Separacja czy rozwód? Co wybrać?

„Jesteśmy w separacji” – takie głosy można słyszeć często od małżonków, którzy w trakcie kryzysu swojego związku decydują się na czasowe zamieszkanie oddzielnie. Czym jednak jest faktyczna, orzeczona przez sąd separacja, na czym polega i czym się charakteryzuje? Dzisiaj wyjaśniają nasi detektywi.

Separacja jest potocznym określeniem stosowanym w sytuacji, kiedy małżonkowie w kryzysie decydują się zamieszkać oddzielnie. Często z nadzieją, że okres życia na odległość uzdrowi ich relację. Separacja jest także formalnym krokiem, w wyniku którego wspólnota małżeńska jest uchylana, jednak małżeństwa nie przestaje istnieć. Separacja zatem nie pozwala na wstąpienie w kolejny związek małżeński. – Właśnie brak możliwości zawarcia nowego małżeństwa jest podstawową różnicą pomiędzy separacją, a rozwodem – wyjaśnia Katarzyna Bracław, detektyw z Lublina.

Czytaj także: zdrada w separacji – czy to możliwe?

To, że w wyniku orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami zostaje zawieszona wspólnota małżeńska nie oznacza, że partnerzy nie mają wobec siebie żadnych obowiązków. – Orzeczenie separacji nie zwalnia małżonków z obowiązku niesienia sobie pomocy, np. w sytuacji choroby jednego z małżonków czy znacznego pogorszenia się poziomu życia. Obowiązek alimentacyjny w przypadku separacji nie jest ograniczony czasowo jak to jest przy rozwodzie bez orzekania o winie. W tej drugiej sytuacji, alimenty na rzecz małżonka zasądzane są zazwyczaj na maksymalnie 5 lat. W przypadku separacji czas obowiązku alimentacyjnego nie jest ograniczony czasowo – wyjaśnia Józef z agencji detektywistycznej Detektyw24 Warszawa.

Drugą sprawą istotnie odróżniającą separację od rozwodu jest odwracalność separacji. – Po ogłoszeniu i uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego małżeństwo trwale przestaje istnieć. Separacja jest odwracalna i może być przez sąd zniesiona na skutek zgodnego wniosku małżonków – dodają detektywi.

Czytaj także: rozwód z orzekaniem o winie – powody, skutki, dowody

Co ważne, pozew o separację może wnieść ten partner, który jest winny rozpadu pożycia pomiędzy małżonkami. I nie jest to przesłanka uniemożliwiająca uzyskanie orzeczenia o separacji. W przypadku rozwodu małżonek wyłącznie winny nie może domagać się rozwodu bez zgody współmałżonka. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie mówi, że rozwód nie może być orzeczony na żądanie małżonka winnego.  W przypadku separacji wina któregoś z małżonków nie jest taką przeszkodą – dodaje prywatny detektyw.

W pozostałych aspektach separacja i rozwód mają tożsame skutki prawne. Zarówno po orzeczeniu separacji, jak i rozwodu pomiędzy małżonkami przestaje istnieć wspólność majątkowa, małżonkowie tracą także prawo do dziedziczenia po sobie. W obu przypadkach wyrok sądowy reguluje te same kwestie dotyczące alimentów, alimentów na dzieci, wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi.

A co w sytuacji, gdy jeden z małżonków żąda separacji a drugi rozwodu? Wówczas sąd bada, czy rozpad więzi łączących małżonków jest zupełny i trwały. – Właśnie trwałość rozpadu więzi małżeńskich jest przesłanką, która może skutkować orzeczeniem rozwodu, a nie separacji – dodaje Katarzyna Bracław, detektyw.

Podejrzewasz zdradę małżonka? Zadzwoń do detektywa

Czytaj także...

Jak zdradzają kobiety?jak zdradzają kobiety

Co trzecia kobieta ma za sobą „skok w bok” będąc w stałym związku. Stereotyp, że zdrada jest domeną mężczyzn odchodzi do lamusa. Kobiety stają się coraz bardziej przebiegłe i wyrafinowane w ukrywaniu swoich romansów.

Czytaj więcej…

Rozwód z orzeczeniem o winie. Warto?

Co trzecia kobieta ma za sobą „skok w bok” będąc w stałym związku. Stereotyp, że zdrada jest domeną mężczyzn odchodzi do lamusa. Kobiety stają się coraz bardziej przebiegłe i wyrafinowane w ukrywaniu swoich romansów.

Czytaj więcej…

Wirtualna miłość. Jak nie dać się oszukać?

Portale i aplikacje randkowe z roku na rok zyskują na popularności.To, co jednak dla jednych jest wygodną możliwością poszerzenia kręgu znajomych czy poznania miłości życia dla innych stanowi doskonałą metodą oszustwa czy wyłudzenia.

Czytaj więcej…