Poszukiwanie osób

Zaginięcie bliskiej osoby wiąże się zawsze z ogromnym stresem i troską o ich los. Detektywi z agencji detektywistycznej Detektyw24 w profesjonalny i skuteczny sposób zajmą się przygotowaniem fachowej strategii i szybkim odnalezieniem zaginionej osoby.

Wśród spraw, którymi zajmują się specjaliści z naszego biura detektywistycznego są:

1. Porwania rodzicielskie mogą być dwojakiego rodzaju: kiedy obydwoje rodzice posiadają prawo do pełnej opieki nad dzieckiem, a jedno z nich wbrew wiedzy i woli drugiego ukrywa miejsca pobytu dziecka. W takiej sytuacji policja nie podejmuje działań, ponieważ takie działanie nie jest przekroczeniem ani złamaniem prawa. Do takich sytuacji dochodzi zazwyczaj w czasie postępowania rozwodowego lub jakiejkolwiek innej procedury mogącej wpłynąć na ograniczenie kontaktów z dzieckiem – wówczas rodzic ukrywający dziecko chce w ten sposób wymusić na drugiej stronie ustępstwa lub całkowite odstąpienie od planowanych działań. Z drugim typem porwań rodzicielskich mamy do czynienia wówczas, gdy porwania dokonuje rodzic pozbawiony prawa do opieki rodzicielskiej lub całkowicie go pozbawiony. Wówczas fakt porwania powinien zostać zgłoszony na policję, a po uzyskaniu pełnego prawomocnego wyroku powinny rozpocząć się poszukiwania. Zanim jednak to nastąpi mijają cenne dni niepokoju o losy dziecka, w takiej sytuacji detektywi podejmą szybkie i skuteczne działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu dziecka.

2. Zaginięcia – coraz częściej słyszymy o osobach, które wyszły z domu i nie wróciły. Nasi detektywi podejmą kompleksowe działania, aby ustalić los i miejsce pobytu osoby zaginionej;

3. Porwania – sytuacje największego napięcia i strachu, ponieważ zagrożone jest zdrowie i życie osób najbliższych. Specjaliści z biura detektywistycznego podejmą działania w celu ustalenia sprawców porwania, ustalenia miejsca przetrzymywania osoby porwanej oraz uwolnienia jej z rąk porywaczy;

4. Poszukiwanie krewnych i przyjaciół sprzed lat – przerwana znajomość, zagubiony notatnik z adresem to duży kłopot w przypadku, gdy pilnie potrzeba nawiązać kontakt z osobą poznaną wiele lat temu. Ustalimy aktualne miejsce zamieszkania wskazanej osoby, nawet jeżeli posiadane informacje na jej temat są nieprecyzyjne lub zdawkowe;

Na drugim biegunie spraw dotyczących poszukiwania osób jest ustalenie miejsca pobytu dłużników, osób niewywiązujących się ze zobowiązań lub oszustów bazujących na naiwności innych. Podejmiemy fachowe działania w celu ustalenia miejsca pobytu, danych kontaktowych lub prawdziwej tożsamości. Tak przygotowany i skompletowany materiał może być w całości wykorzystany w postępowaniu procesowym.