Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

BIEGŁY GRAFOLOG

Grafologia  w potocznym wyobrażeniu to dziedzina, która bada autentyczność pisma. To tylko część prawdy, bowiem dzisiaj znaczenie grafologii jest o wiele większe. Jest dyscypliną (nauką i sztuką), która wspomaga wiele dziedzin ludzkiej aktywności, a doświadczeni grafolodzy osiągają wysoki stopień dokładności w swoich analizach. 

Nieprzypadkowo grafologię traktuje się jako część psychologii. Grafolog nie tylko bada pismo, ale do swoich analiz dołącza psychologiczne interpretacje, bada całościowy kontekst, w jakim nastąpiło pisanie. Grafolodzy wychodzą założenia, iż pismo nigdy nie kłamie, nie ma dwóch ludzi o identycznym charakterze pisma. Pismo odręczne pokazuje, jak autor myślał, odczuwał i zachowywał się. Pokazuje motywację, która kryła się za działaniami i określa skłonność autora do określonych zachowań. 

Profesjonalny grafolog jest w stanie ustalić przyczyny, które kryją się za działaniami, a których nie można było ustalić w żaden inny sposób lub krótkim czasie. To sprawia, że grafologia jest bardzo potężnym narzędziem. Analiza pisma ręcznego jest zatem bardzo skuteczna w wielu różnych praktycznych sytuacjach.

Może być używana do oceny osobowości w każdym obszarze ludzkiej działalności, w którym ludzie wchodzą ze sobą w interakcje. Doskonale sprawdza się w biznesie, a zwłaszcza w takich obszarach jak:

 • rekrutacja nowych pracowników – doświadczony grafolog może wyłonić najlepszych kandydatów lub doradzić w obsadzaniu stanowisk,
 • wybór kierownictwa w określonych sektorach biznesu, gdzie grafologia jest stosowana w połączeniu z testami psychometrycznymi,
 • szkolenia personelu, gdzie na podstawie pisma można określić jego mocne i słabe strony, potencjał i motywacje,
 • kontrola bezpieczeństwa w firmie, ocena uczciwości i rzetelności pracowników (np. istnienie konfliktu w relacjach biznesowych i osobistych).

Grafolodzy są ponadto wykorzystywani m.in. przy profilowaniu osobowości tych ludzi, którzy  poszukują  nowych ścieżek i wyzwań w swoim rozwoju osobistym i zawodowym. Służą poradnictwem dzieciom i rodzinom, które chcą rozwiązać swoje wewnętrzne, delikatne problemy. Mogą być pomocni genealogom i biografom w profilowaniu historycznym – dostarczają określonych informacji o osobach zmarłych.

Grafologia wreszcie wykorzystywana jest w kryminalistyce, ale również wspiera codzienną pracę detektywów, ich dociekania i poszukiwania.

Oferta Biura Detektyw24

Biuro Detektyw24 od początku swojej działalności współpracuje z grupą zawodowych grafologów, legitymujących się przynajmniej kilkunastoletnim doświadczeniem, cenionych w kraju, którzy w wielu przypadkach są biegłymi sądowymi, a których usługi pomogły rozwikłać szereg niekiedy skomplikowanych spraw z korzyścią dla naszych Klientów. Działając w porozumieniu z grafologami możemy zaproponować firmom i osobom prywatnym m.in. następujące usługi:

 • wykonywanie ekspertyz i opinii  (procesowych i pozaprocesowych) dotyczących wskazania autora pisma ręcznego (dokument urzędowy, testament, anonim, list, pokwitowanie itp.),
 • weryfikacja autentyczności podpisów,
 • weryfikacja okresu, w którym wytworzono pismo,
 • ustalenie ilości autorów danego dokumentu lub adnotacji na nim,
 • wykonywanie, na podstawie dostarczonych pism, profili  osobowościowych kandydatów do zatrudnienia, pracowników firm, potencjalnych partnerów biznesowych, 
 • badanie maszynopisów w celu sprawdzenia czy był wykonany na jednej lub wielu maszynach,
 • weryfikacja – miarę potrzeb – ekspertyz innych grafologów pod kątem ich poprawności i rzetelności,
 • opracowanie opinii grafologicznej dotyczącej dokumentu elektronicznego,
 • badanie autentyczności odwzorowania pieczątki, pieczęci.

Nasi partnerzy-grafolodzy mogą ponadto zaspokajać szereg  zindywidualizowanych potrzeb klientów, które wyrażane są w trakcie bezpośredniej rozmowy (np. badanie zgodności charakterów przyszłych współmałżonków, profilowanie i identyfikacja talentów dzieci itp.). W trakcie spotkania grafolog określa niezbędny zakres materiału potrzebny do trafnej analizy. W razie konieczności może pracować na kopiach dokumentów.

Nasi grafolodzy korzystają z najnowocześniejszych oprogramowań komputerowych, które wspomagają ich wysiłki. Ich ekspertyzy są wzbogacane wizualizacją wyników, wykresami itp. Pracują z zachowaniem najwyższych standardów poszanowania prywatności.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net