Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Obsługa prawna

Biuro Detektyw24 z racji wieloletniego doświadczenia na rynku usług detektywistycznych dysponuje wiedzą, profesjonalną kadrą  i kompetencjami w zakresie prawa, a przez to może realizować pomoc prawną dla zainteresowanych klientów. Nie zastępuje, nie wyręcza adwokatów, ani innych przedstawicieli zawodów prawniczych, ale wspomaga klienta w prawnym prowadzaniu jego sprawy. 

Nasza obsługa prawna na ogół obejmuje dwie sytuacje:

  • Klienci nie chcą angażowania w swoje problemy organów wymiaru sprawiedliwości. Chodzi tu m.in. o poszukiwanie osób, dłużników, majątku, przypadki niewierności małżeńskiej. Pomimo, że realizowana pomoc prawna nie ma nic wspólnego z oficjalnymi postępowaniami, przewidzianymi prawem, to klient uzyskuje prostą i realistyczną ocenę ewentualnego dalszego postępowania z uzyskanym od nas materiałem dowodowym. Zostaje również wyposażony w wiedzę o obowiązujących przepisach i warunkach postępowania sądowego.
  • Prowadzone sprawy są bądź mają być przedmiotem postępowania sądowego. Chodzi to o prowadzenie śledztw w celu zebrania dowodów do przedstawienia na sali sądowej lub w innym formalnym postępowaniu prawnym. Naszymi klientami, oprócz osób indywidualnych, są kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, biura rachunkowo-księgowe. W tym obszarze mieści się również szeroko rozumiana obsługa procesowa dla potrzeb adwokatów lub sądu (znajdowanie świadków, doręczanie pism, wezwań itp.)

Obsługa prawna oferowana przez Biuro Detekyw24 obejmuje kilka obszarów prawa.

Pierwszy obszar to prawo rodzinne i cywilno-rodzinne. Nasi detektywi mogą zbierać dowody do wykorzystania w procesie cywilnym, takim jak rozwód lub walka o opiekę nad dzieckiem, ale także w sprawach spadkowych, lokalowo-mieszkaniowych, podziałach majątku i wielu innych.

Drugi obszar to prawo gospodarcze. To szerokie spektrum spraw. Badania nasze mogą na przykład obejmować przypadki z zakresu ubezpieczenia. Poszukujemy informacje dotyczące  ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia samochodu, domu, odszkodowań pracowniczych i ubezpieczenia na życie. Jesteśmy w stanie znaleźć informacje, które w innym przypadku byłyby nieznane. Chodzi również o przypadki oszustwa ubezpieczeniowego lub próby sabotowania partnera biznesowego lub udziałowca. Prowadzimy również dokładną analizę praktyk biznesowych pod katem ich legalności popełnionych lub kradzieży. Dochodzenia korporacyjne mogą dotyczyć legalności partnera biznesowego, utraty informacji, kradzieży aktywów itp. Nasi detektywi – eksperci finansowi opracowują raporty finansowe, analizują dane finansowe  lub wyszukują aktywa w sprawach dotyczących oszustw i kradzieży. Od kilku pomagamy przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu restrukturyzacji, a osobom prywatnym w realizacji procesu upadłości konsumenckiej.

Trzeci obszar to prawo karne i karne gospodarcze. Udzielamy pomocy w prowadzonych postępowaniach karnych i karnych gospodarczych, wspierając prawników prowadzących sprawę. Możemy włączyć się na każdym etapie postepowania, już od etapu postępowania przygotowawczego.

Biuro Detektyw24 od lat prowadzi ścisłą współpracę z renomowanymi kancelariami adwokackimi. W jej ramach m.in.:

  • gromadzimy fakty i dowody wymagane do zbudowania mocnych argumentów w sądzie
  • gromadzimy trudne do uzyskania informacje o osobach lub firmach na potrzeby spraw sądowych.
  • realizujemy obserwacje w dochodzeniach ubezpieczeniowych,
  • gromadzimy dowody na potrzeby odwołań i obrony w sprawach karnych
  • weryfikujemy dowody z przeszłości
  • pomagamy zgromadzić dowody cyberprzestępstw
  • doręczamy dokumentację  prawną

Czytaj więcej o zaletach współpracy adwokata prowadzącego Twoją sprawę z biurem detektywistycznym.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Tomasz Stryszowski tel.: +48 730 377 777

e-mail: tomasz.stryszowski@detektyw24.net