Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

ADWOKAT W CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Cyberprzestępczość należy do największych problemów, z którym borykają się dziś firmy, inne podmioty prawne i zwykli obywatele. Prawo stoi przed ogromnymi wyzwaniami, aby nadążyć za szybkim rozwojem technologii, który stwarza możliwości niewłaściwego korzystania zarówno z Internetu, jak i komputerów w celach komercyjnych, szpiegowskich lub innych przestępczych.

Przekłada się to na różnorodne zagrożenia dla własności intelektualnej, informacji poufnych, danych osobowych, sprzętu i oprogramowania. W rzeczywistości wszystko, co jest cenne dla osoby lub organizacji może być narażone na cyberataki, naruszenia danych lub oszustwa. Istnieje dodatkowe ryzyko dla tych, którzy nie chronią swojej własności lub danych klienta, gdy padną ofiarą ataku. Globalne regulacje cybernetyczna, zwłaszcza RODO, nakładają na firmy określone wymogi, których nieprzestrzeganie wiąże się z ogromnymi karami.  

Przestępstwa w cyberprzestrzeni można podzielić na cztery kategorie:

 • przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych informatycznych i systemów (nielegalny dostęp; nielegalne przechwytywanie danych; naruszenie integralności danych; niewłaściwe wykorzystywanie urządzeń rozumiane jako umyślne i bezprawne działania polegające na produkcji, sprzedaży, pozyskiwaniu z zamiarem wykorzystania, importowania, dystrybucji lub innego udostępniania),
 • przestępstwa komputerowe (fałszerstwa i oszustwa komputerowe),
 • przestępstwa ze względu na charakter zawartych informacji (czyny związane z bezprawnym i umyślnym produkowaniem, oferowaniem, udostępnianiem, pozyskiwaniem i posiadaniem pornografii dziecięcej za pomocą systemu informatycznego),
 • przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych.

Należy podkreślić, że problematyka dotycząca czynów przeciwko bezpieczeństwu cyberprzestrzeni znalazła regulacje w polskim kodeksie karnym. Ustawodawca słusznie potraktował te zagrożenia w kategoriach walki informacyjnej i pogrupował stosowne przepisy w rozdziale XXXIII – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. W grę wchodzą przepisy art. 267, 268, 268a, 269, 269a i 269b, które typizują przestępstwa przeciwko ochronie informacji w cyberprzestrzeni.

Oferta Detektyw24

Z uwagi na specyfikę cyberprzestępczości mało jest na rynku wyspecjalizowanych kancelarii prawnych i adwokatów, którzy podejmują się prowadzenia tego typu spraw. Do nielicznych podmiotów, które stawiają czoła takim wyzwaniom należy Detektyw24.

Nasi prawnicy są specjalistami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Uznaliśmy prawo cybernetyczne za odrębną i wyłaniającą się specjalizację prawną już w czasie, gdy określano jego parametry; w praktyce konsekwentnie oferujemy klientom zarówno doskonalenie rozwiązań technicznych, jak i praktyczne porady prawne.

Nasi prawnicy zajmujący się obroną klientów dysponują specjalistyczną wiedzą w zakresie prowadzenia złożonych krajowych i międzynarodowych dochodzeń w sprawie cyberprzestępczości. Doradzamy osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. Nasze kompetencje obejmują również rozpatrywanie wniosków organów ścigania z zagranicznych jurysdykcji.

Ścisła współpraca między naszymi zespołami, zajmującymi się ochroną danych i prywatnością, rozwiązywaniem sporów handlowych i przestępstwami tzw „białych kołnierzyków” oraz informatyką śledczą sprawia, że nasi prawnicy są w stanie służyć pomocą i przekazywać swoją wiedzę oraz doświadczenie z szerokiego spektrum przepisów prawa cywilnego, karnego i regulacyjnego.

Bronimy lub reprezentujemy osoby i organizacje w sprawach związanych z naruszeniem danych lub cyberatakiem, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Umiejętnie współpracujemy z wewnętrznymi zespołami, gdy jest to konieczne. Nasi prawnicy zapewniają porady zapobiegawcze, wdrażanie zasad bezpieczeństwa cybernetycznego, a także szkolenia IT.

Oferujemy pomoc ekspercką, która obejmuje:

 • ustalenie odpowiedzialności osób za naruszenia prawa w cyberprzestrzeni, 
 • ochronę pracownika przed cyberatakami,
 • ochronę danych osobowych w cyberprzestrzeni 
 • formułowanie polityki cyberbezpieczeństwa w zgodzie z obowiązującym prawem,
 • prawną pomoc w zaistniałych cyberprzestępstwach (m.in. złośliwe oprogramowanie i przestępstwa związane z wyłudzaniem informacji, hackerstwo, oszustwa internetowe, kradzież tożsamości, rozprzestrzenianie wirusów),
 • pomoc prawną w sprawach o szpiegostwo przemysłowe,
 • dochodzenia w sprawie incydentów, załatwienie sporów dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • ściganie cyberprzestępczości na drodze sądowej,
 • pomoc w przypadku oszustw i nadużyć dotyczących kryptowalut.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Tomasz Stryszowski tel.: +48 730 377 777

e-mail: tomasz.stryszowski@detektyw24.net