Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

KIEDY SĄD PRZYZNAJE ALIMENTY MĘŻOWI…

Kiedy można liczyć na alimenty od współmałżonka? Dlaczego tak rzadko słyszymy o alimentach płaconych mężowi przez byłą żonę? Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami zależy od tego, kto został przez sąd uznany za winnego rozpadu związku.

Obowiązki małżonków reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jednym z nich jest dbanie o dobro rodziny. Zadanie to, w równym stopniu, spoczywa na barkach obojga małżonków, proporcjonalnie do możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z nich. Dlatego jeśli jeden z małżonków nie jest zdolny do pracy lub cały czas poświęca dzieciom, może żądać od współmałżonka środków na swoje indywidualne potrzeby. W trakcie małżeństwa przysługują dwa sposoby dochodzenia świadczeń:

– pozew o przyczynienie się do zaspokojenia  życiowych potrzeb rodziny

– wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka (nie są to tradycyjne alimenty)

Obydwa pozwy są składane do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Są wolne od opłat sądowych. Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny miedzy małżonkami istnieje także po ustaniu małżeństwa w sytuacji orzeczenia rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, a także w czasie trwania separacji .

Rozwód bez orzeczenia o winie

W przypadku gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładu pożycia lub gdy sąd uznał, że oboje małżonkowie są winni, każda ze stron może wnieść o ustanowienie alimentów. Można tego dochodzić bezpośrednio w pozwie rozwodowym lub w odrębnym postępowaniu. Przesłankami są:

– brak winy małżonka

– niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty, który nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb (nie oznacza to jednak, że obie strony mają żyć na takim samym poziomie)

– możliwości zarobkowe

Tak więc, jeśli jeden ze współmałżonków znajduje się w niedostatku może domagać się, aby były partner zapewnił mu środki utrzymania w zakresie odpowiadającym jego faktycznym potrzebom i możliwościom finansowym zobowiązanego. Roszczenie alimentacyjne nie ma jednak charakteru dożywotniego i wygasa po upływie 5 lat od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. W wyjątkowych przypadkach na żądanie uprawnionego okres ten może zostać przedłużony (np. jeśli rozwiedziony współmałżonek w wyniku wypadku utracił zdolność do pracy). Obowiązek wygasa także z chwilą wstąpienia w nowy związek małżeński.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny pojawia się w sytuacji gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia. Nie jest tu istotny warunek niedostatku małżonka niewinnego. Wystarczy, że rozwód spowoduje pogorszenie jego stopy życiowej. Dlatego sąd orzekając o zasądzeniu alimentów porównuje sytuację materialną niewinnego małżonka z jego sytuacją, sprzed orzeczenia rozwodu. W tym przypadku alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby niewinnej strony.

– Przyjęło się, że to głównie mężczyźni płacą alimenty na byłą żonę. Jednak nie zawsze tak jest. Z naszego doświadczenia wynika, że także kobiety mają zasądzone alimenty na byłego małżonka. Zapamiętałam jednego z klientów, który udowodnił winę żony za rozpad małżeństwa, a że to ona zarabiała kilkukrotnie więcej to sąd przyznał rację mężowi i przyznał mu alimenty – opowiada Katarzyna Bracław, detektyw z Warszawy.

Separacja

Małżonek, który nie był winny zerwania pożycia, może w czasie trwania choćby już tylko formalnego związku małżeńskiego żądać zaspokojenia swoich potrzeb. Dlatego w przypadku separacji kwestie alimentów należy rozpatrywać tak, jak w przypadku rozwodu. Dodatkowo małżonkowie pozostający w separacji mają obowiązek wzajemnie sobie pomagać. Dotyczy to zarówno wsparcia materialnego jak i psychicznego. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem alimentacyjnym.

Detektywi

Alimenty mogą okazać się nieoceniona pomocą dla poszkodowanej strony. Ich wyegzekwowanie nie jest jednak rzeczą prostą. – Mimo odpowiedzialności karnej ściągalność alimentów w Polsce jest najniższa w Unii Europejskiej. Udaje się odzyskać zaledwie 13 procent z pieniędzy wypłacanych przez fundusz alimentacyjny. Przy tego typu sprawach zawsze warto skorzystać z porad specjalistów – tłumaczy Józef Polikowski z agencji Detektyw24. – Bez problemu możemy ustalić prawdziwe dochody byłego małżonka. Nasi detektywi współpracują także z najlepszymi prawnikami.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. z 2012 poz. 788)

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Nastolatki, rodzina, prawo rodzinne. Blog detektywistyczny
Kiedy rozwód nie jest możliwy? Przeszkody rozwodowe
Kiedy zaczyna się zdrada?
Kiedy żona płaci alimenty byłemu mężowi…
Kobieta detektyw to dobry detektyw
Kobiety zdradzają coraz częściej. Czy przegonią mężczyzn w ilości zdrad?
Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim
Koronawirus i kwarantanna – wsparcie detektywa
Kurs detektywistyczny. Blog detektywistyczny
Lewe zwolnienia lekarskie – spryt czy zwykłe oszustwo?
Fałszywe zwolnienia lekarskie. Blog detektywistyczny
Małżeństwo przez granicę – jak i gdzie przeprowadzić rozwód?
Mediacje w sprawie rozwodowej – czy warto?
Moda na rozwód?
Monitoring telefonu – prostszy niż myślisz
Możliwości zarobkowe a alimenty

Ostatnie wpisy

Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czytaj więcej
Wina w rozwodzie a podział majątku
Wina w rozwodzie a podział majątku
Czytaj więcej
Jak się przygotować do współpracy z detektywem?
Jak się przygotować do współpracy z detektywem?
Czytaj więcej
Alkoholizm - powód rozwodu czy negatywna przeszkoda?
Alkoholizm - powód rozwodu czy negatywna przeszkoda?
Czytaj więcej