Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Kontrola opieki nad dzieckiem – pomoc detektywa

Opieka nad dzieckiem jest jednym z częstszych przedmiotów konfliktów pomiędzy rodzicami po rozwodzie. Niestety wciąż dziecko jest „kartą przetargową” byłych partnerów, którzy w ten sposób robią sobie na złość lub chcą uzyskać inne profity i wykorzystują opiekę nad dzieckiem do negocjacji z byłym małżonkiem. Zdarza się także, że rodzic nie ma kompetencji do opieki nad dzieckiem, nie potrafi się nim zajmować lub nie ma więzi z dzieckiem. 

Detektywi coraz częściej realizują zlecenia polegające na weryfikacji sposobu sprawowania opieki nad małoletnimi.

Swoje działania detektyw może prowadzić w miejscach publicznych, na dworze, w centrum handlowym, na spacerze z dzieckiem czy na placu zabaw. 

Detektyw nie może podsłuchiwać, zakładać ukrytych kamer w mieszkaniu/domu, w którym przebywa dziecko i jego opiekunowie. 

Zebrane materiały można wykorzystać w sądzie jako dowody, a detektywi prowadzący czynności mogą także zeznawać jako świadkowie. 

W wielu przypadkach maniupulacja dzieckiem przybiera postać alienacji rodzicielskiej. 

Alienacja rodzicielska jest zazwyczaj celowym działaniem rodzica w celu zburzenia prawidłowej relacji emocjonalnej z drugim rodzicem. Często jest formą zemsty za zdradę lub brak porozumienia co do warunków rozstania. Ofiarami takiego działania są dzieci, które zazwyczaj i tak ponoszą najwyższą cenę emocjonalną za rozstanie swoich rodziców. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy psychicznej, a krótko i długofalowe skutki takiego działania odbijają się na emocjonalnym życiu dziecka nawet po osiągnięciu dorosłości. Pojęcie alienacji rodzicielskiej nie jest w żaden sposób określone w kodeksie karnym ani kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a jej udowodnienie jest często ekstremalnie trudne ponieważ do manipulacji dzieckiem dochodzi w domu, mieszkaniu, w trakcie bezpośredniej rozmowy alienującego rodzica z dzieckiem.

W skrajnych sytuacjach alienacja przybiera formę przemocy psychicznej i może być ścigana z art. 207 kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Dobrym sposobem na wypracowanie konsensusu w sprawie opieki nad dzieckiem jest skorzystanie z pomocy mediatora, który pomoże wypracować satysfakcjonujący obie strony i szanujący dobro dziecka kompromis.

Więcej o tym jak poukładać sprawy wychowania dzieci po rozstaniu możesz przeczytać w naszym Poradniku rozwodowym. Kup Poradnik rozwodowy.

Ostatnie wpisy

Wina w rozwodzie a władza rodzicielska
Wina w rozwodzie a władza rodzicielska
Czytaj więcej
Kiedy małżonek nie odbiera dokumentów z sądu - rola detektywa
Kiedy małżonek nie odbiera dokumentów z sądu - rola detektywa
Czytaj więcej
Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czytaj więcej
Wina w rozwodzie a podział majątku
Wina w rozwodzie a podział majątku
Czytaj więcej