Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Rozwód – rodzaje, definicja, przeszkody…

Wiele piszemy o różnych aspektach rozwodów, niuansach związanych z orzekaniem o winie, podziałem majątku czy prawach rodzicielskich pomijając najważniejszą kwestię: czym w zasadzie jest rozwód, w jakich okolicznościach do niego dochodzi i jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd orzekł rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Rozwód to orzeczone przez sąd rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego, które odbywa się na żądanie jednego lub obojga małżonków. To jedna z trzech okoliczności, które kończą małżeństwo, dwie pozostałe to śmierć jednego z małżonków (uznania go za zmarłego) i unieważnienie małżeństwa. – Wyróżniamy dwa rodzaje orzeczeń kończących małżeństwo: z uznaniem winy jednego lub obojga małżonków oraz bez orzekania, tzw. rozwód za porozumieniem stron. W Polsce zdecydowana większość rozwodów orzekana jest bez uznawania winy którejkolwiek ze stron, bo niemal 80% – wyjaśnia Katarzyna Bracław, detektyw Lublin.

Czytaj także: jakie dowody do rozwodu?

Żeby sąd orzekł rozwód wymagane jest spełnienie określonych warunków. – Przede wszystkim sąd bada, czy doszło do rozpadu więzi łączących małżonków. Podstawą istnienia związku małżeńskiego są więzi, które łączą małżonków. Są to: więź fizyczna (czyli współżycie), więź emocjonalna (czyli miłość, wsparcie i gotowość do niesienia pomocy) oraz więź ekonomiczna (czyli prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego). Żeby sąd orzekł rozwód, te trzy więzi muszą ulec rozpadowi – podkreśla Izabela Osika, detektyw Katowice.

Zatem przed sądem należy udowodnić, że te więzi się rozpadły i małżeństwo można rozwiązać. Jak przejawia się rozpad małżeństwa? – A chociażby w taki sposób, iż małżonkowie nie mieszkają razem, przestali się kochać i wspierać, a także nie uprawiają seksu – wyjaśniają detektywi.

Są jednak sytuacje, w których doszło do rozpadu więzi, a mimo to sąd nie orzeka rozpadu małżeństwa. – Mamy wtedy do czynienia z tzw. przeszkodami rozwodowymi. Przeszkoda rozwodowa to takie okoliczności, w których nawet po zerwaniu więzi łączących małżonków sąd nie orzeknie rozwodu mając na uwadze dobro wyższe. Chodzi tutaj głównie o dobro małoletnich dzieci lub sytuacje, w których jedno z małżonków jest np. ciężko chore i orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami sprawiedliwości społecznej. 

Więcej o przeszkodach rozwodowych czytaj TUTAJ.

Postępowanie rozwodowe, jak każde inne postępowanie przed sądem, kończy się wyrokiem. Wyrok rozwodowy zawiera stwierdzenie rozwiązania małżeństwa, określa stronę winną jego rozpadu (jeśli małżonkowie nie wnioskowali o niewskazywanie winnego), określa, z kim będą zamieszkiwać dzieci i wskazuje wysokość alimentów. Od wyroku rozwodowego, jak od każdego innego przysługuje odwołanie. Przeczytaj kiedy warto wnieść apelację od wyroku rozwodowego.

Ostatnie wpisy

Wina w rozwodzie a władza rodzicielska
Wina w rozwodzie a władza rodzicielska
Czytaj więcej
Kiedy małżonek nie odbiera dokumentów z sądu - rola detektywa
Kiedy małżonek nie odbiera dokumentów z sądu - rola detektywa
Czytaj więcej
Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czytaj więcej
Wina w rozwodzie a podział majątku
Wina w rozwodzie a podział majątku
Czytaj więcej