Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA – KIEDY JEST MOŻLIWE

Najpopularniejszym sposobem na zakończenie małżeństwa jest rozwód. Wówczas małżeństwo przestaje istnieć w chwili uprawomocnienia się wydanego przez sąd wyroku rozwodowego. Są jednak sytuacje, w których małżeństwo można unieważnić, czyli orzeczeniem sądu stwierdzić, że nigdy nie było prawidłowo zawarte. Kiedy i w jakich okolicznościach można uzyskać unieważnienia małżeństwa? Wyjaśnia prywatny detektyw.

Unieważnienie małżeństwa ma taki skutek, jak gdyby małżeństwo nigdy nie było zawarte. W przeciwieństwie do rozwodu, w tym rozwodu z orzeczeniem o winie, gdzie każde z zachowań małżonków może być uznane za przyczynę rozpadu małżeństwa – katalog powodów, które powodują unieważnienie małżeństwa jest określony i zamknięty. 

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera szereg przyczyn, po zaistnieniu których, małżeństwo może zostać unieważnione. Co ważne, zaistnienie którejkolwiek z przyczyn nie oznacza, że związek małżeński jest unieważniony z mocy prawa, ale na ich podstawie może zostać uznane za nieważne po wniesieniu powództwa do sądu – wyjaśnia Katarzyna Bracław, detektyw Lublin.

O tym, jakie powody mogą być podniesione przy powództwie o unieważnienie małżeństwa informuje kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykułach od 10 do 16. Jest to katalog określony i zamknięty, co oznacza, że wniesienie powództwa o unieważnienie z innych powodów niż opisane w prawie będzie skutkowało oddaleniem powództwa. Zatem, co musi się stać, aby uzyskać orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa?

Czytaj także: sprawy rozwodowe – cennik

Przeszkoda wieku – jeżeli w chwili zawarcia małżeństwa mężczyzna nie miał ukończonych 18 lat, a kobieta 16 lub kobieta pomiędzy 16 a 18 rokiem nie miała zgody sądu rodzinnego na zawarcie związku małżeńskiego takie małżeństwo może zostać unieważnione. Co ważne, w chwili osiagnięcia wymaganego wieku nie można w powództwie podnieść argumentu przeszkody wieku, czyli jeżeli mężczyzna po ukończeniu 18 lat wniesie powództwo o unieważnieniu małżeństwa argumentując, że wziął ślub przed osiagnięciem pełnoletności takie powództwo zostanie przez sąd oddalone.

Przeszkoda ubezwłasnowolnienia całkowitego. Jeżeli podczas zawarcia małżeństwa, jedno z małżonków jest ubezwłasnowolnione, czyli pozbawione prawa do kierowania swoim postępowaniem takie małżeństwo może być uznane za nieważne na wniosek jednej ze stron lub prokuratora.

Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. Osoba, która jest chora psychicznie lub dotknięta niedorozwojem umysłowym nie może zgodnie z prawem zawrzeć małżeństwa. W pewnych przypadkach, jeżeli choroba lub poziom niedorozwoju nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa – sąd może wyrazić zgodę na zawarcie takiego małżeństwa.

Czytaj także: rozwód z orzekaniem o winie – co jest ważne?

Bigamia, jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim weźmie kolejny ślub to, to drugie małżeństwo może być unieważnione. Co ważne, do czasu prawomocnego orzeczenia o nieważności drugiego małżeństwa niesie ono ze sobą wszystkie skutki związane z zawarciem małżeństwa. – Warto odnotować także, że bigamia jest przestępstwem opisanym w kodeksie karnym, a osobie dopuszczającej się bigamii grozi do 2 lat pozbawienia wolności – przestrzega Artur Hasior, detektyw Katowice.

Pokrewieństwo i powinowactwo. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. – W uzasadnionych przypadkach sąd może wyrazić zgodę na małżeństwo powinowatych w linii prostej – wyjaśniają detektywi.

Przysposobienie, stosunek jaki powstaje pomiędzy przysposobionym, a przysposobiającym w procesie adopcji jest odpowiednikiem stosunków prawnych pomiędzy rodzicami, a dziećmi wobec czego małżeństwo jest niedozwolone.

Czytaj także: badanie ojcostwa – kiedy ojcostwo nie jest pewne

Wady oświadczenia o wstąpieniu w związek, np. w przypadku gdy jedna z osób zawarła związek małżeński pod wpływem groźby lub błędu co do tożsamości drugiej osoby.

Przeszkoda pełnomocnictwa, dotyczy sytuacji, w których małżeństwo zostało zawarte przez pełnomocnika a przykładowo pełnomocnictwo zostało odwołane lub udzielone nieprawidłowo. 

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie ma skutki?
Rozwód z orzeczeniem o winie – najczęstsze powody
Rozwód z orzeczeniem o winie obu stron – kiedy i co oznacza
Rozwód z orzeczeniem o winie? Warto?
Rozwód z orzeczeniem winy – jakie powody?
Rozwód z orzekaniem o winie bardziej sprawiedliwy?
Rozwód z orzekaniem o winie – ile trwa?
Separacja czy rozwód? Co wybrać?
Sklep detektywistyczny nie tylko dla detektywa
Spoofing telefoniczny, czyli atak hakerski przez telefon
Sprawa w sądzie? Bez detektywa ani rusz
Sprawdź majątek dłużnika i odzyskaj swoje pieniądze
Sprawy alimentacyjne – jak udowodnić ile zarabia dłużnik?
Sprawy rozwodowe – utrudnianie kontaktów z dzieckiem
Sprawy spadkowe – kiedy warto skorzystać z pomocy detektywa?
Stalking -jak się bronić. Blog detektywistyczny. Detektyw24

Ostatnie wpisy

Jak się przygotować do współpracy z detektywem?
Jak się przygotować do współpracy z detektywem?
Czytaj więcej
Alkoholizm - powód rozwodu czy negatywna przeszkoda?
Alkoholizm - powód rozwodu czy negatywna przeszkoda?
Czytaj więcej
Czy można podsłuchiwać żonę/męża?
Czy można podsłuchiwać żonę/męża?

Chęć podsłuchania rozmów telefonicznych czy osobistych męża/żony podejrzewanych o niewierność to jeden z pierwszych pomysłów zdradzanych os...

Czytaj więcej
Kontrola opieki nad dzieckiem - pomoc detektywa
Kontrola opieki nad dzieckiem - pomoc detektywa

Opieka nad dzieckiem jest jednym z częstszych przedmiotów konfliktów pomiędzy rodzicami po rozwodzie. Niestety wciąż dziecko jest „kartą prze...

Czytaj więcej