Odebranie władzy rodzicielskiej - kiedy i dlaczego

detektyw24-rozwodWładza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, jakie mają rodzice wobec swojego nieletniego dziecka. Ograniczenie lub całkowite odebranie władzy rodzicielskiej spowodowane jest zaniedbaniami rodziców lub ich niemożnością zajmowania się dzieckiem. Kiedy, z jakich powodów sąd odbiera władzę rodzicielską i jak jej pozbawienie wpływa na alimenty? Na te i inne pytania odpowiadają detektywi.

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej jeszcze kilka lat temu dochodziło niemal z automatu po rozwodzie rodziców. Sądy rodzinne zazwyczaj ograniczały władzę rodzicielską temu z rodziców, który nie sprawował nad dzieckiem codziennej opieki, czyli zazwyczaj ojcom. – Obecnie się od tego odchodzi i pomimo rozwodu rodziców najczęściej władza rodzicielska pozostawiana jest zarówno ojcu, jak i matce. Kwestią decydującą jest dobro dziecka. Jeżeli powód rozwodu nie związany jest z zagrożeniem dla dziecka nie ma powodu ograniczać władzy rodzicielskiej – wyjaśnia Katarzyna Bracław, detektyw Lublin.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej zazwyczaj wiązało się z tym, że rodzic, który został częściowo pozbawiony władzy miał prawo do spotykania się z dzieckiem i decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących dziecka, między innymi wyboru szkoły, wyrobienie paszportu czy wybór lekarza prowadzącego leczenie. 

Czytaj także: ile kosztuje wynajęcie detektywa?

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców może być dokonane na wniosek ojca lub matki lub z urzędu. – Każda osoba, która wie, że dobro, zdrowie czy nawet życie dziecka jest zagrożone ma prawo wnieść do sądu wniosek o odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Często z takimi wnioskami występują dziadkowie dziecka lub ciocie czy wujkowie, kiedy wiedzą, że rodzice nie potrafią lub nie chcą zajmować się dzieckiem – dodaje Józef z agencji detektywistycznej Detektyw24 Warszawa.

Kiedy dochodzi do wszczęcia postępowania o odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu? Taki wniosek może zostać złożony przez szkołę lub przedszkole, opiekę społeczną czy organizacje sprawujące opiekę nad dzieckiem. Do przesłanek powodujących wszczęcie takiej procedury należą:

  • zaniedbywanie potrzeb dziecka;
  • nieodpowiednie dbanie o jego zdrowie i bezpieczeństwo; 
  • niewykonywanie obowiązku szkolnego;
  • pozostawienie dziecka bez opieki;
  • agresja, przemoc fizyczna i psychiczna oraz zagrożenie życia lub zdrowia dziecka.

Detektywi prowadzą wiele spraw mających na celu ustalenie, w jaki sposób opiekunowie wykonują władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi. – Najczęściej obserwujemy pozostawianie małych dzieci samych w domu, spożywanie alkoholu w obecności dzieci, jazdę samochodem z dzieckiem po spożyciu alkoholu czy przemoc i agresja wobec dzieci – tłumaczy Katarzyna Bracław, prywatny detektyw.

Czytaj także: sprawy alimentacyjne – wynajęcie detektywa

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest zazwyczaj pierwszym poważnym sygnałem ostrzegawczym dla rodziców. Sąd podejmuje taką decyzję, gdy widzi szanse na naprawę relacji i warunków życia dziecka. Z założenia ograniczenie władzy ma służyć udzieleniu pomocy rodzicom i dać im szansę na poprawienie na przykład sytuacji materialnej lub walkę z nałogiem, który uniemożliwia prawidłowe wykonywanie opieki nad dzieckiem. Z kolei odebranie władzy rodzicielskiej jest krokiem ostatecznym wykonywanym, gdy udzielona pomoc nie przyniosła efektu lub przeszkody do wykonywania władzy rodzicielskiej są trwałe i niemożliwe do usunięcia.

Odebranie władzy rodzicielskiej nie wpływa jednak na alimenty. – To, że rodzic nie ma prawa do decydowania o dziecku nie oznacza, że wygasa obowiązek alimentacyjny. Pomimo odebranej władzy rodzicielskiej rodzic ma obowiązek zapewniać byt materialny dziecku i pomagać w jego utrzymaniu.

Sprawdzenie, w jaki sposób wykonywana jest władza rodzicielska – skontaktuj się z nami

Czytaj także...

Jak zdradzają kobiety?jak zdradzają kobiety

Co trzecia kobieta ma za sobą „skok w bok” będąc w stałym związku. Stereotyp, że zdrada jest domeną mężczyzn odchodzi do lamusa. Kobiety stają się coraz bardziej przebiegłe i wyrafinowane w ukrywaniu swoich romansów.

Czytaj więcej…

Rozwód z orzeczeniem o winie. Warto?

Co trzecia kobieta ma za sobą „skok w bok” będąc w stałym związku. Stereotyp, że zdrada jest domeną mężczyzn odchodzi do lamusa. Kobiety stają się coraz bardziej przebiegłe i wyrafinowane w ukrywaniu swoich romansów.

Czytaj więcej…

Wirtualna miłość. Jak nie dać się oszukać?

Portale i aplikacje randkowe z roku na rok zyskują na popularności.To, co jednak dla jednych jest wygodną możliwością poszerzenia kręgu znajomych czy poznania miłości życia dla innych stanowi doskonałą metodą oszustwa czy wyłudzenia.

Czytaj więcej…