Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

USTALANIE AUTORÓW CZARNEGO PR

Czarny PR, który coraz częściej wykorzystuje się w konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami, ale też w rywalizacji pomiędzy ludźmi, nie jest zjawiskiem nowym. Najkrócej ujmując to celowa, przemyślana próba zniszczenia reputacji/marki konkurenta. Ta praktyka jest najczęściej stosowana w kampaniach politycznych. Zamiast podkreślać własne pozytywne cechy lub preferowaną politykę, rywalizujący politycy celowo eksponują negatywne (prawdziwe lub rzekome) cechy swojego przeciwnika.

Typowe techniki czarnego PR obejmują:

 • przedstawianie wprowadzających w błąd informacji na temat konkurenta,
 • publiczną emisję reklam wykluczających,  atakujących tożsamość konkurenta,
 • wyciek poufnych informacji do opinii publicznej w celu zdyskredytowania rywala (przeciwnika).

Obecnie część agencji PR zaczyna specjalizować się w generowaniu fałszywych wiadomości, wytyczaniu fałszywych szlaków i manipulowaniu opinią publiczną w nikczemnych celach.

Czarny PR jest stosunkowe łatwy do zidentyfikowania, gdy jest binarny (zero-jedynkowy), ale też najmniej skuteczny. Efektywny jest wówczas, kiedy informacje puszczone w przestrzeń publiczną oparte są na insynuacji, przypuszczeniu, niedomówieniu. Czyni się to za pomocą wielu narzędzi: operacje psychologiczne, wywiad/kontrwywiad, szantaż emocjonalny, manipulacja, ukryte adresy IP, fałszywe nazwy itp. Negatywne kampanie zwykle zaczynają się od plotek i półprawd. Przy odrobinie wiary i wystarczającej ilości poszlak, zamiast twardych dowodów, ludzie są gotowi przyjąć podaną informację za pewnik. Zwłaszcza, jeśli informacja potwierdza to, w co człowiek już wierzy. Czarny PR jest niebezpieczny:  może być przyczyną pozbawienia danej osoby stanowiska, utraty zaufania, autorytetu, a firmę jej renomy wykuwanej przez lata. Może zniszczyć człowiekowi życie.

Jest wiele przykładów zastosowania czarnego PR na rynku polskimi i globalnym. Prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych przykładów mrocznego PR mogą być słynne „Burger Wars” – tocząca się walka między Burger Kingiem a McDonaldsem.

W określonym zakresie czarnym PR jest też część czynów nieuczciwej konkurencji wyszczególnionych w polskim prawie. Mogą to być na przykład:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, 
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, 
 • naśladownictwo produktów, 
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama.

Przedsiębiorcy coraz częściej muszą także mierzyć się w fałszywymi negatywnymi opiniami i to nie tylko wystawionymi przez konkurencję, ale coraz częściej to zaplanowane akcje na masową skalę realizowane przez tzw. agencje marketingu szeptanego, które dysponując tysiącami fałszywych kont internetowych mogą w kilka dni zasypać firmę lawiną pomówień, nieprawdziwych oskarżeń i negatywnymi szkalującymi informacjami niszcząc jej, niejednokrotnie budowany latami, wizerunek i prestiż.

Oferta Biura Detektyw 24 

Nasze Biuro już od lat realizuje zlecenia związane z ustalaniem autorów czarnego PR. Gromadzi materiału dot. kampanii szkalujących przedsiębiorstwa bądź osoby prywatne, a następnie – na życzenie klienta – przekształca ich w twarde dowody sądowe. W realizację zlecenia zaangażowani są detektywi, informatycy śledczy oraz  prawnicy

Nasza usługi polegają m.in. na:

 • ustalenie autorów/zleceniodawców czarnego PR,
 • ustalenie  okoliczności kampanii oszczerczej, bądź zniesławiającej, ich  motywów, metod, zastosowanych technik itp.
 • analizie materiału pod kątem prawnym (czy doszło do przestępstwa, , kwalifikacja czynu, rekomendacja określonych działań prawnych)
 • identyfikacji czynów nieuczciwej konkurencji związanych z czarnym PR (kwalifikacja czynów pod kątem ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
 • przygotowanie – na podstawie prawa cywilnego – wezwań do autora (administratora portali) z żądaniem zaprzestania bezprawnych działań, publicznych przeprosin, zadośćuczynienia itp. 
 • przygotowanie pozwów sądowych związanych z oszczerczymi działaniami,
 • prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców lub innych zainteresowanych klientów z zakresu czarnego PR ( istota, metody, techniki, jak wykrywać, jak się bronić).

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net