamenty – mówią detektywi, którzy w weekendy zamieniają się w wykładowców i dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z adeptami detektywistyki.

Chcesz zostać detektywem? Ucz się od najlepszych i zapisz się na kurs.