Kiedy sąd przyznaje alimenty mężowi...

alimonyKiedy można liczyć na alimenty od współmałżonka? Dlaczego tak rzadko słyszymy o alimentach płaconych mężowi przez byłą żonę? Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami zależy od tego, kto został przez sąd uznany za winnego rozpadu związku.

Obowiązki małżonków reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jednym z nich jest dbanie o dobro rodziny. Zadanie to, w równym stopniu, spoczywa na barkach obojga małżonków, proporcjonalnie do możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z nich. Dlatego jeśli jeden z małżonków nie jest zdolny do pracy lub cały czas poświęca dzieciom, może żądać od współmałżonka środków na swoje indywidualne potrzeby. W trakcie małżeństwa przysługują dwa sposoby dochodzenia świadczeń:

– pozew o przyczynienie się do zaspokojenia  życiowych potrzeb rodziny

– wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka (nie są to tradycyjne alimenty)

Obydwa pozwy są składane do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Są wolne od opłat sądowych. Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny miedzy małżonkami istnieje także po ustaniu małżeństwa w sytuacji orzeczenia rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, a także w czasie trwania separacji .

Rozwód bez orzeczenia o winie

W przypadku gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładu pożycia lub gdy sąd uznał, że oboje małżonkowie są winni, każda ze stron może wnieść o ustanowienie alimentów. Można tego dochodzić bezpośrednio w pozwie rozwodowym lub w odrębnym postępowaniu. Przesłankami są:

– brak winy małżonka

– niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty, który nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb (nie oznacza to jednak, że obie strony mają żyć na takim samym poziomie)

– możliwości zarobkowe

Tak więc, jeśli jeden ze współmałżonków znajduje się w niedostatku może domagać się, aby były partner zapewnił mu środki utrzymania w zakresie odpowiadającym jego faktycznym potrzebom i możliwościom finansowym zobowiązanego. Roszczenie alimentacyjne nie ma jednak charakteru dożywotniego i wygasa po upływie 5 lat od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. W wyjątkowych przypadkach na żądanie uprawnionego okres ten może zostać przedłużony (np. jeśli rozwiedziony współmałżonek w wyniku wypadku utracił zdolność do pracy). Obowiązek wygasa także z chwilą wstąpienia w nowy związek małżeński.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny pojawia się w sytuacji gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia. Nie jest tu istotny warunek niedostatku małżonka niewinnego. Wystarczy, że rozwód spowoduje pogorszenie jego stopy życiowej. Dlatego sąd orzekając o zasądzeniu alimentów porównuje sytuację materialną niewinnego małżonka z jego sytuacją, sprzed orzeczenia rozwodu. W tym przypadku alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby niewinnej strony.

– Przyjęło się, że to głównie mężczyźni płacą alimenty na byłą żonę. Jednak nie zawsze tak jest. Z naszego doświadczenia wynika, że także kobiety mają zasądzone alimenty na byłego małżonka. Zapamiętałam jednego z klientów, który udowodnił winę żony za rozpad małżeństwa, a że to ona zarabiała kilkukrotnie więcej to sąd przyznał rację mężowi i przyznał mu alimenty – opowiada Katarzyna Bracław, detektyw z Warszawy.

Separacja

Małżonek, który nie był winny zerwania pożycia, może w czasie trwania choćby już tylko formalnego związku małżeńskiego żądać zaspokojenia swoich potrzeb. Dlatego w przypadku separacji kwestie alimentów należy rozpatrywać tak, jak w przypadku rozwodu. Dodatkowo małżonkowie pozostający w separacji mają obowiązek wzajemnie sobie pomagać. Dotyczy to zarówno wsparcia materialnego jak i psychicznego. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem alimentacyjnym.

Detektywi

Alimenty mogą okazać się nieoceniona pomocą dla poszkodowanej strony. Ich wyegzekwowanie nie jest jednak rzeczą prostą. – Mimo odpowiedzialności karnej ściągalność alimentów w Polsce jest najniższa w Unii Europejskiej. Udaje się odzyskać zaledwie 13 procent z pieniędzy wypłacanych przez fundusz alimentacyjny. Przy tego typu sprawach zawsze warto skorzystać z porad specjalistów – tłumaczy Józef Polikowski z agencji Detektyw24. – Bez problemu możemy ustalić prawdziwe dochody byłego małżonka. Nasi detektywi współpracują także z najlepszymi prawnikami.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. z 2012 poz. 788)

Czytaj także...

Jak zdradzają kobiety?jak zdradzają kobiety

Co trzecia kobieta ma za sobą „skok w bok” będąc w stałym związku. Stereotyp, że zdrada jest domeną mężczyzn odchodzi do lamusa. Kobiety stają się coraz bardziej przebiegłe i wyrafinowane w ukrywaniu swoich romansów.

Czytaj więcej…

Rozwód z orzeczeniem o winie. Warto?

Rozwód z orzeczeniem o winie kojarzy się z praniem brudów na sali sądowej, wciąganiem postronnych osób w rodzinne spory oraz wyciąganiem najbardziej intymnych spraw na światło dzienne. Czy tak jest naprawdę?

Czytaj więcej…

Jak zdradzają faceci?

Kobiety zdradzają dla uczuć, a mężczyźni dla doznań łóżkowych – to stereotyp, który panuje od lat. Czy to prawda? Jak zdradzają mężczyźni i dlaczego decydują się na szukanie nowych doświadczeń?

Czytaj więcej…