Poszukiwanie osób

Zaginięcia osób to wielki problem dla rodzin i bliskich, ale też poważna kwestia społeczna. Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie. Część zaginięć to efekt przemyślanej – bardziej lub mniej, ale świadomej decyzji takiej osoby. Inne to wynik różnego rodzaju wypadków losowych, bądź typowe zagubienia

Grupa osób poszukiwanych jest bardzo szeroka. Policja wyróżnia trzy kategorie osób zaginionych. Do pierwszej kategorii zostały zaliczone osoby, które opuściły nagle ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie, że mogą być ofiarą zabójstwa, uprowadzenia, zmuszenia do prostytucji itp. Do drugiej kategorii zaliczono osoby, które dobrowolnie opuściły ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach, które nie wymagają zapewnienia ochrony życia osób zaginionych. Do trzeciej kategorii zalicza się osoby małoletnie, które samowolnie oddaliły się z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego bądź innej tego rodzaju placówki; osoby pełnoletnie, które w związku z przymusowym umieszczeniem ich w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliły się ze wskazanego miejsca pobytu. Do tej kategorii zalicza się również zaginięcia osób małoletnich w związku z  tzw. „porwaniem rodzicielskim”.

Najczęściej, bo aż w 65%, zgłaszanymi przyczynami zaginięć dzieci i nastolatków w wieku do 18 lat są ucieczki małoletnich z domów rodzinnych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Porwania i uprowadzenia przez osoby trzecie na szczęście zdarzają się niezwykle rzadko. Z policyjnych danych wynika, że w ciągu pierwszych 24 godzin odnajdywanych jest około 30% wszystkich zaginionych, w ciągu pierwszych 48 godzin około 54%, w ciągu pierwszych 7 dni – około 77%, a w ciągu pierwszych 30 dni od przyjęcia przez Policję zgłoszenia odnajdywanych jest ponad 90% wszystkich zaginionych.

Jak wynika ze statystyk KGP, każdego roku w Polsce ginie ok. 17-20 tys. osób, z których nigdy nie odnajduje się ok. 2 tys.

Jakie czynności podjąć samodzielnie po zaginięciu? 

 • zgłosić zaginięcie policji, skontaktować się z biurem detektywistycznym lub profesjonalną fundacją,
 • sprawdzić szpitale, noclegownie, ośrodki pomocy społecznej itp.
 • przeszukanie najbliższej okolicy domu (strychy, piwnice, garaże, dachy, okolice ostatniego miejsca, gdzie osoba zaginiona była widziana, parki, laski, miejsca, w których lubiła bywać),
 • skontaktować się z sąsiadami, przyjaciółmi, kolegami z pracy osoby zaginionej,
 • przejrzenie rzeczy osobistych zaginionego – może będzie tam wskazówka gdzie go szukać; 
 • rozwieszenie plakatów w okolicy, gdzie po raz ostatni była widziana osoba zaginiona;
 • zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w mediach.

Zaginięcie policji można zgłosić w każdej chwili – najlepiej jak najszybciej. Nieprawdą jest, że od zaginięcia musi upłynąć 24 lub 48 godzin.

Biuro Detektyw24 oferuje

Poszukiwanie osób na własną rękę  to zajęcie niezwykle czasochłonne, wiąże się zazwyczaj z dużymi emocjami, a w większości przypadków kończy miernymi rezultatami. Jesteśmy właściwym podmiotem i miejscem, jeśli wszelkie dotychczasowe wysiłki, aby znaleźć poszukiwaną osobę, zawiodły; wyczerpane zostały  wszystkie inne możliwości  i klient nie wie gdzie się zwrócić. Nasz wyspecjalizowany zespół prywatnych detektywów ma duże doświadczenie w poszukiwaniu osób i jesteśmy pewni, że będziemy w stanie odnaleźć osobę lub pozyskać właściwe, pomocne informacje. Pracujemy na terenie kraju i za granicą.

Jako agencja detektywistyczna z wieloletnią praktyką śledczą najczęściej świadczymy usługi poszukiwawcze w następujących przypadkach:

 • Porwań rodzicielskich – zazwyczaj jedno z rodziców wbrew woli i wiedzy drugiego ukrywa dziecko, najczęściej w czasie postpowania rozwodowego, 
 • Zaginięcia (dzieci, dorosłych)
 • Porwania 
 • Poszukiwanie krewnych i znajomych sprzed lat

Podejmujemy się poszukiwania również w sytuacjach:

 • kiedy należy ustalić miejsce pobytu dłużnika (nieuczciwego partnera, kontrahenta).
 • kiedy należy określić progresję wiekową zaginionego (profesjonalna symulacja)
 • w obliczu konieczności przeprowadzenia badań DNA,
 • kiedy informacje o osobie zaginionej są bardzo skąpe

Prosimy klientów o przygotowanie, o ile to możliwe, następujących danych:

  • możliwie pełne dane personalne osoby zaginionej;
  • aktualne zdjęcie osoby zaginionej;
  • cech wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem posiadanych znaków szczególnych;
  • opis ubioru w chwili zaginięcia z uwzględnieniem znaków firmowych;
  • oznaczenie grupy krwi;
  • opisanie przedmiotów posiadanych w chwili zaginięcia;
  • podanie miejsca i okoliczności zaginięcia;
  • rodzaju chorób, nałogów oraz charakter nawyków i skłonności, z uwzględnieniem prób samobójczych;
  • określenie prawdopodobnych przyczyn zaginięcia, w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów;
  • podanie adresów osób i instytucji (miejsc), do których mogła udać się osoba zaginiona.

Dokumentujemy nasze czynności:

Forma i zakres dokumentowania czynności poszukiwawczych zależne są od kategorii osoby zaginionej. Na żądanie klienta przedstawiamy plan czynności poszukiwawczych, a po usłudze dokumenty z wykonywanych czynności poszukiwawczych.

Zadzwoń do eksperta

Artur Wiśniewski tel.: +48 733 877 777

e-mail: artur.wisniewski@detektyw24.net